Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Biyofarmasötik Düzenlenen Kongre ve Sempozyumlar
Biyofarmasötik Düzenlenen Kongre ve Sempozyumlar
  • IPTS-1982, Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Teknoloji ve Biyoyararlanımındaki Gelişmeler,1982, Ankara
  • IPTS-1984, Farmasötik Preparatlarda Stabilite ve Verilerin Değerlendirilmesi, 1986, Ankara
  • IPTS-1986, Biyoyararlanım ve Farmakokinetik Parametrelerin Değerlendirilmesi, 1986, Ankara
  • IPTS-1988, Farmasötik Dozaj Şekillerinde Formülasyon Çalışmaları İçin Yeni Yaklaşımlar, 1988, Ankara
  • IPTS-1990, Kontrollü İlaç Taşınmasında Yeni Yaklaşımlar, 1990, Ankara
  • IPTS-1992, Farmasötik ve Endüstriyel Biyoteknolojide Son Gelişmeler, Ankara
  • IPTS-1994, Endüstriyel Eczacılıkta Harmonizasyon Standartlarının Etkisi ve Önemi, Ankara
  • IPTS-1996, Peptid Proteinlerin Taşınmasında Son Gelişmeler, 1996, Ankara
  • IPTS-1998, Farmasötik, Kozmetik ve Gıda Eksipiyanlarında Son Gelişmeler, 1998, Ankara
  • 9th International Symposium on Microencapsulation, 1993, Ankara
  • 4th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 1997, İstanbul
  • APGI-1997, Particulate Systems from Formulation to Production, 1997, İstanbul
  • IPTS-2000, Development and Delivery Challenges of the Next Generation of Drugs, 2000, İstanbul
  • IPTS-2002, Intelligent Drug Delivery Systems, Better and Safer Therapy, 2002, İstanbul
  • IPTS-2004, Problems And Problem Solving Strategies In Pharmaceutical Formulation And Drug Delivery, 2004, İstanbul
  • IPTS-2006, Opportunities and challenges for nanotechnology products: Applications in Drug Delivery, Cosmetics, Molecular Imaging and Nanomedicines, 2006, Antalya
  • IPTS-2008, Overcoming Biological Barriers in Innovative Delivery Systems, 2008, Antalya
  • IPTS-2010, Advanced Therapeutic Systems from Innovative Technology to Commercialization, 2010, Antalya
  • IPTS 2012, Smart Technologies For Drug Delivery