Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Düzenlenen Sempozyumlar
 • IPTS-1982, Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Teknoloji ve Biyoyararlanımındaki Gelişmeler,1982, Ankara
 • IPTS-1984, Farmasötik Preparatlarda Stabilite ve Verilerin Değerlendirilmesi, 1986, Ankara
 • IPTS-1986, Biyoyararlanım ve Farmakokinetik Parametrelerin Değerlendirilmesi, 1986, Ankara
 • IPTS-1988, Farmasötik Dozaj Şekillerinde Formülasyon Çalışmaları İçin Yeni Yaklaşımlar, 1988, Ankara
 • IPTS-1990, Kontrollü İlaç Taşınmasında Yeni Yaklaşımlar, 1990, Ankara
 • IPTS-1992, Farmasötik ve Endüstriyel Biyoteknolojide Son Gelişmeler, Ankara
 • IPTS-1994, Endüstriyel Eczacılıkta Harmonizasyon Standartlarının Etkisi ve Önemi, Ankara
 • IPTS-1996, Peptid Proteinlerin Taşınmasında Son Gelişmeler, 1996, Ankara
 • IPTS-1998, Farmasötik, Kozmetik ve Gıda Eksipiyanlarında Son Gelişmeler, 1998, Ankara
 • 9th International Symposium on Microencapsulation, 1993, Ankara
 • 4th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 1997, İstanbul
 • APGI-1997, Particulate Systems from Formulation to Production, 1997, İstanbul
 • IPTS-2000, Development and Delivery Challenges of the Next Generation of Drugs, 2000, İstanbul
 • IPTS-2002, Intelligent Drug Delivery Systems, Better and Safer Therapy, 2002, İstanbul
 • IPTS-2004, Problems And Problem Solving Strategies In Pharmaceutical Formulation And Drug Delivery, 2004, İstanbul
 • IPTS-2006, Opportunities and challenges for nanotechnology products: Applications in Drug Delivery, Cosmetics, Molecular Imaging and Nanomedicines, 2006, Antalya
 • IPTS-2008, Overcoming Biological Barriers in Innovative Delivery Systems, 2008, Antalya
 • IPTS-2010, Advanced Therapeutic Systems from Innovative Technology to Commercialization, 2010, Antalya
 • 18th International Symposium on Microencapsulation, 2011, Antalya
 • IPTS-2012, Smart Technologies for Drug Delivery, 2012, Antalya
 • 3rd European Conference on Cyclodextrins, 2013, Antalya