Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmakognozi Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

 

Zorunlu Dersler

Ders: ECF 301 Farmakognozi I

Dönem ve yıl: Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik: Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri) kimyasal yapıları, farmakognozi biliminde bu tip bileşiklerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi

 

Ders: ECF 302 Farmakognozi II

Dönem ve yıl: Bahar, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik: Terpen kimyası; Farmakognozi biliminde terpenik bileşiklerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi

 

Ders: ECF 307 Farmakognozi I Lab.

Dönem ve yıl: Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik: Mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz: Ergastik maddeler (billurlar: tek, ikiz, kum şeklinde, rafitler, nişasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüylerine örnekler; bazı epiderma ve stomalara örnekler), kök, rizom ve kabuk elemanları (ilişkili örneklerin araştırılması), meyva ve tohum elemanları (ilişkili elementlere örnekler); bilinmeyen toz droğun analizi. Oz miktar tayini, total kalitatif analizler, oz ve heterozit teşhis yöntemleri; saponinler, antranoitlerin, siyanogenetik heterozitler, tanenler ile ilgili kromatografi uygulamaları, basit proteinlerin teşhisi; enzimlerin teşhisi, sabit yağlara ait deneyler

 

Ders: ECF 308 Farmakognozi II Lab.

Dönem ve yıl: Bahar, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik: Tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, kalitatif  ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması; volumetrik ve gravimetrik yöntemle uçucu yağ miktar tayini; Foeniculi oleum’dan Kolon Kromatografisi ile Anetol İzolasyonu;  Szygium aromaticum’dan öjenol eldesi; Total Aldehit Miktar Tayini; Total Alkol Miktar Tayini ve Menthae oleum’da Terpen Sayısı Tayini; Thymi oleum, Olea europaea’da Farmakope Analizi; Saponozitlerin Teşhis Reaksiyonları, Kardiyotonik Heterozitlerin Teşhis Reaksiyonları; İridoit  Teşhisi

 

Ders: ECF 401 Farmakognozi III

Dönem ve yıl: Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik: Alkaloitlerin tanımı, teşhis reaksiyonları, miktar tayinleri, ekstraksiyon ve izolasyon yöntemleri, kimyasal sınıflandırılmaları, alkaloit içeren familyalar, önemli alkaloit drogları, drogların özellikleri, kimyasal yapıları ve kullanılışları. Farmakognozi biliminde alkaloitlerin yeri ve önemi ile biyoteknolojinin farmakognozideki yeri

 

Ders: ECF 407 Farmakognozi III Lab.

Dönem ve yıl: Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik: Alkaloitlerin Tanıma Reaksiyonları, Solanaceae Alkaloitlerinin Kolorimetrik Miktar Tayini, Cinchonae cortex´te Total Alkaloit Miktar Tayini, Müstahzarlarda Bulunan Bitkisel Etken Maddelerin Kromatografik Analizleri, Thea folium’dan Kafein Elde Edilmesi ve Farmakope Analizi, Antibiyotik Aktivite Tayini, Bitki Çaylarında Total Kalitatif Analiz, Proje Sunumu

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Ders: ECF 205 Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar

Dönem ve yıl: Güz, iki

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik: Bitki, hayvan, mikroorganizma, deniz canlıları, mineraller gibi doğal ve biyolojik kaynaklardan elde edilen doğal ilaç, ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri hakkındaki temel kavramlar ile fitoterapi, kampo, aromaterapi ve homeopati gibi tamamlayıcı tedavi yöntemleri hakkındaki temel bilgileri kapsamaktadır.

 

Ders: ECF 309 Doğal İlaç Geliştirme

Dönem ve yıl: Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik: Doğal kaynaklardan ilaç geliştirilmesi aşamaları ham materyalden ürün piyasaya çıkıncaya kadar her aşamanın ayrı ayrı incelenmesi

 

Ders: ECF 400 Zehirli Bitkiler ve Doğal Zehirler

Dönem ve yıl: Bahar, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik: Biyojen toksin kaynağı olan yaşayan organizmalardaki doğal toksinler, kimyasal yapları ve biyolojik etkileri; biyojen toksinlerin yapı ve aktivite ilişkileri, tehlikeli zehirlerin kaynağı olan organizmalar, biyolojik sistemlerde biyojen toksinlerin rolü. Monoterpen, seskiterpen, diterpen, triterpen ve steroit yapısındaki zehirli bileşikler; saponin, fenilpropan ve antrasen yapısında olanlar; aminoasit, amin, siyanojen ve glukozinolat yapılı bileşikler; izokinolin, tropolon ve indol yapısındaki zehirli bileşikler; kinazolin, pirolizidin, piridin yapıda olanlar; terpenoit ve steroidal alkaloitler; yüksek mantarlardaki peptit yapıdaki toksinler; Türkiye’nin zehirli bitkilerinin yayılış, taksonomisi ve botanik bilgileri

 

Ders: ECF 403 Fitoterapi

Dönem ve yıl: Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik: Bitkilerle tedavinin bilimsel olarak yapılması için, hastalıklar ve bu hastalıklarda geleneksel olarak kullanılan bitkilerin etkileri ve yasal düzenlemelerin öğrencilere aktarılması.

 

Ders: ECF 404 Modern Farmakognozi

Dönem ve yıl: Bahar, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik: Doğal kaynaklardan izolasyon ve yapı tayini alanında son gelişmeler, biyolojik aktivite-rehberli çalışmalar kullanılarak doğrudan etkili bileşiklere ulaşma, bazı in vitro ve in vivo biyolojik aktivite tayin yöntemleri, farmakognozi konusundaki diğer yenilikler (metabolemikler vb.).

 

Ders: ECF 405 Farmasötik Biyoloji

Dönem ve yıl: Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik: Farmasötik biyolojinin tanımı, biyoteknoloji ile ilişkisi, fermentasyon, fermentasyonla üretilen bileşikler; antibiyotikler, aşılar, serumlar, mikrobiyolojik transformasyon: steroitler, terpenler, alkaloitler, bitki biyoteknolojisi (Yeşil biyoteknoloji) ve deniz biyoteknolojisi (Mavi biyoteknoloji), Agrobacterium türleri ve protoplastlar kullanılarak  bitki doku kültürlerinin transformasyonu  ve bu kültürlerden elde edilen sekonder metabolitler, enzimler, hormonlar, yenilebilen aşılar, memeli hücre kültürlerinde üretilen küçük molekül ağırlıklı bileşikler, kan ve ekstraksiyonla elde edilen kan ürünleri.

 

Ders: ECF 509 Fitofarmasötikler

Dönem ve yıl: Güz, beş

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik: Bu ders bitkisel ilaç, mineraller, fitokimyasallar, vitaminler, amino asitlerin kullanılışları ile bitkisel ilaç ve bitkisel ürünlerin sentetik ilaçlarla oluşturduğu etkileşimler