Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
1. Yıl Ders Kataloğu

I.YIL (GÜZ DÖNEMİ) (01)

 

Dersin Kodu ve Adı

T   

P   

C   

ECTS

ECF 111 Eczacılıkta Bilgisayar Uyg.

1

2

2

4

ECF 113 Ecz. Tarihi ve Deontoloji

2

0

2

2

ECF 161 Farm.Mikrobiyoloji-İmmünoloji

3

3

4

6

ECF 191 Genel Kimya

3

0

3

6

ECF 195 Fizik

2

0

2

3

MAT 115 Matematik

2

0

2

3

TIP   101 Tıbbi Biyoloji-Gen.ve Patoloji

3

0

3

6

ALM 127 Temel Almanca I*

2

2

3

-

FRA 127 Temel Fransızca I*

2

2

3

-

İNG  127 Temel İngilizce I*

2

2

3

-

TKD 103 Türk Dili I*

2

0

2

-

 

 

 

 

 

 

ortak zorunlu dersler hariç

16

5

18

30

           

 

T=Teorik

P=Pratik

C=Kredi

*Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin alması zorunlu değildir.

Aldıkları takdirde bu derslerden o derse ait ECTS kredisini alırlar.

**Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 111 Eczacılıkta Bilgisayar Uygulamaları

Ders Sorumlusu: Prof.Dr.Ünsal Çalış, Doç.Dr.Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, bilgisayar temel kavramları ile donanım tanıtılmakta, eczacılık açısından önemli paket programlarının kullanımı ile internet hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kursun amacı, eczacılık öğrencilerini bilgisayar kullanımına karşı bilinçli hale getirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestir (1 teorik, 2 pratik, haftada toplam 3 saat)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve gösterim yaptırma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ve 1 sözlü sınav (her biri %25) ve 1 teorik ve sözlü final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Courter G,  Marquis A, Ed.: Akın C, “Bilgisayar öğrenim kılavuzu” Alfa basım evi, istanbul1998.

2. Sarıhan TD, “Herkes için İnternet” Sistem yayıncılık, İstanbul 1995.

3. Charles HR, ve diğ. “Computer-Aided Molecular Design” American Chemical Society, Washington, DC 1995.

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Ders Kodu ve Adı: ECF 113 Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi

Dersi Veren(ler): Yrd.Doç.Dr. Selen Yeğenoğlu

Ders düzeyi: Lisans

Ders Türü: Zorunlu

Ders İçeriği: Eski uygarlıklarda (Sümerler, Yunan, Roma, Mısır) eczacılık uygulamaları, eczacılık mesleğinin eski Çin ve Hindistan’da, Rönesans sonrası Avrupa’da mesleğin gelişmesi, İslam dünyasında mesleğin gelişmesi, Osmanlılar döneminde eczacılık, genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde eczacılıkla ilgili gelişmeler, eczacılık etiği ve deontolojisi.

Ders Hedefleri: Bu dersi alan öğrencilerin eczacılık mesleğinin farklı kültür/ülke/medeniyetlerde doğuşunun ve gelişimini iyi anlaması ve etik ile deontoloji bağlamında iyi eczacılık uygulamalarını benimsemesi beklenmektedir.

Ders Dili: Türkçe

Ders Süresi: 1 dönem (haftada 2 teorik saat)

Ders Dili: Türkçe

Ön Koşul(ları): Yok 

Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınavlar, araştırma ödevleri

Bibliyografya:

1. Baylav N., Eczacılık Tarihi, Yörük Matbaası İstanbul 1968.

2. Kremers E., Urdang G.,History of Pharmacy, JB Lippincott Co., 1951,  USA.

3. BN. Şehsuvaroğlu, EczacılıkTarihi Dersleri, İstanbul 1970, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 1582, İstanbul Eczacılık Fakültesi Yayın No. 10.

