Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Kozmetoloji Bilim Dalı Genel Tanıtımı

KOZMETOLOJİ BİLİM DALI

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalında eğitim, kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Kozmetoloji Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin kozmetoloji dersleriyle desteklenerek, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride veya eczanede hizmet vermesini sağlamaktır. Kozmetoloji  interdisipliner bir alan olduğu için Kozmetoloji Yüksek Lisans programları; eczacıların yanısıra bu alanda hizmet verebilecek olan tıp doktorları, kimya mühendisleri, kimya lisans mezunları ve biyologları da kapsamaktadır.

 

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. R.Neslihan Gürsoy

Çalışma alanları

 • Yeni kozmetik taşıyıcı sistemler (mikroemülsiyonlar, nanoemülsiyonlar, çoklu emülsiyonlar, katı lipit (nano/mikro) partiküller, proniozomlar, organojeller, sıvı kristaller)
 • Modern kozmetik formülasyonların  tasarımı ve in vitro/in vivo değerlendirilmesi
 • Kozmetik preparatların formülasyonu, in vitro ve in vivo incelenmesi
 • Kozmetik preparatların etkinlik ve güvenilirlik açısından değerlendirilmesi
 • Deri özelliklerinin incelenmesinde aletli analizler
 • Kozmetikler ve kozmesötikler
 • Kozmetiklerdeki yasal uygulamalar: Türkiye, AB, ABD.
 • Sabunların ve deterjanların deri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
 • Dermal/kozmetik sistemlerde hücre kültürü uygulamaları

rın tasarımı ve invitro/in vivo değerlendirilmesi

Kozmetik preparatların formülasyonu, in vitro ve in vivo incelenmesi

Kozmetik Preparatların Etkinlik ve Güvenilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Deri Özelliklerinin İncelenmesinde Aletli Analizler

Kozmetikler ve Kozmesötikler 
Kozmetikler hakkındaki yasal uygulamalar 
Sabunların ve deterjanların deri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
Dermal/Kozmetik Sistemlerde Hücre Kültürü Uygulamaları

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programları

 • Tezli Yüksek Lisans
 • Tezsiz Yüksek Lisans 

Bilim Dalı tarafından verilen lisans dersleri

ECF 432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar