Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Alanları
  • Tıbbi, faydalı, zehirli ve zararlı bitkilerin tanımlanması; bitki morfolojisi, anatomisi ve sistematiği çalışmaları.
  • Halk arasında geleneksel olarak başta halk ilacı olmak üzere gıda, boyar madde, kozmetik ve diğer amaçlarla kullanılan bitkiler üzerinde etnobotanik çalışmalar.
  • Doğal kaynaklardan polifenolik ve terpenik bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini çalışmaları
  • Tıbbi ve geleneksel olarak kullanılan potansiyel etkili bitki ekstreleri, fraksiyonları ve saf maddeleri ile ilgili biyolojik aktivite çalışmaları.
  • Tıbbi bitkilerin kültürü, toplama periyotları, kemotipleri ve diğer etkenlere bağlı olarak değişen etkili madde cins ve miktarını değerlendirmeye ve standardizasyona yönelik çalışmalar.
  • Fitoterapi, Homeopati, Aromaterapi gibi bitkilerle tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar
  • Bitki hücre, doku kültürü ve moleküler biyolojisi; kallus kültürlerinin hazırlanması, hücre kültürlerinde sekonder metabolit biyosentezinin regülasyonu, moleküler filogenetik çalışmalar, hücre kültürlerinden bitki sekonder metabolizma glukoziltransferazlarının moleküler klonlanması, metagenomiks