Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
4. Yıl Ders Kataloğu

IV.YIL (GÜZ DÖNEMİ) (07)

 

 

Ders Adı ve Kodu

T      

P     

C      

ECTS  

ECF 401 Farmakognozi III

2

0

2

3

ECF 407 Farmakognozi III Lab.

0

3

1

2

ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

3

0

3

4

ECF 437 Farmasötik Teknoloji IV Lab.    

0

3

1

2

ECF 479 Farmakoloji IV

2

0

2

4

ECF 483 Farmasötik Kimya IV

2

0

2

4

ECF 485 Farmasötik Kimya IV Lab.

0

3

1

2

ECF 487 Farmasötik Toksikoloji II

2

0

2

3

ECF 489 Farmasötik Toksikoloji II Lab.

0

3

1

2

ECF 491 Staj III (Yıllık)

0

4

2

2

ECF 493 Farmasötik Bakım I

1

2

2

2

 

 

 

 

 

 

12

18

19

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

*Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 401 Farmakognozi III

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. M. Koray Sakar, Prof. Dr. İclal Saracoğlu, Doç. Dr. Ayşe Uz. Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Alkaloitler-genel, alkoloit biyosentezi ve tanım reaksiyonları; protoalkoloitler ve ilişkili droglar; pridin ve piperidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Tropan alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Kinolin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Opium alkaloitleri; Aporfin, pirolizidin ve kinolizidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Pürin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Steroidal ve terpenik alkaloitler ve elde edildikleri droglar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Piyasada alkaloit ve/veya yarı sentetik türevlerini içeren pekçok preparat bulunmaktadır. Dolayısı ile bu alkaloidler ve alkaloit taşıyan droglar ile ilgili bilgilerle; biyosentezleri, kullanım amaçları ve yolları; teşhis reaksiyonları; donatılmak eczacılık öğrencileri için önem kazanmaktadır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (% 25+%25)  ve bir final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. J. B. Mneton Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Levoisier Pub., Paris, p. 625-893

2. H. Rimpler et all, Pharmazeutische Biologie II Biogene Arzneistoffe, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, p. 323-463, 1990.

 

ECTS Kredisi: 3

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı: ECF 407 Farmakognozi III Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Doç. Dr. Ayşe Uz

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Alkaloidlerin tanıma reaksiyonları, Solanaceae alkaloidlerinin kolorimetrik miktar tayini, C. chinae´de total alkaloit miktar tayini, müstahzarlarda bulunan alkaloitlerin kromatografik teşhisleri, siyah çaydan kafein elde edilmesi ve farmakope analizi, antibiyotik aktivite tayini, bitki çaylarında total kalitatif analiz; Proje sunumu.

Dersin  Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)Doğal kaynaklardan ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, teşhisi, miktar tayini ve farmakope analizlerinin yapılışını öğretmek, analiz alışkanlığı kazandırmaktır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Laboratuvar çalışması haftada 3 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar çalışması ve tartışma

Değerlendirme yöntemi: Laboratuvar çalışması (%20), bir ara sınav (%20), bir proje değerlendirme (%20) ve bir final sınavı (% 40).

Önerilen Kaynaklar:

1. Ders notları

2. Öğrenci Laboratuvar föyü

3. Wagner, H., Bladt, S., Zgainski, E. M., Droganalyse, Springer Verlag, Berlin, 1983.

4. Böhme, H., Hartke, K., Europaeisches Arzneibuch Kommenter, Wissen, Gavi Verlag, 3. Baskı, 1983, Stuttgart.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Yılmaz Çapan, Prof.Dr. Sevda Şenel

