Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Seçmeli Ders Grubu I (5. Sınıflar için Güz)

SEÇMELİ DERS GRUBU I (5. sınıflar için)

GÜZ

 

Dersin kodu ve optik kodu   

01   

Adı

T     

P     

K    

ECTS 

ECF 501 313501

01

Ez. Bitk. Doku Kült. Mol.Bi.

2

0

2

2

ECF 503 313503

01

A.Bir. Ülk. ve Türk Bit. Dr.

2

0

2

2

ECF 509 313509

01

Fitofarmasötikler

2

0

2

2

ECF 511 313511

01

İl. Arş. Farm. Yön.

2

0

2

2

ECF 521 313521

01

Ecz. Bil. Kayn. Ulaşma

2

0

2

2

ECF 531 313531

01

Modern Ter. Sist. Farm. Nano

2

0

2

2

ECF 545 313545

01

Radyofar.Ruhsat Dos. Haz.

2

0

2

2

ECF 571 313571

01

Klinik Toksikoloji

2

0

2

2

ECF 573 313573

01

End.Toksikoloji

2

0

2

2

ECF 565 313565

01

End. St. Analiz Yön. Sonuç. Kal. Kont.   

2

0

2

2

ECF 587 313587

01

Vitaminler ve Koenzimler

2

0

2

2

ECF 557 313557

01

Sosyal Ecz. Ar. Yön.

2

0

2

2

ECF 551 313551

01

Org. Reak. Mek.

2

0

2

2

ECF 553 313553

01

Medikal Mal. Giriş

2

0

2

2

ECF 547 313547

01

Radyofarm. Kal.Kont.

2

0

2

2

ECF 533 313533

01

İlaç Ruhsatlandırması

2

0

2

2

ECF 535

01

Vet. İlaç. Doz. Şek. Form.

2

0

2

2

ECF 537 313537

01

Eczacılıkta patent

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 501 Eczacılıkta Bitki Doku Kültürü ve Moleküler Biyolojisi Uygulamaları

Dersin Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. F. Pınar Şahin, Anabilim Dalı Öğretim elemanları

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Bitki doku kültürü ve bitki moleküler biyolojisi hakkında temel bilgiler, kültür tipleri ve uygulama amaçları, bitki doku ve hücre kültürü ile sekonder metabolit üretimi ve regülasyonu, biyotransformasyon, bitkilerden genetik materyalin izolasyonu ve klonlanması, gen aktarımı ve uygulamaları, sekonder metabolit sentezinde moleküler tekniklerin uygulaması.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında, bitki doku kültürü ve bitki moleküler biyolojisi ile ilgili temel teknikleri, bu tekniklerin bitkilerden sekonder metabolit eldesi ve regülasyonu amacıyla kullanılışlarını, bugüne kadar yapılan uygulamaları ve gelecek projeler hakkında bilgi edinmiş olacaklardır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav, 1 proje, ödev vb., (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Bitki Biyoteknolojisi 1, Doku Kültürü ve Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi vakfı yayınları, Konya, 2002.

2. Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., Bitki Biyoteknolojisi 2, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları Selçuk Üniversitesi vakfı yayınları, Konya, 2001.

3. Chawla, H.S., Introduction to Plant Biotechnology, Science Publishers Inc., Enfield (NH), Plymouth (UK), 2002.

4. Brown, T.A., Genomes, Bios Scientific Publishers, US, Canada, 1999.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 503 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Bitkisel Drogların Kalitesi ve Standardizasyonu

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer ve ABD öğretim elemanları

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bitkisel drogların kalitesi ve standardizasyon ile ilgili genel bilgiler; Avrupa Farmakopesi, Komisyon E ve WHO monograflarında bulunan bitkisel drog ve bitkisel drog preparatlarıyla ilgili tanımlar, sinonimler, yerel isimler, türün coğrafi yayılışı, botanik; organoleptik özellikler, makroskopik ve mikroskopik özellikler, genel tanıma, saflık, biyolojik güvenilirlik ve diğer testler, tescil edilmiş ve geleneksel tıbbi kullanımlar. Tıbbi bitkilerin ve drogların ulusal ve uluslararası standartları; Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa Farmakopesi’ndeki drog kalitesi ve standardizasyonların Türkiye’ye uyarlanması ve tartışma.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de tıbbi bitkilerin ve drogların farmakope analizleri, kalite kontrol ve güvenilirlikleri, standardizasyonları konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik  ara sınav, 1 proje, ödev vb. (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. European pharmacopoeia monographs, general texts and chapters5th edition, Council of Europe, 2005.

2. ESCOP Monographs, The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, 2nd

Edition, United Kingdom, Germany and New York, Thieme, 2003.

3. World Health Organization (WHO). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Geneva, 1999.

4. German Comission E Monograph, Trockenextrakt. Bundesanzeiger, 1994.

5. TSE Türk Standartları 

6. ISO International Organization for Standardization

 

ETCS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 509 Fitofarmasötikler

Dersin Sorumlusu: Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Bu ders bitkisel ilaç, mineraler, fitokimyasallar, vitaminler, amino asitlerin kullanılışları ve bitkisel ilaç ve bitkisel ürünlerin sentetik ilaçlarla oluşturduğu etkileşimleri kapsamaktadır.

Dersin amacı: Bu derste öğrencilere, meslek yaşamlarında sıklıkla karşılaşacakları ancak Farmakognozi programı kapsamında verilmeyen, bitkiler, mineraller, fitokimyasallar, vitaminler ve amino asitlerin  kullanılışları ve diğer ilaçlarla etkileşimleri hakkında bilgi edindirmek.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%50) ve bir genel sınav (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Bisset, N.G. (1994) Herbal Drugs, Medpharm, Stuttgart

2. Bruneton, J. (1995) Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Intercept Ltd; England

3. Colegate, S.M., Molyneux, R.J., Bioactive Natural Products, Detection, Isolation and Structural Determination, CRC Press, London (1993).

4. Claus , E.P., Taylor, V.E., Brady, L.R. (1971) Pharmacognosy, Henry Kimpton, London

5. Dewick, P.M. (2004) Medicinal Natural Products, Wiley, England

6. Harborne, J.B. (1998) Phytochemical Methods- A guide to modern techniques of plant analysis, Chapman & Hall, London

7. Hostettmann, K., Assays for Bioactivity in “Methods in Plant Biochemistry” (eds. Dey, P.M., Harborne, J.B.) Volume 6, Academic Press, London (1991).

8. Trease, G.E., Evans, W.C. (1983) Trase and Evans Pharmacognosy, 12. eds., ELBS; London

9. Evans, W.C. (2002) Trase and Evans Pharmacognosy, 15. eds., Saunders; London

10. Güncel bilimsel literatürler

11. Avrupa Farmakopesi

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 511 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Otonom sinir sistemi ilaçları, kalp-damar sistemi ilaçları, iyon kanallarını etkileyen ilaçlar, bazı nöromediyatörler ve sinir stimülasyonunun sağlıklı ve omuriliği zedelenmiş sıçanlarda kan basıncı, kalp atım hızı ve kalbin kasılma gücü gibi fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin bilgisayarda simülasyon programı aracılığı ile incelenmesi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerin teorik farmakoloji derslerinde öğrendikleri ilaçların çeşitli fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmiştir. Ders bitiminde öğrencilerin teorik farmakoloji derslerinde gördükleri ilaç grupları hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleri ve pratik olarak ilaç uygulama sonuçlarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Süresi: Haftada teorik 2 saat

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve bilgisayar uygulamaları

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve 1 final sınavı (% 50)

Önerilen kaynaklar:

1. Sheffield Bioscience Programs

 

ECTS kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 521 Eczacılıkta Bilgi ve Kaynağa Ulaşma

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Cihat Şafak, Prof. Dr. Erhan Palaska

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Eczacılıkta bilgiye ulaşma metotları, kaynak kitaplar, farmakopeler, vademekumlar, süreli yayınlar, indeksler ve çeşitli indeks sistemlerinin kullanılışları, eczacılıkla ilgili elektronik kaynaklar ve internet ortamında yer alan kaynaklar ve bu kaynaklara ulaşım.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; bilgi ve literatür sağlamada izlenecek yollarla, sağlanan bilgileri değerlendirme ve bunları kullanabilme metotlarını öğrenciye vermek ve elektronik ortamda literatür araştırma ve belge sağlama kurallarını öğretmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, kütüphane çalışmaları ve uygulamaları, bilgisayar uygulamalı çalışmalar

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav (% 30), 1 dönem ödevi (% 30), 1 teorik final sınavı (% 40).

