Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmakognozi Anabilim Dalı Genel Tanıtım

Farmakognozi, biyolojik kaynaklı drogların tanınması, hazırlanması, ticareti, korunması, saklanması, kimyasal bileşimi ve kullanılışı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu biyolojik kaynaklar bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve deniz canlıları olabilir.

Farmakognozi Anabilim Dalımız 1969 yılında kurulmuştur ve 1972 yılından itibaren yüksek lisansüstü programları ile eğitimde aktif olarak yer almaktadır. Halk arasında kullanılışı olan tıbbi bitkilerden sekonder maddelerin izolasyonu ve saflaştırılması, bunların türevlendirilmesi ve yapılarının aydınlatılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekstre ve saf maddeler üzerinde in silico ve in vitro biyolojik aktivite çalışmaları yapılmaktadır. Enzim deneyleri, çeşitli hücre hatlarında sitotoksik aktivite tayini, BDNF ekspresyon, nöroenflamasyon, nöroprotektif etki, antioksidan ve antienflamatuvar etki tayinleri gibi in vitro deneyler laboratuvarlarımızda uygulanmaktadır.

Anabilim dalımız akademik personeli Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİTCK gibi kamu kurumlarında ve Türk Eczacılar Birliği gibi meslek kuruluşlarında çeşitli komisyonlarda aktif görevler üstlenmektedir.

Geç Osmanlı dönemine ait olan Şehremini Merkez Eczanesi Farmakognozi Anabilim Dalımızda yer almaktadır.