Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Yayınlar

2008 - 2021 Yılları Arasında Yayınlanan Çalışmalar

Makaleler:

Hagens A, İnkaya AÇ, Yildirak K, Sancar M, van der Schans J, Acar Sancar A, Ünal S, Postma M, Yeğenoğlu S. COVID-19 Vaccination Scenarios: A Cost-Effectiveness Analysis for Turkey. Vaccines. 2021; 9(4):399. https://doi.org/10.3390/vaccines9040399

Sözen Şahne, B., Yumrukaya, L., Yeğenoğlu, S., (2021). The function of Eau de Cologne: From Past to Today. Lokman Hekim Journal, vol.11, no.2, 195-203.

Cavaco, A. M., Sozen-Sahne, B., Ulutas-Deniz, E., & YEĞENOĞLU, S., (2018). Self-medication and non-prescription drug counseling: Illustrating profession uncertainty within Turkish pharmacy practice. Research in Social & Administrative Pharmacy , vol.14, no.8, 718-726.

Ulutaş Deniz, E., Sözen Şahne, B., Sert, O., & Yeğenoğlu, S., (2018). A Study On Post Expansions in Pharmacist-Initiated Sequences in Pharmacy Interaction: Conversation Analysis. Research in Social & Administrative Pharmacy , vol.14, no.8.

Mihajlovic, J., Yegenoglu, S., Sözen Şahne, B., Postma, MJ., (2018). Pharmacoeconomic Guidelines Recommendation For Turkey Considering Reference Countries. Value in Health , vol.21.

Deniz, E. U., Sahne, B. S., Yeğenoğlu, S., & Elçin, M., (2018). Feedback for a simulation practice on communication skills in pharmacy education: A pilot study. Marmara Pharmaceutical Journal , vol.22, no.2, 314-321.

Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., Gençler Özkan, A. M., (2018). Kişniş (Coriandrum sativum L.) üzerine bir derleme. Marmara Pharmaceutical Journal, vol.22, no.1, 15-28.

Azak Sungur, S., Sözen Şahne, B., & Yeğenoğlu, S., (2018). Kozmetik Ürünlerin Tarihçesi, Ürün Tanıtımlarının Yasal Durumu ve Tüketici Davranışı Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi.

Ulutaş Deniz, E., Sözen Şahne, B., & Yeğenoğlu, S., (2018). A qualitative study with the Turkish Pharmacists' Association Chairman on the history and activities of Turkish Pharmacists' Association. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.38, 53-57.

Sözen Şahne, B., & Sar, S., (2017). Leadership and Healthcare Services. Contemporary Leadership Challenges, 233-250.

Cavaco, A. M., Schaafsma, E., Küçük Biçer, B., Sözen Şahne, B., Volmer, D., Özçelikay, G., Kurlovics, J.(2017). Internet and Computer Use Amongst European Pharmacy Undergraduates: Exploring Similarities and Differences. Farmacıa , vol.65, no.3, 407-413.

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2017). Eczacılık Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics, vol.2, 81-5.

Arslan, M., Sar, S., & Sözen Şahne, B., (2017). The First Military and Non-Official Pharmacopoeias of the Ottoman Empire. Journal of History Culture and Art Research, vol.6, no.2, 82-91.

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2017). Eczacılıkta Simülasyon Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Dergisi , vol.2, 81-85.

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., &Yeğenoğlu, S., (2017). Eczacılık Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics, vol.2, 81-5.

Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., (2016). Maddeden Manaya Bitkiler ve Mevlana. Lokman Hekim Journal, vol.6, 25-29.

Şar, S., Arslan, M., Sözen Şahne, B., (2016). Historical Development and Recently Situation of Pharmacy and Deontology Courses in Turkey. IJPTP, vol.7, 2650-2656.

Arslan, M., Sözen Şahne, B., Şar, S., (2016). The Place and Importance of Pharmacy Services in Disasters. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.38, 99-105.

Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., (2016). Hitit Uygarlığında Bitkilerin Yeri. Lokman Hekim Journal , vol.6, 117-120.

Sözen Şahne, B., Şar, S., (2015). Türkiye De İlaç Firması Yöneticilerinin Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Marmara Pharmaceutical Journal, Vol.19, 174-180.

Sözen Şahne, B., Sar, S., (2015). A Study about the Leadership Approaches of the Turkish Drug Companies' Managers. Marmara Pharmaceutical Journal, vol.19, no.3, 174-180.

Sözen Şahne, B., Arslan, M., & Sar, S., (2015). The Concept of Leadership in Healthcare Services And Ethical Leadership. Medicine and Law, vol.34, no.2, 297-305.

Sözen Şahne, B., & ŞAR, S., (2015). Liderlik Kavramının Tarihçesi ve Türkiye de İlaç Endüstrisinde Liderliğin Önemi. Marmara Pharmaceutical Journal , vol.19, 109-115.