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Partikül büyüklüğünü küçültme yöntemleri, öğütme teorileri, örnekleme metodları, partikül büyüklüğünün önemi, partikül büyüklüğü tayin yöntemleri, tozların genel özellikleri, preformülasyonun organoleptik özelliklerin öneminin tanımlanması, tablet formülasyonlarında kullanılan eksipiyanlar, basım metodları ve uygulanımı, kaplama metodları, jelatin kapsüller, stabilite ve ambalaj materyalleri.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri katı dozaj şekillerinin formülasyon geliştirmesi, üretim, bitmiş ürün kontrolleri ve stabilite hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 3 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25)  ve 1 final sınavı  (%50)

Önerilen kaynaklar:

Ders notları, ilgili literatürler, elektronik ortam kaynakları, farmakopeler, ICH, FDA, EMEA direktifleri

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 437 Farmasötik Teknoloji IV Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Yılmaz Çapan, Yrd.Doç.Dr. İmran Vural

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Borik asit tableti, aspirin tableti direkt basım, aspirin tableti kuru granülasyon, sodyum fenobarbital tableti, aspirin-fenasetin-kafein tableti, askorbik asit tableti kuru granülasyon, asetaminofen tableti, askorbik asit tableti yaş granülasyon, efervesan banyo tableti, efervesan antasid tableti, antasid çiğneme tableti, sürekli salım sağlayan aspirin tableti; tabletlerde çözünme testi; aspirin tabletlerinin stabilite testi; şeker kaplama, film kaplama yöntemleri; kapsül; formülasyon geliştirme.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri katı dozaj şekillerinin üretim teknolojilerinin ve katı dozaj şekilleri üzerinde yapılması gerekli kontrollerin öğrenilmesi, katı dozaj şekli formülasyon tasarımı hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Laboratuvar çalışması

Değerlendirme yöntemi: 1 pratik ara sınav (%20), 3 lab. kısa sınavı (%10), çalışma notu (%10), araştırma konusu (%10), final sınavı (%50)

Önerilen kaynaklar:

1. Lieberman, H.A., Lachman, L., Schwartz, J.B., Pharmaceutical Dosage Forms Tablets Volume III, Marcel Dekker Inc.,  New York- Basel, USA, 1990.

2. Carstensen J.T., Drug Stability: Principles and Practices, Marcel Dekker Inc.,  New York- Basel, USA,1990.

3. Türk Farmakopesi (TF 1974)

4. Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven)

5. Farmasötik Teknolojiye Başlangıç (Prof. Dr. Şükran Geçgil)

6. Martindale-the Extra Pharmacopoeia

7. USP United States Pharmacopoeia

8. BP British Pharmacopoeia

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 479 Farmakoloji IV

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Otakoidler, vitaminler; solunum, endokrin ve sindirim sistemleri farmakolojisi.

Dersin Amacı: Otakoitlerin çeşitli fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri ve bunların etkinliğini azaltan ya da artıran ilaç gruplarının temel farmakolojik özelliklerinin öğrenci tarafından öğrenilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, solunum, sindirim ve endokrin sisteminin çalışmasını düzenleyen mekanizmalar ve bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında gerekli bilginin öğrenciye verilmesidir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve bir final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar     :

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”, The McGraw-Hill Company, 2006

3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton  Lang, 2001

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 483 Farmasötik Kimya IV

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. A. Altan Bilgin, Prof. Dr. Fügen Özkanlı, Doç. Dr. Birsen Tozkoparan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Dijestan ve karminatifler, antiemetik ilaçlar, antiasitler ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar, laksatif-purgatifler, antidiyareikler, antiallerjik ilaçlar, lokal anestezik ilaçlar, vitaminler, diagnostik bileşikler ve hormonlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kursun amacı; gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, antiallerjikler, lokal anestezik ilaçlar, vitaminler, diagnostik bileşikler ve hormonların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004.

2. Delgado JN, Remers WA “Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry Philadelphia 1991.

3. Mutschler E, Derendorf H, Schafer-Korting M, Elrod K, Estes KS, Drug Actions, Stuttgart 1995.

4. Wolff ME “ Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery New York 1997.

5. Foye WO “Principles of Medicinal Chemistry Philadelphia1989.

6. Korolkovas A “Essentials of Medicinal Chemistry New York 1988.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 485 Farmasötik Kimya IV Laboratuvarı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Sevim Dalkara, Prof. Dr. Ünsal Çalış, Doç. Dr. Nesrin Gökhan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: İlaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal ve ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi enstrümantal tekniklerin esası ve uygulamaları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kursun amacı, ilaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal ve ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi bazı enstümental tekniklerin esaslarını ve uygulamalarını vermektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 3 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar çalışması

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her ara sınav %30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Silverstein RM, “Spectrophotometric Identification of Organic Compounds“ New York, 1987.

2. Creswel  CJ,  “Spectral Analysis of Organic Compounds“ Minneapolis, 1972.

3. Ergenç N,  “İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini “, İstanbul 1999.

4. Yıldız A, “Enstrumantal Analiz Yöntemleri“ Ankara, 1997.

5. Williams DH, Fleming I, “Spectroscopic Methods in Organic Chemistry” London, 1995.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 487 Farmasötik Toksikoloji II

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Hepatotoksisite; nefrotoksisite; deri toksisitesi; pulmoner sistem toksisitesi; santral sinir sistemi toksisitesi ve kardiyovasküler sistem toksisitesi; selektif toksisite; pestisitlerin toksik etkileri; metallerin toksik etkileri; uçucu organik solventlerin toksik etkileri; gıdalardaki doğal toksinler; gıda katkı maddeleri ve kontaminantlarının toksik etkileri; hayvansal ve bitkisel kaynaklı zehirlenmeler ve tedavileri; evlerde kullanılan kimyasal maddelerin toksisitesi ve zehirlenme tedavileri; afet toksikolojisi; adli vakalarda toksikolojik prensipler; hava, su ve toprak kirliliği; analjezik ilaçlar ve toksik etkileri; sedatif-hipnotik ilaçlar ve toksik etkileri; antihipertansif ilaçlar ve toksik etkileri; kalp damar sistemi ilaçları ve toksik etkileri; alkol, aldehit, opioidler halusinojenik ajanlar ve toksik etkileri; vitaminler ve toksik etkileri; biyoteknolojik ürünlerin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi, nanotoksikoloji.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri temel toksikoloji ve özel toksikoloji konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Klaassen, C.D., "Casarett & Doul’s Toxicology, The Basic Science of Poisons", 2001.

2. Haddad, L.M., Winchester, J.F., "Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose", Saunders, 1983.

3. Gibson, G.G., Skett, D., "Introduction to Drug Metabolism", Chapman and Hall, Cambridge, 1986.

4. Ellenhorn, M.J., "Medical Toxicology", Williams & Wilkins, Maryland, 1997.

5. Aldridge, W.N., "Mechanisms and Concepts in Toxicology", Taylor & Francis, London, 1996.

6. Timbrell, J.A., "Principles of Biochemical Toxicology", Taylor & Francis, London, 1991.

7. Hayes, A.W., "Principles and Methods of Toxicology", Taylor &Francis, Philadelpia, 2001.

 

ECTS Kredisi: 3

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 489 Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı II

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Demonstrasyon (farmakovijilans; adli tıp laboratuvarı-davetli konuşmacı); alkollerin ve karbonmonoksidin biyolojik materyallerde primer direkt nitel, spektrofotometrik yöntemle nicel tayinleri ve toksisitelerinin değerlendirilmesi; uçucu zehirlerin biyolojik materyallerde mikrodifüzyon yöntemiyle nitel tayinleri ve toksisitelerinin değerledirilmesi; biyolojik materyallerde siyanürün tayini ve toksisitesinin değerlendirilmesi; biyolojik materyallerde metalik zehirlerin tayini ve toksisitelerinin değerlendirilmesi; farklı gıda gruplarında gıda katkı maddelerinin saptanması; içme ve kullanma sularında çeşitli kontaminantların saptanması ve toksik etkilerinin değerlendirilmesi; zehirlenme vakalarının öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılması.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri toksikolojik pratik uygulamalar ile bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin toksikolojik pratik uygulamalar ile ilgili gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve laboratuvar çalışması

Değerlendirme Yöntemi: Pratik değerlendirme (%50) ve yazılı sınav (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Hicks, M.R., Haven, M.C., Schenken, J.R., McWhorter, C.A., "Laboratory Instrumentation", Lippincott, 1987.

2. Hayes, A.W., "Principles and Methods of Toxicology", Taylor & Francis, Philadelpia, 2001.

3. Clarke, E.G.C., "Isolation and Identification of Drugs", The Pharmaceutical Press, USA, 1969.

4. Cooper, T.G., "The Tools of Biochemistry", John Wiley & Sons, USA, 1977.

5. Vural, N., "Toksikoloji Laboratuvar Kitabı", Ankara, 2000.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 491 Staj III

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Sema Çalış, Yrd.Doç.Dr. Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği:

Endüstri Stajı: Formülasyon tasarım çalışmaları, hammadde ve mamul ürünlerin kalite kontrol ve kalite güvencesi çalışmaları, değişik ilaç şekillerinin üretim çalışmaları, satış ve pazarlama birimlerinin çalışmaları, lisanslı ve jenerik ürünler için ruhsat dosyası hazırlanması çalışmaları, GMP/GLP ile ilgili çalışmalar ilaç endüstrisinde yapılacaktır.

Hastane Stajı: Eczane ilaç gereksinimlerinin tespiti, eczaneye ilaç alımı, eczanenin düzenlenmesi ve yerleşimi, ayakta ve yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç bilgilendirme çalışmaları hakkında bilgi edinilmesi, eczanede tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi edinilmesi ve hastane eczanesinin resmi ve resmi olmayan birimlerle ilişkilerinin incelenmesini kapsamaktadır.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri, ilaç endüstrisinde veya hastanede eczacının rol aldığı birimlerdeki görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (16 pratik saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Bireysel çalışma

Değerlendirme yöntemi: Proje değerlendirme (%100)

Önerilen kaynaklar:

Eczacılık alanında genel kaynak kitaplar ve ilgili literatürler ile elektronik ortam kaynakları.

 

ECTS kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 493 Farmasötik Bakım I

Dersin Sorumlusu: Dr. Ecz. Kutay Demirkan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Klinik eczacılığa ve farmasötik bakımla ilgili temel bilgilerklinik eczacılıkta temel uygulamalar; riskli kişilerde ilaç kullanımı ve eczacının rolü; gastrointestinal sistem bozuklukları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, endokrin sistem bozuklukları ve bu hastalıklarda eczacının rolü.

Dersin Amacı: Klinik eczacılığın görev ve sorumluluklarını öğrenerek, riskli kişilerde ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bu konuda eczacıya düşen görevleri pekiştirmek; gastrointestinal, karaciğer, böbrek ve endokrin sistem bozukluklarında eczacıların rolünü kavramak; ayrıca belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda hastalara bilgi aktarımının yanısıra, sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunma becererisi kazanmak.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (haftada 1 teorik ve 2 uygulamalı olmak üzere toplam 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma, grup çalışmaları, vaka çalışmaları

Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı (%25’er), ve final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Mary Anne Koda-Kimble, Pharm.D.; Lloyd Y. Young, Pharm.D. ‘Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs’, Eighth Edition, Lippincott, Williams & Wilkins.

