Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Dersler:

EMI 710 Farmasötik Antropoloji

EMI 712 Madde Bağımlılığına Stratejik Yaklaşım

EMI 719 İlaç Politikası Analizi

EMI 720 İlaç Kullanım İletişimi

EMI 722 Farmasötik Sosyal Pazarlama

EMI 729 İyi Eczacılık Uygulamaları

EMI 730 Farmakoepidemiyoloji

EMI 732 Farmakopromosyon

EMI 739 İlaç Lojistiğinin Yönetimi

 

Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Yüksek Lisans Programı Kapsamında Yürütülen Dersler:

EMİ 609 Akılcı İlaç Kullanımı

EMİ 610 Farmako-ekonomi

EMİ 619 Hastane Eczacılığı Yönetimi

EMİ 620 Eczacılık Hizmetlerinin Kalite Güvenliğinin Sağlanması

EMİ 629 İlaç Bilgi/Danışma Hizmetleri

EMİ 630 Hasta-Eczacı İletişimi

EMİ 631 Afet Koşullarında Eczacılık Hizmetlerinin Yönetimi

 

Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Tezsiz Yüksel Lisans Programı Kapsamında Yürütülen Dersler:

ERU 613 Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi