Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim

Farmasötik Botanik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

1. Yarıyıl

 

EBO601- Bitki Morfolojisi

EBO603- İleri Farmasötik Botanik

EBO605- Herbaryum Teknikleri-I

 

2. Yarıyıl

 

EBO602-Bitki Anatomisi

EBO604-Drog veren Bitkilerin Yetiştirilmesi

EBO606-Herbaryum Teknikleri

EBO610-Seminer

 

3. Yarıyıl

 

EBO600-01 Özel Konular

 

4. Yarıyıl

 

EBO600-02 Özel Konular