Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmakoloji Anabilim Dalı Genel Tanıtım ve Çalışma Alanları

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1979 yılında Prof. Dr. Oğuz Kayaalp tarafından kurulmuştur. Günümüze dek Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Prof. Dr. Gül Ayanoğlu-Dülger, Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Prof. Dr. Atilla Hıncal, Prof. Dr. İnci Şahin-Erdemli ve Prof. Dr. Serdar Uma anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Farmakoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi lisans ders programında yer alan zorunlu Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı derslerinin yanı sıra Uygulamalı Farmakoloji, İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler ve Müstahzar Bilgisi gibi seçmeli dersleri vermektedir. Ayrıca Eczacılık Fakültesi lisans ders programında yer alan Anatomi-Fizyoloji derslerinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Ek olarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Programında yer alan Tıbbi Terminoloji ve İlaç Bilgisi derslerini ve Elektronörofizyoloji Programında yer alan Farmakoloji dersini de sürdürmektedir.

Farmakoloji lisansüstü eğitim programları 1965-1966 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Lisansüstü eğitimi 2015 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile birlikte “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora programı” altında ortaklaşa yürütülmüştür. 2015-2016 güz döneminden itibaren Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından “Farmakoloji Yüksek Lisans” ve “Farmakoloji Doktora” programları olarak yürütülmektedir.

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uzun senelerdir köklü bir bilimsel araştırma geleneğine sahiptir. Sürdürülen araştırma alanları:

 • Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve farmakolojisi
 • Vasküler ve nonvasküler düz kas farmakolojisi
 • Permeabilize düz kas yanıtları
 • Ürogenital sistem hastalıkları ve farmakolojisi
 • Solunum sistemi hastalıkları ve farmakolojisi
 • Endotel ve epitel kaynaklı mediyatörler
 • Ağrı, inflamasyon ve reaktif oksijen türevleri
 • Farmakolojik aktivite tarama testleri
 • Nörodejeneratif hastalıklar
 • Nörofarmakoloji
 • Diyabet
 • İzole organ perfüzyon teknikleri
 • Hücre kültürü çalışmaları
 • Biyouyumluluk testleri 

olarak sayılabilir. Anabilim Dalımızda devam eden projelere ve yapılmış güncel yayınlara Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı sayfasından ulaşılabilir.