4. Salek S., Edgar A., Pharmaceutical Ethics, John Wiley and Sons Ltd, London, UK, 2002.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 161 Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmünoloji

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Meral Özalp

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresinin ince yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel infeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası, sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve infeksiyonları, riketsiya ve klamidyalar, mikolojiye giriş, fungusların yapı ve özellikleri, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve infeksiyonları, virolojiye giriş, virusların morfolojik ve kimyasal yapıları, virusların sınıflandırılması, virusların replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozoonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar, immünolojiye giriş, antijen ve antikorlar, hücresel ve humoral immünite, immünoprofilaksi, aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Mikrop dünyasını oluşturan mikroorganizmaları tanıtmak (bakteri, mantar, parazit, virus v.b.). Konak hücre ile etkileşimleri ve oluşturdukları belli başlı infeksiyon hastalıkları hakkında eczacılık öğrencilerini bilgilendirmek.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 3 teorik ve 3 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma ve laboratuvar çalışması.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Manual of Clinical Microbiology, Murray, PR, Baron, EJ., Pfaller, MA., Tenover, FC., Yolken, RH.(Eds.) ASM Press. Washington DC. 6th Ed.1995. ISBN: 1-55581-086-1

2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ed. Şemsettin Ustaçelebi, 1999, Güneş Kitabevi, Ankara ISBN: 975-7467-77-4

3. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Topçu A.W., Söyletir G., Doğanay M.(Eds.) Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul,2002. Cilt 1,2. ISBN: 975-420-202-4.

4. Medical Microbiology. Murray P.R, Rosenthal K.S, Kobayashi G.S, Pfaller M.A.(Eds) Mosby Inc. 2002, Fourth Ed. St. Louis. ISBN: 0-323-01213-2.

5. Microbiology. Tortora G.J, Funke B.R, Case C.L (Eds.) Addison Wesley Longman Inc., 2001. Seventh Ed. Toronto. ISBN 0-8053-7543-0.

ECTS Kredisi: 6

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi : ECF 191 Genel Kimya

Dersin Sorumlusu: Doç.Dr.Kezban Ulubayram

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Genel kimyaya giriş, atomlar ve atom kuramıkimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, entropi ve serbest enerji, elektrokimya.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu ders, eczacılık öğrencilerine temel oluşturacak kimyanın önemli ilke ve kavramlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders sonunda başarılı öğrenciler: entellektüel bir disiplin çerçevesinde kimyanın temel kavramlarını tanımlayıp, açıklayabilme, etkili düşünme ile rasyonel ve kantatif ilişkilendirme yoluyla analitik düşünme becerilerini geliştirme, sistematik bir yaklaşımla kimyada problem çözebilme, çevresindeki olaylara kimya öğretisi ile bakabilmeyi geliştirme, becerilerini kazanacaklardır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım (bilgisayarlı ortamda), tartışma ve problem çözme

Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav (herbiri  % 25),  1 final sınavı ( % 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. General Chemistry, H. Petrucci and Willams S. Harwood, Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

2. General Chemistry, Darrel D. Ebbing, Mark S., Houghton Mifflin company, Boston, 1993.

ECTS Kredisi: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: FİZ 195 Fizik

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Leyla Yıldırım Tatar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Ölçme ve birimler, vektörler; bir boyutta ve düzlemde hareket; parçacık dinamiği ve Newton yasaları; iş, enerji; elektrik alan, Coloumb yasası; Gauss yasası ve elektrik potansiyeli; kondansatörler ve dielektrikler; akım ve direnç; magnetik alan.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): 

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: 3

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: MAT 115 Matematik

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Hatice Yalvaç Tuna

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Kümeler, sayılar sistemi (reel ve kompleks sayılar) ve uygulamaları; bağlantı, fonksiyon, dizi ve fonksiyon türleri; limit ve süreklilik, türev ve türevin uygulamaları; logaritma ve logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve özellikleri; integral ve integral teknikleri; intagral uygulamaları; diferansiyel denklemler; matris cebiri, determinantlar ve doğrusal denklemler; doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)Kümeler cebiri, Calculus ve doğrusal cebir hakkında temel bilgiler vermek.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 3saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Calculus, Robert Adams, 1994

2. Calculus with Analytic Geometry, Richard Silverman, 1992

3. Finite Mathematics, Shaams Outline Series, 1966

ECTS Kredisi: 3

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: TIP 101 Tıbbi Biyoloji-Genetik ve Patoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gülberk Uçar (Koordinatör)

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Hücresel organizasyon; moleküler genetik, mendel genetiği, hücre bölünmesi; genetik materyalin niteliği, DNA yapı sentez ve görevi; RNA yapı, sentez ve görevi; genetik kod, protein sentezi; genetik kontrol; mutasyon ve mutagenler; genetik ve immün hastalıklar; bağışıklık sistemi ve regülasyonu; doku tipleri ve özellikleri; hücre hasarı ve etiyolojisi; hücresel onarım; kök hücre; inflamasyon ve kanser.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)Dersin amacı, öğrencilere temel moleküler biyoloji ve hastalıkların patogenezi ile morfolojileri hakkında bilgi vermektir. Ders bitiminde öğrencilerin canlı sistemlerin hücresel organizasyonu ve moleküler genetik ile mutasyon, immün sistem, doku tipleri, hücre hasarı, hücresel onarım, inflamasyon ve kanserin moleküler temeli hakkında temel bilgilerle donanmış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Tıbbi Biyoloji Ders Notları

2. Robin, Cotran, Kumar; Robbins Pathologic Basis of disease, 6th Ed.

3. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry, 5th Ed., WH Freeman and Company, New York, 2005.

4. Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Cellular and Molecular Immunology, WB Saunders, Philadelphia, 1991.

 

ECTS Kredisi: 6

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ALM 127 Temel Almanca I

Dersin Sorumlusu:Yabancı Diller YO

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel Almanca dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Almanca

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: FRA 127 Temel Fransızca I

Dersin Sorumlusu:Yabancı Diller YO

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel Fransızca dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Fransızca

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: İNG 127 Temel İngilizce I

Dersin Sorumlusu:Pınar Ünal

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Öğretim dili Türkçe olan bir programa kabul edilmiş ve İngilizca Hazırlık Programını izlemeyecek olan birinci sınıf öğrenciler için bu ortak ingilizce dersinin amacı, öğrenciye öncelikle Temel  İngilizce dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: İngilizce

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: TKD 103 Türk Dili I

Dersin Sorumlusu: Uzm. Dr. Ayşe Belkıs Sanay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Dil, dilin özellikleri; dünya dilleri; konuşma ve yazı dilleri; sözcüğün yapısı; kök ve ekler; cümle çeşitleri; yazım kuralları; noktalama işaretleri; anlatım özelliği; anlatım bozuklukları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YIL (BAHAR DÖNEMİ) (02)

 

Dersin Kodu ve Adı

T   

P   

C   

ECTS

BİS  104 Biyoistatistik

2

0

2

4

ECF 120 Organik Kimya I

2

0

2

5

ECF 132 Analitik kimya I

3

0

3

5

ECF 134 Analitik kimya I Lab.

0

3

1

3

HAS 106 Halk Sağlığı

2

0

2

3

TIP   102 Anatomi-Fizyoloji I

4

0

4

8

ALM 128 Temel Almanca II*

2

2

3

-

FRA 128 Temel Fransızca II*

2

2

3

-

İNG  128 Temel İngilizce II*

2

2

3

-

TKD 104 Türk Dili II*

2

0

2

-

Seçmeli Ders Grubu 2

2

0

2

2

 

 

 

 

 

ortak zorunlu dersler hariç

15

3

16

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

 

*Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin alması zorunlu değildir.

Aldıkları takdirde bu derslerden o derse ait ECTS kredisini alırlar.

 

 

**Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: BİS 104 Eczacılıkta Biyoistatistik

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Reha Alpar, Dr. Erdem Karabulut

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel istatistiksel kavramlar, veri tipleri, Tanımlayıcı istatistikler; verilerin sınıflandırılması, ortalama ve konum ölçüleri, yaygınlık ölçüleri. Tablo ve grafikler; tek değişkenli tablo (marjinal tablo) ve grafikler: histogram, çubuk grafik, dal-yaprak grafiği, kutu-çizgi grafiği, ortalama-standart sapma grafiği vb. İki/çok değişkenli tablo ve grafikler; Çapraz tablolar, ortalamaya göre tablolar, temel grafik gösterimlerin çok değişkenli uygulamaları, saçılım grafikleri vb. Kuramsal dağılışlar: Normal dağılım, binom dağılımı, poisson dağılımı. Normallik testleri ve grafikleri. Örneklem dağılışları ve güven aralıkları: Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven aralıkları. Örnekleme yöntemleri. Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hataları, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri.