Önerilen Kaynaklar:

Index Guide

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 531 Modern Terapötik Sistemler ve Farmasötik Nanoteknoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Yılmaz Çapan, Prof. Dr. Sema Çalış

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Farmasötik dozaj formlarının geliştirilmesinde son gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, modern terapötik sistemlerin tanıtılması ve farmasötik nanoteknolojinin mevcut konumu.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilere Modern Terapötik Sistemlerin tanıtımı, ilaç kullanım yolları ve modern terapötik sistemlerin geliştirilme nedenlerinin, biyopolimerlerin modern terapötik sistem tasarımındaki öneminin, modern transdermal sistemlerin, intraoküler ve osmotik sistemlerin, biyoadhezif ve oral mukozal sistemlerin, farmasötik implantlardaki son gelişmelerin ve kullanım alanlarının, kronofarmasötiklerin, mikro ve nanopartiküler sistemlerin, mikro ve nanopartiküler sistemlerin özelliklerinin ve öneminin tartışılması ve modern terapötik sistemler ve medikal aygıtlarla ilgili farmakopeal ve yasal düzenlemelerin incelenerek, bu konuda bilgi sahibi kişilerin yetiştirilmesi.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav (%25), bir dönem ödevi (%25) ve final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Microencapsulation, Eds. P. Tyle, 1988, Marcel Dekker Inc. New York, USA.

2. Innovations in Drug Delivery Impact on Pharmacotherapy, Eds. A.P. Sam, J.G. Fokkens

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 545 Radyofarmasötiklerde Ruhsat Dosyası Hazırlama

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Yekta Özer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (FDA, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar), ruhsat dosyasında neler bulunur, CTD formatına göre ruhsata dosyası hazırlama, radyofarmasötik üretim yeri izni başvurusu için gerekli belgeler ve bilgiler; Radyofarmasötikler için İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu.

Dersin Amacı:Dersin temel amacı, radyofarmasötik endüstrisinde çalışacak olan mezunlara radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikleri FDA, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamaları öğretmek, ruhsat dosyası hazırlanması, radyofarmasötik üretim yeri ve ürün izni başvurusu için gerekli belgeler konusunda bilgi vermektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşulu: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım

Değerlendirme Yöntemi:1 teorik ara sınav, 1 ara sınav yerine geçecek ödev/rapor hazırlanması ve sunumu ve/veya kütüphane taraması (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Sağlık Bakanlığı Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğ

2. Sağlık Bakanlığı Beşeri ve Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

3. Sağlık Bakanlığı Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği

4. FDA Yönetmeliği

5. Avrupa Birliği (EMEA) Yönetmeliği

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 571 Klinik Toksikoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Klinik toksikolojiye giriş, akut zehirlenme tedavisinde temel prensipler, antidotlar ve sınıflandırılmaları, antidotal tedavinin temel prensipleri; trisiklik antidepresan, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlarlar ve opiatlarla meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları; kardiyovasküler sistem ilaçları ile meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları, tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları, soğuk algınlığının semptomatik tedavisinde kullanılan ilaçlarla meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları, suni tatlandırıcılar ile meydana gelen istenmeyen etkiler, alkoller ile olan zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları, pestisitler ile olan zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları, toksik gazlar ve bazı inorganik bileşikler ile meydana gelen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin klinik toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri ilaçlar ve sıklıkla maruz kalınan toksik ajanlar ile meydana gelen zehirlenmelerde temel ve yeni tedavi yaklaşımları konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin klinik toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Haddad, L.M., Winchester, J.F., "Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose", Saunders, 1983.

2. Ellenhorn, M.J., Medical Toxicology, Williams and Wilkins, Maryland, 1997.

3. Klaassen, C.D., Cassarette Dolls Toxicology, The Basic Sciences of Poisons, McGraw Hill, New York, 2001

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 573 Endüstriyel Toksikoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: İş yeri ortamında (ilaç fabrikaları, kozmetik ürün üretim merkezleri gibi) karşılaşılan kimyasal, fiziksel, nükleer tehlikeler, bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, güvenli iş ortamı koşullarının sağlanmasına ilişkin kurallar ve düzenlemeler, iş ortamında karşılaşılan zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları; risk, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, temel kavramlar, işyeri güvenliği ve işyeri kazalarında risk yönetimi, endüstride farklı temas yollarına bağlı olarak oluşan zehirlenmeler, endüstriyel solvan toksisitesi ve risk değerlendirmesi, işyeri ortamında partiküle materyal temasının toksikolojik sonuçları, Avrupa Birliği’nde toksik maddelerin regülasyonu.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri iş yeri ortamında temas edilme olasılığı bulunan kimyasal, fiziksel ve/veya nükleer tehlikeler, olası risk değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin endüstriyel toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Klaassen, C.D., Cassarett&Dolls Toxicology, The Basic Science of Poisons, McGraw Hill, New York, 2001.

2. Stacey, N.H., Occupational Toxicology, Taylor and Francis, London, 1995

3. Ellenhorn, M.J., Medical Toxicology, Williams and Wilkins, Maryland, 1997.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 565 Endüstrideki Standart Analiz Yöntemleri ve Sonuçların Kalite Kontrolü 

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın,             Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Analiz laboratuvarlarında ve endüstride farklı amaçlarla kullanılan ulusal ve uluslararası standart ilaç analiz yöntemlerinin yeri ve uygulamaları ile bunların güncel kalite kontrol yöntemleri ve kabul kriterlerinin açıklanması.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler analiz laboratuvarlarında ve endüstride kullanılan ilaç ve ilgili madde ya da malzemeler için uygulanan ulusal ve uluslararası kaynaklı standart analiz yöntemlerinin temel ilke, metodoloji ve teknikleriyle ilişkilendirme bilgi ve becerisi; bu yöntemlerin uygulama alanlarına yönelik pratik yaklaşımlar ve sorun çözümleme yeteneği; standart yöntemlerin uygulandıkları laboratuvar koşullarına aktarılması ve bu koşullarda uygulama kalitelerinin belirlenmesi bilgi ve becerisini kazanacaklardır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 2 saat teorik).

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, gösterip yaptırma demonstrasyon, interpretasyon, simülasyon. 

Değerlendirme Yöntemi: Bir dönem ödevi (% 50) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Analitik Kimyanın Temelleri 1 ve 2. Cilt, Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 7. Baskı, Özkan Matbaacılık, Ankara (1999).

2. D.A. Skoog, F.J. Holler, D.M. West, Analytical Chemistry: An Introduction, Fifth Editions, Saunders Collage Publishing, USA (1990).

3. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, USA (1982).

4. D.C. Harris, Analitik Kimya, Çeviri: Güler Somer, Ali Osman Solak, Ali Rehber Türker, Esma Kılıç, Özkan Matbaacılık, Ankara (1994).

5. P. A. Sewell, B. Clarke, Chromatographic Separation, Crown Copright, UK (1987).

6. The United States Pharmacopeia, USP-28-NF23, 2005.

7. European Pharmacopeeia (EP), 3rd Ed., 2001.

8. Ulusal ve uluslar arası standartlar (ISO, TSE, gibi).

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 587 Vitaminler ve Koenzimler

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Gülberk Uçar, Yrd. Doç. Dr. Özden Tacal

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Koenzim ve vitaminlerin temel yapıları ve biyokimyasal özellikleri; suda (B1, B2, B3, B6, B12 vitaminleri; biotin, folat, askorbat) ve yağda (A, D, K, E vitaminleri) çözünen vitaminler ve klinik önemleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri koenzimler ve vitaminlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgilendirmek; bu bileşiklerin sağlık ve hastalıktaki önemleri konusunda aydınlatmaktır. Ders bitiminde öğrencilerin koenzimler ve vitaminlerin biyokimyası ve sağlık ve hastalıktaki önemleri konusunda temel bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry, Harcourt Academic Press, San Diego, 2002.

2. Mathews, V.H. , Holde, K.E. Biochemistry, The Benjamin Publish. Company, Redwood, 2000.

3. Abelson JN, Simon MI, McCormick DB, Suttie JW, Wagner C. Vitamins and    Coenzymes Part I, Academic press, New York, 1997.

