Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Alanları
  • Tıbbi, faydalı, zehirli ve zararlı bitkilerin tanımlanması; bitki morfolojisi, anatomisi ve sistematiği çalışmaları.
  • Halk arasında geleneksel olarak başta halk ilacı olmak üzere gıda, boyar madde, kozmetik ve diğer amaçlarla kullanılan bitkiler üzerinde etnobotanik çalışmalar.
  • Doğal kaynaklardan polifenolik ve terpenik bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini çalışmaları
  • Tıbbi ve geleneksel olarak kullanılan potansiyel etkili bitki ekstreleri, fraksiyonları ve saf maddeleri ile ilgili biyolojik aktivite çalışmaları.
  • Tıbbi bitkilerin kültürü, toplama periyotları, kemotipleri ve diğer etkenlere bağlı olarak değişen etkili madde cins ve miktarını değerlendirmeye ve standardizasyona yönelik çalışmalar.
  • Fitoterapi, Homeopati, Aromaterapi gibi bitkilerle tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar
  • Bitki hücre, doku kültürü ve moleküler biyolojisi; kallus kültürlerinin hazırlanması, hücre kültürlerinde sekonder metabolit biyosentezinin regülasyonu, moleküler filogenetik çalışmalar, hücre kültürlerinden bitki sekonder metabolizma glukoziltransferazlarının moleküler klonlanması, metagenomiks