Hipotez Testleri (tek örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız K örneklem testleri). Korelasyon ve regresyon çözümlemesi. Çoklu doğrusal regresyon. Çok etkenli denemeler: 2n ve 3ndenemeleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)Bu dersin sonunda öğrenci ;temel istatistiksel kavramları bilir, veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar, uygun tablo ve grafikleri oluşturur, temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir, uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar. Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini uygular çoklu doğrusal regresyon çözümlemesini yöntemini uygular çok etkenli denemeleri bilir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr ( Haftada teorik 2 saat )

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Öğrenci merkezli eğitim: öğrencilerden bir sonraki haftanın konularına hazırlanarak gelmeleri istenir. Ders tartışma şeklinde geçer. Her ders sonunda konu ile ilgli bir ödev verilir. Bu sayede, öğrencilerin teorik bilgileri uygulama yapılarak pekiştirilir.

Değerlendirme Yöntemi: 1. ve 2.  ara sınavı (%25’er), ödevler (%10) ve final sınavı (%40).

Önerilen Kaynaklar:

1. Daniel WW. Biostatistics. John Willey, 1999.

2. Dawson B. ve Trapp RG. Basic&Clinical Biostatistics. McGraw Hill, 2001.

3. Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003.

4. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.

5. Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2001.

ECTS Kredisi: 4

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 120 Organik Kimya I

Dersin Sorumlusu: Doç.Dr.Nezire Saygılı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Organik kimyaya giriş, temel kavramlar, kimyasal reaksiyon, reaktifler ve temel reaksiyon tipleri, reaksiyon mekanizması, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, alkil halojenürler, alkoller,eterler, epoksitler, tiyoller, karbonil grubu, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri ve aminlerin nomenklatür, elde ediliş ve kimyasal özellikleri, stereokimya.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciye organik kimyanın temel kavramlarını, organik bileşiklerin yapısal özelliklerini, sentezlerini ve temel reaksiyonlarını öğretmek. Bu dersin sonunda öğrencinin organik bilşiklerin yapısal özelliklerini tanıması, bu yapıya özgü karakteristik tepkimeleri ve mekanizmalarını yazma becerisini kazanması beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin kazandığı temel organik kimya bilgilerini ilerideki eğitim dönemlerinde ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 3 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım (ders notları öğrenciye verilmektedir) ve tartışma, problem saati ile öğrenmeyi destekleme.

Değerlendirme Yöntemi: 3 yazılı sınav (I. Ara sınav: %25,  II. Ara sınav: %25, Final sınavı: %50)

Önerilen Kaynaklar:

1.Hart Craine Hart, Organik Kimya, (çeviri Ed. Tahsin Uyar, Palme Yayıncılık, 1998), Houghton Mifflin Company, 1995

2.T.W.Graham Solomons, C.,B., Fryhle, Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Toronto, 1991.

3.R.C.Atkins, F.A.Carey, Kısa ve Öz Organik Kimya, (çeviri eds. Gürol Okay, Yılmaz Yıldırım, Bilim kitabevi, 1999), The Mc Graw-Hill Compony, New York, 1997.

 

ECTS Kredisi: 5

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 132 Analitik Kimya I

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın, Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Sulu çözelti kimyası, analitik kimyada genel kavramlar, çözünürlük, seçimli çöktürme, gravimetrik analiz, asitler, bazlar, tamponlar, volumetrik analiz prensipleri, asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, çöktürme titrasyonları, indirgeme-yükseltgenme titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler analitik kimyadaki nitel ve nicel analizler hakkında teorik bilgiye sahip olacaklardır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 3 teorik saat).

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, problem çözme ve uygulama.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri % 25) ve 1final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. D. A. Skoog, D.M. West, F. J.Holler, Analitik Kimyanın Temelleri 1. Cilt, Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 7. Baskı, Özkan Matbaacılık, Ankara (1999).

2. D.A. Skoog, F.J. Holler, D.M. West, Analytical Chemistry: An Introduction, Fifth Editions, Saunders Collage Publishing ,USA (1990).

3. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, USA (1982).

ECTS Kredisi: 5

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 134 Analitik Kimya I Laboratuvarı 

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın, Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: I-V. Grup katyon ve anyonların nitel analizleri, çeşitli titrasyon (asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, indirgenme-yükseltgenme titrasyonu (permanganimetri) ve kompleksometrik titrasyonlar) teknikleri ile nicel analizler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler analitik kimyadaki nitel ve nicel analiz uygulamaları ile ilgili beceriye sahip olacaklardır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 3 pratik saat).

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Pratik laboratuvar çalışması.

Değerlendirme Yöntemi: Her hafta teorik ara sınav (% 20), her hafta laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi (% 30) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. D. A. Skoog, D.M. West, F. J.Holler, Analitik Kimyanın Temelleri 1. Cilt, Çeviri Editörleri:Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 7. Baskı, Özkan Matbaacılık, Ankara (1999).

2. D.A. Skoog, F.J. Holler, D.M. West, Analytical Chemistry: An Introduction, Fifth Editions, Saunders Collage Publishing ,USA (1990).

3. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, USA (1982).

ECTS Kredisi: 3

 

Dersin Kodu ve İsmi: HAS 106 Halk Sağlığı

Dersin Sorumlusu: Öğr. Gör. Ali Naci Yıldız

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Sağlık bilimlerinin çağlar boyunca gelişmesi, halk sağlığı kavramı; temel sağlık hizmetleri; Selçuklular ve Osmanlılarda sağlık örgütlenmesi; sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi; sağlık mevzuatı; sağlık personelinin özlük hakları; sağlık eğitimi erken tanı; bulaşıcı hastalıklar; bağışıklama; aile planlaması, çevre sağlığı, tıp ahlakı.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): 

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: 3

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: TIP 102 Anatomi-Fizyoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Ahmet Başaran, Prof. Dr. İnci Erdemli

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Kas-iskelet sisteminin anotomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi; santral sinir sistemi hastalıkları; kardiyovasküler sistemin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; kan fizyolojisi; koagülasyon bozuklukları ve anemiler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilere kas ve iskelet sistemi, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemin anatomisi, ve fizyolojisini öğretmek ve bu sistemlerin hastalıklarının etyolojisi, patogenezi, prognozu,  ve tedavisi ile ilgili bilgiler vermektir. Ders bitiminde öğrencilerin bu sistemlerin anatomisi ve fizyopatolojisi ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 dönem (haftada teorik 4 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. L.C.Copstead ve J.L.Banasık ;Pathophysiology, 3rd ed.,   2005.

2. Temel Anatomi, Prof. Dr. Meserret Cumhur, Ankara 2001

3. Robin, Cotran, Kumar; Robbins Pathologic Basis of disease, 6th ed.

4. A.C. Guyton and J.E.Hall: Textbook of Medical Physiology 2000

5. W.F. Ganong: Review of Medical Physiology 2003

ECTS Kredisi: 8

 

Dersin Kodu ve İsmi: ALM 128 Temel Almanca II

Dersin Sorumlusu: Yabanci diller YO

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel Almanca dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Almanca

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: FRA 128 Temel Fransızca II

Dersin Sorumlusu: Yabanci diller YO

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel  Fransızca dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Fransızca

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: İNG 128 Temel İngilizce II

Dersin Sorumlusu: Leyla Kuzucular

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Öğretim dili Türkçe olan bir programa kabul edilmiş ve İngilizca Hazırlık Programını izlemeyecek olan birinci sınıf öğrenciler için bu ortak ingilizce dersinin amacı, öğrenciye öncelikle Temel  İngilizce dil bilgisini öğretmek ve başlangıç düzeyi için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: İngilizce

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

Dersin Kodu ve İsmi: TKD 104 Türk Dili II

Dersin Sorumlusu: Uzm Dr. Ayşe Belkıs Sanay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Anlatım türleri; deneme, eleştri, gezi yazıları; anı, söyleyişi ve makale; biyografya; röportaj; mektup ve dilekçe; roman; hikaye; tiyatro; şiir,

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

ECTS Kredisi: -