4. Litwach, Vitamins and Hormons (Vol 62), Academic press, New York, 2001.

5. Bender DA. Nutritional Biochemistry of the Vitamins, Cambridge University Press,        London, 2003.

6. Brody T. Nutritional Biochemistry, Academic press, New York, 1999.

 

ECTS Credit: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF-557 Sosyal Eczacılıkta Araştırma Yöntemleri

Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Selen Yeğenoğlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri ve sosyal eczacılık alanında uygulamaları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):Bu dersi alan öğrencilere sosyal eczacılık alanında araştırma tekniklerinin uygulanması konusunda yeterlik kazandırılması.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul:Yok

Temel Öğretme Yöntemi:Teorik ve pratik araştırma

Değerlendirme Yöntemi:2 teorik (her biri %25 ) ara sınav ve 1 teorik final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1.Anket,Türker Baş,Seçkin Yayıncılık,Ankara 2003.

2.Qualitative Research Methods fort he Social Sciences,Bruce Lawrence Berg,Pearson/Allyn and Bacon,Boston 2004.

3.Social Research Methods,Davia Dooley,Prentice Hall,Upper Saddle Ri,2001.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 551 Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Nezire Saygılı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Kimyasal reaktiviteyi belirleyen belli başlı presipleri ortaya koyan reaksiyon mekanizmaları, organik kimyanın önemli bir bölümüdür. Bu ders temel organik kimya bilgilerinin mekanistik yaklaşımla geliştirilmesini kapsamaktadır.

Dersin Amacı: Organik kimyanın temel prensiplerinin yapı ile reaktivite arasındaki bağıntıyı kurmada nasıl kullanıldığını ifade edebilecek reaksiyon mekanizmalarını yazabile becerisini kazandırmak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Organik Kimya I (ECF120) ve Organik Kimya II (ECF221) derslerini almış olması zorunludur.

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 yazılı ara sınav, proje değerlendirme, 1 yazılı final sınavı.

Önerilen Kaynaklar:

1. Organic Chemistry, T. W. Graham Solomons and Craig B. Fryhle, John Wiley and Sons. Inc. New York, 2000.

2. Mechanisms in Organic Chemistry, Peter Sykes, Longman, London, Sixth Edition, 2000.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 553 Medikal Malzemelere Giriş

Dersin Sorumlusu: Prof. Doç. Dr. Kezban Ulubayram

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bu ders, doku ve biyolojik sıvılarla temas halinde bulunan metal, seramik, polimer, kompozit ve biyolojik kökenli malzemelerin tanıtımı, özellikleri ve uyumluluklarını kapsamaktadır. Sert ve yumuşak doku yenilenmesi (yapay deri, damar greftler, kalp, diş dolguları ve kaplamaları, kemik iyileşmesinde kullanılan vidalar,  plakalar, el, diz parmak ve kalça protezleri vb), organ yenilenmesi, kaplama ve yapıştırıcılar, diş ile ilgili implantlar ve doku mühendisliği gibi değişik konuları içermektedir. Bunların dışında gelişmekte olan yeni biyomalzemeler hakkında da bilgi vermektir.

Dersin Amacı: Biyolojik sistemlerle temas halinde olan medikal implant ve aletlerde kullanılan malzemelerin genel tanıtımını sağlamak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemi: 1 yazılı sınav, 1 proje değerlendirme, 1 yazılı genel sınav.

Önerilen Kaynaklar:

1. Ratner B. D., Hoffman A. S., Schoen F. J. Lemons J. E., Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 2nd edn. Elsevier Academic Press, 2004.

2. Ders notları

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 547 Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrolü

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Yekta Özer, Yrd. Doç. Dr. Suna Erdoğan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Nükleer yönetmelikler, düzenlemeler, NRC, FDA yönetmelikleri, ideal radyofarmasötiğin özellikleri, kromatografi yöntemleri (ITLC-SG/SA), kimyasal ve radyokimyasal saflık, radyonüklidik saflık, sterilite testleri, pirojen testleri, radyofaramsötiklerin biyodağılımı ve toksisite testleri, doz kalibratörü, Mo-99/Tc-99m jeneratörleri, klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; 99mTc-Radyofarmasötikleri, İyotla işaretli radyofarmasötikler.

Dersin Amacı: Dersin amacı, radyofarmasötik endüstrisinde (ithalatçı firma veya üretim yapan firmalarda) ve/veya hastanelerde nükleer tıp departmanlarında radyofarmasist olarak çalışacak olan mezunlara nükleer tıp pratiklerinde kullanılan radyofarmasötiklerin kalite kontrol testlerini (radyokimyasal saflık, radyonüklidik saflık, radyoassay,  pirojenite, sterilite vs.) öğretmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşulu: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav, 1 ara sınav yerine geçecek ödev/rapor hazırlanması ve sunumu ve/veya kütüphane taraması (her biri % 25) ve 1 teorik final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar :

1. G.B. Saha, “Fundamentals of Nuclear Pharmacy”,

2. IAEA TEC DOC , “Production of  99mTc- Radiopharmaceutica Kidney Imaging”, 1995.

3. IAEA TEC DOC 649, “Preparation Kits for 99mTc Radiopharmaceuticals”, 1992.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 533 İlaç Ruhsatlandırılması

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Murat Şumnu, Prof. Dr Levent Öner, Prof. Dr. Sevda Şenel, Prof. Dr. Sema Çalış

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Bir ilacın geliştirme, klinik araştırma, ruhsatlandırma ve pazarlamaya kadar olan sürecinin incelenmesi 

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):  Öğrencilerin bir ilacın farklı yöntemlerle geliştirilmesi, formülasyonu ve klinik çalışmalarla değerlendirilmesi, üretim teknikleri, kalite kontrol ve kalite güvencesi sistemleri, ilaç ruhsat başvurusunun nasıl yapılacağı ve başvurunun sağlık otoritesi tarafından nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgi kazanması ve ülkemizde hem ilaç endüstrisince hem de devlet sektöründe ihtiyaç duyulan ruhsatlandırma konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesi.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav (%50) ve final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

Kitaplar, konuyla ilgili yerli ve yabancı makaleler

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 535 Veteriner İlaç Dozaj Şekilleri ve Formülasyonu

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Sevda Şenel

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Veteriner alanda kullanılan dozaj şekillerinin tanımı, formülasyonu, göz önünde bulundurulması gereken teknolojik ve biyofarmasötik faktörler.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Beşeri ilaçlar kadar veteriner ilaçlarda da ilacın etkinliği, kalitesi ve güvenilirliğinin sağlanması şarttır. Bu doğrultuda beşeri dozaj şekilleri için gerekli tüm bilgiler veteriner dozaj şekilleri için de geçerlidir. Bu dersin eğitimdeki hedefi eczacılık öğrencilerine veteriner alanda kullanılacak ilaçların formülasyonu, üretilmesi, kontrolü ve resmi düzenlemeleriyle ile ilgili bilgi aktarılmasıdır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Ders anlatma, ödev hazırlama, tartışma, seminer sunma, literatür tarama 

Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav (herbiri % 25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Rathbone and Gurny, Controlled Release Veterinary Drug Delivery: Biological and Pharmaceutical Considerations,  Elsevier, Amsterdam (2000)

2. Rathbone MJ, Hadgraft J, Roberts MS. Modified release drug delivery technology, Marcel Dekker Inc, New York (2003)

3. Senel S, McClure S, Potential applications of chitosan in veterinary medicine, Advanced Drug Delivery Reviews, 56, 1467-1480, 2004

4. Ders notları

5. Literatürler

 

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 537 Eczacılıkta Patent

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr Levent Öner

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Dünyada ve Türkiye’de buluşlar, Dünya’da ve Türkiye’de ilaç araştırmaları; Veri imtiyazı, Patent, Yenilik, Tekniğin bilinen durumu ve endüstriye uygulanabilirliği; Eczacılık alanındaki patent türleri, Patent taramasının nasıl yapılacağı, Patent ile bilimsel yayın arasındaki farklılıklar ve benzerlikler; Patentin nasıl yazılacağı; Ülkemizde ve dünyada patent başvurusunun nasıl yapılacağı üzerinde tartışılması.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dünyada ve Türkiye’de buluşlar, Patent, Fikri haklar konusunda bilgi sahibi kişiler yetiştirilmesi.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav (%50) ve final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

Kitaplar, konuyla ilgili yerli ve yabancı makaleler

 

ECTS Kredisi: 2