2. Nonprescription Product Therapeutics, Lippincott Williams & Wilkins.

3. DiPiro JT, ‘Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach’, Sixth Edition, McGraw Hill.

4. Herfindal & Gourleyö, ‘Textbook of Therapeutics: Drug and  Disease Management’, Lippincott Williams & Wilkins.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

IV.YIL (BAHAR DÖNEMİ) (08)

 

 

Dersin Adı ve Kodu

T      

P     

C     

ECTS 

ECF 434 Biyofarmasötik

1

0

1

4

ECF 442 Farmasötik Biyoteknoloji

1

0

1

4

ECF 486 Ecz.Mev.Sosyal Ecz.

2

0

2

4

ECF 494 Farmasötik Bakım II

3

2

4

8

ECF 496 İşl.-Muha.Farmakoekonomi   

2

0

2

4

Seçmeli Ders Grubu I

4

0

4

2*2=4

Seçmeli Ders Grubu II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

15

2

16

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

*Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 434 Biyofarmasötik

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Levent Öner, Doç.Dr. Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Absorpsiyon mekanizmaları, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik; biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliği etkileyen fizyolojik ve farmasötik faktörler, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerinin hesaplanması, in vitro-in vivo korelasyonlar, kompartman modelleri ve önemi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin temel amacı, öğrencilere biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, çalışma tasarımları ve biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerinin hesaplanması ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda temel bilgiler vermektir ve veriliş yolunun (Ör. Oral, intravenöz) fonksiyonu olarak idrar ve plazma verilerinden farmakokinetik parametrelerin nasıl hesaplanacağını öğretmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 1 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma 

Değerlendirme Yöntemi: İki  teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Malcolm Rowland, Thomas N. Tozer. Clinical Pharmacokinetics, Concepts and Applications, Third Edition, Williams and Wilkins, Baltimore 1995.

2. Leon Shargel, Adrew B. C. Yu. Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Third Edition, Pentice-Hall International Editions, 1993.

3. Peter G. Welling. Pharmacokinetics : Processes, Mathematics and Applications, Second Edition, American Chemical Society, Washington, D.C. 1997.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 442 Farmasötik Biyoteknoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Türkan Eldem

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Moleküler biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji tanımlar ve giriş; rekombinant DNA teknolojisinin eczacılıktaki uygulamaları; peptit ve proteinlerin fizikokimyasal özellikleri ve stabilitesi; biyoteknoloji ürünü terapötik protein ürünler; biyoteknoloji ürünü aşılar; monoklonal antikorlar ve eczacılıktaki uygulamaları; biyoteknoloji ürünü farmasötiklerin formülasyonu: sorunlar ve çözümler; nükleik asitler, gen tedavisi, viral ve viral olmayan gen ilaçlar; hücre kültürleri, fermentasyon ve biyoreaktör sistemleri; biyofarmasötiklerin üretiminde transgenik bitki ve hayvanlardan yararlanım; farmasötik biyoteknolojide kullanılan analitik yöntemler; biyoteknoloji ürünlerinin dağıtımı ve uygulamasında eczacının rolü.

Dersin Amacı: (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler) Lisans öğrencileri farmasötik biyoteknolojinin temel konuları hakkında bilgi edinecektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr, (Haftada teorik 1 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Pasif (power point sunumu), etkin (ev ödevi)

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 25), 1 final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Power point gösterimi

2. Kayser, O., Müller, R.H., (Eds) Pharmazeutische Biotechnologie, WBA, Stuttgart, 2000.

3. Crommelin, D.J.A., Sindelar, R.D., Sindelar R,  D., Pharmaceutical Biotechnology, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997.

4. Zito, S.W., Pharmaceutical Biotechnology, Technomic Publishing CO., Inc., Lancaster, 1997.

5. Glick, B.R., Pasternak, J.J., Molecular Biotechnology, ASM Press, Washington, D.C., 1994.

6. Groves, M. J.,  Klegermanı, M.E., Pharmaceutical Biotechnology Fundamentals and Essentials, Interpharm Press, Inc., Buffalo Grove, 1992.

