Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Çalışma Alanları

Sosyal eczacılık ve eczacılık uygulamaları (serbest eczacılık, hastane eczacılığı, ilaç endüstrisi, devlet düzeyinde ilaç yönetimi) çerçevesinde araştırmalarına devam eden Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma konuları:

 • Farmakoekonomi,
 • Farmakoepidemiyoloji,
 • Farmakoantropoloji,
 • Farmakoetik,
 • Farmasötik pazarlama,
 • İlaç lojistiği,
 • İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları,
 • Patent,
 • Hasta-eczacı iletişimi,
 • Akılcı ilaç kullanımı,
 • İlaç uyumu (uyuncu),
 • Madde bağımlılığının önlenmesi,
 • Eczacılık tarihi,
 • Eczacıların çalışma ortamı ve psikolojisi (İş doyumu, tükenmişlik, iş-aile çatışması),
 • Eczacılık eğitimi

olarak özetlenebilmektedir.

Anabilim Dalı bünyesinde devam eden lisansüstü programlarda yapılan çalışmalarda da bu konulardaki araştırmalar etmektedir.