Şencan, M. N., Aydıntan, B., Yeğenoğlu, S., (2017). Türk İlaç Sanayinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumlarına Yönelik Bir Araştırma.  Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, 117-148.     

Sözen Şahne, B., Arslan, M., Şar, S., (2015). Türk İlaç Sanayi Tarihinde Silahlı Kuvvetlerin Yeri Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası’nın Tarihsel Gelişimi. TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.14, 171-176.

Ulutaş Deniz, E., Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., (2015). Eczacılıkta İletişimin Rolü. Marmara Pharmaceutical Journal.

Sözen Şahne, B., Arslan, M., Şar, S., Yeğenoğlu, S., (2015). An assessment of the development at the Turkish pharmacy faculties. International Journal of Pharmacy Teaching and Practices.

Sözen Şahne B, Yeğenoğlu S, Üner M M, Yumuşak Tokuçoğlu T. (2013). The content analysis of drug advertisements in two local medical journals. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(2), 237-244.

Şar, S, Sözen Şahne, B, Arslan, M. (2014). Hacı Paşa’nın Şifâü’l Eskâm ve Devâü’l-lâm adlı eserindeki şurup formülleri. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 35 (35) , 121-136 . DOI: 10.1501/OTAM_0000000638

Şar, S., Arslan, M., Sözen Şahne, B., (2014). Türkiye De Eczacılık Alanında İlk Kadın Eczacılar. Kadın/Woman 2000, Vol.15, 141-164.

Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., Üner, M. M., Wertheimer, A., (2012). Adherence of Drug Advertisements to the International Marketing Codes. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy.

Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., Üner, M. M., Tokuçoğlu, T., (2013). The Content Analysis of Drug Advertisements in Two Local Medical Journals. Turkish Kournal og Pharmaceutical Sciences.

Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., Üner, M. M., Wertheimer, A., (2012). Adherence of Drug Advertisements to the International Marketing Codes. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy.

Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., Üner, M. M. , & Tokuçoğlu, T., (2013). The Content Analysis of Drug Advertisements in Two Local Medical Journals. Turkish Kournal og Pharmaceutical Sciences.

Arslan, M., Sözen Şahne, B., Şar, S., (2013). Alternatif Bir Tedavi Sistemi Homeopati. Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi , vol.2, 47-54.

Sözen Şahne, B., Şar, S., & Arslan, M., (2013). Türkiye de Cumhuriyet Döneminde Yazılan Eczacılık Tarihi Ders Kitaplarının İncelenmesi. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.19, 49-59.

Aslan, D., Sözen Şahne, B., Küçük Biçer, B., Yeğenoğlu, S., Acar Vaizoğlu, S., Özçelikay, G., (2013). Internet Use of Pharmacy Students and its Assessment with Cognitive Absoption Scale. Acta Medica , vol.2, 53-58.

Aslan D, Yeğenoğlu S, Küçük Biçer B, Sözen Şahne B, Acar Vaizoğlu S, Özçelikay G. (2013). Internet Use of Pharmacy Students and its Assessment with Cognitive Absoption Scale, Acta Medica, 2, 53-58.

Kockaya G., Atikeler K., Tuna E.,  Kılıc P., Tanyeri P., Umman N., Vural M., Altun O., Akbulat A., Artıran G., Simsek E., Gursoz H., Kerman S. (2013) Results of Reference Pricing and Reimbursement Discount Rate Schemes of Turkey, Farmeconomia. Health Economics and Therapeutic Pathways; 14(2): 99.

Atikeler K. (2013). Avrupa Eczacılık Öğrencileri Topluluğu Değişim Etkinliği, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi e-Bülten, Sayı:4. //www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/tr/ebulten4-28

Yeğenoğlu S, Aslan D, Sözen B. (2012). Is There an Improvement on the Web Sites of the National and International Pharmaceutical Companies in Turkey? A Follow-Up Study. Telemedicine and e-Health, 18(3), 238-243.

Sözen Şahne B, Yeğenoğlu S, Üner M M, Wertheimer A I. (2012). Adherence of drug advertisements to the international marketing codes. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 32(1), 53-66.

Çağırcı S, Yeğenoğlu S, Üner M.M. (2012). Turkish community pharmacists' self-report of their pharmacies' physical atmosphere. Journal of Research in Pharmacy Practice, 1(1):14-20.

Yeğenoğlu S. (2011). An Analysis About Their History: Turkish  Pharmaceutical  Company  Websites, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-14.

Calgan Z, Aslan D, Yegenoglu S. (2011).  Community pharmacists' burnout levels and related factors: an example from Turkey. International Journal of Clinical Pharmacy, 33, 92-100.

Yeğenoğlu S, Baydar T. (2011). Serbest Eczacıların Geriatrik Hastalara İlişkin Bilgi ve Gözlemleri: Ankara Şehrinde Kalitatif Bir Araştırma, Turkish Journal of Geriatrics, 14(4), 344-351 (SCI)

Çalgan Z ve Yeğenoğlu S. (2010). Türkiye'de Bulunan Bazı Devlet Arşivleri ve Eczacılık Tarihi Açısından Önemi. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, Eczacılık Tarihi I, Eczacılar ve Eczaneler, 12(1): 119-132.

Çalgan Z, Yeğenoğlu S. (2009). Eczacılarda Mesleki Bir Sağlık Sorunu: Tükenmişlik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29(1), 61-74.

Yeğenoğlu, S. (2009). Eczacılık Mesleği ve Etik. TEB Haberler, 5: 21-23.

Yeğenoğlu S, Sözen B, Aslan D, Çalgan Z, Çağırcı S.  (2008). An evaluation on the quality of Turkish community pharmacy web sites concerning HON Principles, Telemedicine and e-Health, 14(4), 375-380.

Sancar A.A., Yeğenoğlu S., de Vries R., Postma M.J., Şimşek N., Pechlivanoglu P. Unal S.( 2008). Vancomycin vs Teicoplanin in the Treatment of Gram-positive Infections: A Pharmacoeconomic Analysis in a Turkish University Hospital, Pharm. World Sci., 30(6); 916-923.

Calgan Z, Aslan D, Yegenoglu S. (2008). Serbest Eczacıların Çalışma Koşulları ve Mesleki Tutumlarına İlişkin Değerlendirmeler: Ankara Kent Merkezi Örneği, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 37(4), 257-268.

 

 

Kitap/Kitap Bölümü

Yeğenoğlu S, Yumrukaya L. Türkiye'de COVID-19 aşıları ve eczacı. Özçelikay G, editör. COVID-19 ve Eczacılık Mesleğinin Sosyal Yönü. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.19-23.

Sözen Şahne B, Ulutaş Deniz E. COVID-19 sürecinde eczacıların diğer sağlık çalışanları ile ilişkileri. Özçelikay G, editör. COVID-19 ve Eczacılık Mesleğinin Sosyal Yönü. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.60-4.

Sözen Şahne, B., Şar, S., (2017). Leadership and Healthcare Services. Contemporary Leadership Challenges Intech.

Sözen Şahne, B., (2016). An Overview of Polypharmacy in Geriatric Patients. Challenges in Elder Care (pp.69-80), InTech Publishing.

Şar, S., Sözen Şahne, B., (2015). Eczacılık Yeminleri ve Kökeni. Eczacının Başvuru Rehberi TEB Eczacılık Akademisi Yayınları.

Sözen Şahne, B., Şar, S., (2014). Ethical Evaluation of the Pharmacy Services for Geriatric Patiens. Health Culture and the Human Body Epidemiology Ethics and History of Medicine Perspectives from Turey and Central Europe (pp.567-574), BETİM Center Press.

Aylin, A. S., & Yeğenoğlu, S., (2015). Eczacılık İşletmeciliği ve Farmakoekonomi. Eczacılık İşletmeciliği. Akademisyen Yayınevi

Seçilmiş Bildiriler

Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., & Karaman, Ç., (2017). The History of Turkish Pharmacists’ Association: A Professional Organization Since 1956. 43rd International Congress for the History of Pharmacy

Ulutaş Deniz, E., Sözen Şahne, B., Sert, O., Yeğenoğlu, S., (2018). A Study on Post Expansions in Pharmacist-İnitiated Sequences in Pharmacy İnteraction: Conversation Analysis. International Social Pharmacy Workshop

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2018). The JCI-Accredited Hospitals’ Web Sites as a Health Communication Tool: The Case of Turkey. . International Conference on communication in Healthcare

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Sert, O., Elçin, M., Yeğenoğlu, S., (2018). Conversation Analysis on the Interaction between Standardized Patients, Pharmacy and Pharmacy Technician Students. . International Conference on communication in Healthcare

Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., (2016). Turkey s Highlights within Inprofood FP 7 Project. 6th Congress of Pharmacy in Macedonia, Macedonia

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2016). Impressions and Implications from the First Use of Simulation on Pharmacy Education in Turkey . 14th International Conference on Communication in Healthcare

Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., Volmer, D., Postma, M.,  Cavaco, A., (2016). Internet and Computer Use amongst European Pharmacy Students. 6th Congress of Pharmacy in Macedonia, Macedonia

Ulutaş Deniz, E., Sözen Şahne, B., Yeğenoğlu, S., (2017). Place of Qualıtatıve Studies in Pharmacy . 2. International Symposium on Social Sciences

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2018). The Recent Status and A Prediction of the Social Pharmacy Studies in Turkey . International Symposium on Pharmaceutical Sciences

Sözen Şahne, B., Ulutaş Deniz, E., Yeğenoğlu, S., (2018). The JCI-Accredited Hospitals’ Web Sites as a Health Communication Tool: The Case of Turkey. International Conference on communication in Healthcare