Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

Genel Bilgiler

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, 1991 yılında Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Bilim Dalı olarak kurulmuş ve 1993 yılında, Prof. Dr. İsmail Üstel başkanlığında, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim dalı, eczacılık mesleğinin sosyal yönünün fazlalığı gerçeğine dayanarak lisans ve lisansüstü eğitim programını düzenlemiştir. Halen 2 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Lisansüstü programlarda eğitimlerine devam eden ve mezun olan öğrencilerin özel sektördeki çeşitli pozisyonların yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kuruluşlarında görev yaptıkları bununla birlikte serbest eczacılık, hastane eczacılığı veya akademisyen olarak çeşitli alanlarda da çalışmalarına devam ettikleri bilinmektedir.

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen araştırmaları tanımlayan, uluslararası geçerliliği olan (MeSH) anahtar kelimeler “Pharmacy administration, Pharmacy services, Pharmacists, Pharmaceutical economics, Pharmacoepidemiology, Technology assessment, Health promotion, Smoking, Internet, Marketing of health services, Disaster medicine, Industrial psychology, Pharmacy ethics, Communication, History of medicine” şeklinde sıralanabilmektedir.

Eczacının profesyonel imajı içerisinde yer alması gereken güncel konular hakkındaki bilgi düzeyini arttırıp ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini geliştirerek, etik ilkeler ışığında yaptığı çalışmalarla alana yenilikler getirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Anabilim Dalı, yürüttüğü öğretim programlarını ve dersleri de bu doğrultuda hazırlamaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar, amaç ve kapsamları nedeni ile çoğunlukla multidisipliner çalışmalardan oluşmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen konularda çeşitli iş birlikleri yapılmaktadır:

 • Halk sağlığı
 • Eczacılık etiği ve tarihi
 • Eczacılık mevzuatı
 • Eczacılık işletmeciliği
 • Hizmet pazarlaması
 • Hasta-eczacı iletişimi
 • İlaç ekonomisi ve politikaları

Yapılan bilimsel çalışmalar ve düzenlenen akademik faaliyetlerde iş birliği yapılan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sosyal Eczacılık Anabilim Dalı
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • University of Groningen Research Institute of Pharmacy Department Pharmacoepidemiology & Pharmacoeconomics
 • University of Groningen Research Institute of Pharmacy Pharmacotherapy and Pharmaceutical Care
 • University of Lisbon Faculty of Pharmacy Department of Social Pharmacy
 • Temple University School of Pharmacy (TUSP) Center for Pharmaceutical Research Center for Pharmaceutical Health Services Research
 • University of Florida College of Pharmacy Pharmaceutical Outcomes and Policy Department
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Ankara Eczacı Odası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 • Hacettepe Teknokent A.Ş.
 • Yerli ve yabancı ilaç firmaları
 • İlgili sivil toplum örgütleri

Pek çok bilimsel çalışmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası projelerde de yer alan Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Bilim Ofisi’nin de kurucu ve yürütücülerindendir (//www.hubilimofisi.hacettepe.edu.tr/).

Eczacılık işletmeciliği, işletmecilik bilgi ve becerilerinin bireysel ölçekte ve örgütsel boyutta eczacılık alanlarına yansımalarını konu alan bilim ve sanattır.

 • Uygulama Alanları
 • Serbest Eczacılık
 • Eczane yeri seçimi ve değerlendirilmesi
 • Eczane vitrininin düzenlenmesi
 • Raf yerleştirme düzeni
 • Hastalarla iletişim
 • Eczane-Eczacı imajının pekiştirilmesi
 • Bilgisayar sisteminin seçimi
 • İlaç-bilgi danışma hizmetleri
 • Hastane Eczacılığı
 • Kullanılacak ilaçların belirlenmesi
 • Satın alma-edinme karmasının düzenlemesi
 • Depolama ve envanter denetimi
 • İlaç dağıtım sistemlerinin tasarımı
 • Mesai sonrası hizmet sunumu
 • Kayıt sisteminin sürdürülmesi
 • Hastane içi ve dışı ilişkiler
 • İlaç Endüstrisi
 • Genel yönetim
 • Araştırma-geliştirme
 • Üretim yönetimi
 • Pazarlama yönetimi
 • Devlet Düzeyinde İlaç Yönetimi
 • Ulusal ilaç politikasının çizilmesi
 • İlaç lojistiğinin yönetilmesi
 • Geri ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • İlaç fiyatlandırma politikaları