Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmakognozi Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 • Fitokimya (Distilasyon, Ekstraksiyon, İzolasyon ve Yapı Tayini)
 • Uçucu Yağlar
 • Flavonoitler
 • Saponinler
 • Fenilpropanoitler (Lignanlar, Kumarinler ve Feniletanoit Glikozitleri)
 • İridoitler
 • Ksantonlar
 • Antranoitler
 • Naftalenler
 • Naftokinonlar
 • Basit Fenol Glikozitleri
 • Tanenler
 • Siyanogenetik Bileşikler
 • Diterpenler
 • Triterpenler
 • Steroitler
 • Kardiyoaktif Glikozitler
 • Sabit Yağlar
 • Marin Farmakognozi
 • Analitik Farmakognozi
 • Adli Farmakognozi
 • Bitki ve Drogların Farmakope Analizleri
 • Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrol Analizleri
 • in vitro Biyolojik Aktivite Çalışmaları
 • in silico Çalışmalar
 • Antienflamatuvar Aktivite
 • Antigenotoksik Aktivite (Tel Hücre Jel Elektroforezi)
 • İmmünomodülatör Aktivite
 • Antioksidan Aktivite
 • Sitotoksik Aktivite (Hücre Kültür Çalışmaları)
 • BDNF Ekspresyonu
 • Nöroenflamasyon Çalışmaları
 • Enzim Deneyleri