Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans

EBF 604

Klinikte Önemli Farmakokinetik İlaç Etkileşimleri

EBF 605

Terapötik İlaç İzlemi

EBF 611

Mikro Ve Nanopartiküler Sistemlerde Tasarımla Kalite ve Optimizasyon Tekniklerinin Biyofarmasötik Açıdan Değerlendirilmesi

EBF 612

Çözünme Hızı Teorileri Uygulaması ve Eczacılıktaki Önemi

EBF 681

Teknolojik Parametrelerin Biyoyararlanım Üzerine Etkisi

EBF 691

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Seminerleri I

EBF 610

Dönem Projesi

 

 

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezli Yüksek Lisans

EBF 603

Dissolüsyon-Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik

EBF 607

Farmakokinetik ve Klinik Farmakokinetik

EBF 622

Biyoyararlanım ve İlaç Şekilleri

EBF 651

Temel Biyofarmasi ve Katı Dozaj Şekillerine Uygulanması

EBF 691

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Seminerleri I

 

 

 

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora

EBF 706

Biyofarmasötik Deney Düzenleme Ve Optimizasyon Teknikleri

EBF 707

In Vitro-In Vivo Korelasyon

 

EBF 705

Fizyolojik Farmakokinetik

EBF 701

İleri Farmakokinetik

EBF 702

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Seminerleri II

EBF 703

Farmakokinetik ve İlaç Taşıyıcı Proteinler

EBF 704

Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi ve Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik