Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Araştırma Alanları

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı; Eczacılık Eğitimi Standardizasyonu ve Çekirdek Müfredat Programında yer alan Klinik Eczacılık-Farmasötik Bakım lisans derslerinin ve ilgili stajlarının (hastane ve eczane) yürütülebilmesi;  verilen eğitimin, mezuniyet sonrası ihtiyacı karşılayacak “hasta odaklı” eğitimine geçişinin sağlanabilmesi, hastanelerde çeşitli ünitelerde ekip bünyesinde hizmet verecek donanımlı ve ilgili alanda uzmanlaşmış klinik eczacıların yetiştirilebilmesi; serbest eczacıların hasta merkezli eczacılık hizmeti sunabilmeleri ve bu alanda kendilerini geliştirmek için talep ettikleri meslek içi eğitim programlarının devamlılığının sağlanabilmesi, eczacılık mesleğinin yeni bir vizyon kazanabilmesi ve pratiğe entegre olmuş bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için daha donanımlı hale gelebilmesi; halk sağlığını gözeten ve tedavide hasta uyuncunu arttıran uygulamaların eczane pratiğinde yaygınlaştırılmasının desteklenebilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla; Halk Sağlığı Hizmetlerinde, Kronik Hastalıklar ve Tedavisinde; İlaç Zehir Bilgi Danışmanlık Hizmetlerinde, Nütrisyon Destek Ünitesinde, Onkoloji Uygulamalarında Eczacının Rolü’nü inceleyen çalışmalar yürütmektedir.