7. Chiu, Y.H., Guerguian, J.L., Drug Biotechnology Regulations, Marcel Dekker, Inc., New York, 1991.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 486 Eczacılık Mevzuatı ve Sosyal Eczacılık

Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Selen Yeğenoğlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Eczacılık mevzuatı, en son yasa ve yönetmelikler, sosyal eczacılığın tanımı,sağlık tanımları, reçeteli-reçetesiz ilaç seçiminde tüketici davranışı, hasta-hekim-eczacı iletişimi, ilaç uyunçsuzluğu ve sonuçları,eczacılık uygulamalarında kültürel yaklaşım, davranışsal eczacılık, sağlık psikolojisi, sosyal eczacılık uygulamalarına ilişkin örnekler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Eczacılık öğrencilerine bu dersi vererek eczacılık mevzuatı ve sosyal eczacılık konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (2 teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ve tartışmalar

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik (her biri %25) ara sınav ve 1 teorik final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1.Smith M.C.,Wertheimer A.I. Social and Behavioral Aspects of  Pharmaceutical Care,Pharmaceutical Products Pres,NY,1996.

2.Scriven,A.,Health Promoting Practice,Palgrave McMillan,UK,2005.

3.Smith M.I,Wertheimer A.I. Fincham,J.E.,Pharmacy and the U.S. Health Care System,Haworth Pres, NY, 2005.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 494 Farmasötik Bakım II

Dersin Sorumlusu: Dr. Ecz. Kutay Demirkan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Solunum sistemi hastalıklarıkalp damar sistemi bozukluklarıromatolojik hastalıklarinfeksiyon hastalıkları ve bu hastalıklarda eczacının rolünörolojik-psikolojik ve geriatrik bozukluklarda eczacının rolü.

Dersin Amacı: Solunum sistemi, kalp damar sistemi, nörolojik-psikolojik ve geriatrik bozukluklar ile romatolojik ve infeksiyon hastalıklarında eczacıların rolünü kavramak; ayrıca belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda hastalara bilgi aktarımının yanısıra, sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunma becererisi kazanmak.

Dersin Süresi: 1 Sömestr  (Haftada 3 teorik ve 2 uygulamalı olmak üzere toplam 5 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: ECF 493 Farmasötik Bakım I Dersi

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma, grup çalışmaları, vaka çalışmaları

Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı (%25’er), ve final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Mary Anne Koda-Kimble; Lloyd Y. Young, ‘Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs’, Eighth Edition, Lippincott, Williams & Wilkins

2. Nonprescription Product Therapeutics, Lippincott Williams & Wilkins.

3. DiPiro JT, ‘Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach’, Sixth Edition, McGraw Hill

4. Herfindal & Gourley, ‘Textbook of Therapeutics: Drug and  Disease Management’, Lippincott Williams & Wilkins

 

ECTS Kredisi: 8

 

 

 

 

Dersin Adı ve İsmi: ECF 496 İşletmecilik, Muhasebe ve Farmakoekonomi

Dersin Sorumlusu:Yrd.Doç.Dr.Selen Yeğenoğlu

Dersin Düzeyi:Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Genel işletmecilik bilgileri, insan kaynakları yönetimi, genel muhasebe, farmakoekonomi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler). Eczacılık öğrencilerine eczane yönetimi, yönetim becerileri, muhasebe yönetimi ve farmakoekonomi konularında bilgi-beceri kazandırmak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (2 teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili :Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ve tartışmalar

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik (her biri %25) ara sınav ve 1 teorik final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Can,H., Tuncer,D., Ayhan,D.Y., Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal kitabevi, Ankara, 2005.

2. Can,H., Kavuncubaşı,Ş., Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

3. Koçel T., İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayıncılık, İstanbul,2005.

4. Bootman,J.L., Townsend,R.J., McGhan,W.F., Introduction to pharmacoeconomics, Harvey Whitney Books Co.,Ohio, 1996.

 

ECTS Kredisi: 4