Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmakoloji Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Zorunlu Dersler:

Ders : ECF227 Farmakoloji I
Dönem ve yıl :  Güz, iki
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 1-0-1
İçerik: Farmakolojiye giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, biyotransformasyon ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, doz-konsantrasyon ve etki ilişkisi, ilaçların etki mekanizması, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri ve farmakogenetik.

Ders : ECF228 Farmakoloji II
Dönem ve yıl : Bahar, iki
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik: Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar.

 Ders : ECF333 Farmakoloji III
Dönem ve yıl : Güz, üç
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik: Otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemini etkileyen ilaçlar, su, tuz ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar.

Ders : ECF336 Farmakoloji IV
Dönem ve yıl : Bahar, üç
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik: Antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler.

Ders : ECF449 Farmakoloji V
Dönem ve yıl : Güz, Dört 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2
İçerik : Otakoidler, vitaminler; solunum, endokrin ve sindirim sistemleri farmakolojisi.

Ders : ECF459 Akılcı İlaç Uygulamaları
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 1-3-2 
İçerik : İlaç tedavisi uygulamasında etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kavramları ile gebe, çocuk, yaşlılarda ve özel hasta gruplarında (ör: karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi) ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar ve ilaç etkileşmelerini kapsar. Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü reçete örnekleri ile simulasyon kullanılarak öğrenciye bu özelliklerin öğretilmesine yöneliktir. Öğrencilere vücut sistemlerine göre sınıflandırılmış hastalıklarda yazılan reçeteleri bilgisayar destekli laboratuvar ortamında çözümleyebilecekleri pratik (uygulamalı) farmakoterapi eğitimi verilecektir.

Seçmeli Dersler:

Ders : ECF411 Uygulamalı Farmakoloji I
Dönem ve yıl : Güz, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik :  Bazı enfeksiyon, alerjik, hormonal, nörolojik, otoimmün ve metabolik hastalıklar ve bazı sık karşılaşılan enfeksiyonlar, uyku ve spor fizyolojisi ve doping, saç ve deri hastalıkları ile vitamin ve mineral eksikliğnde görülen hastalıkların tedavisinde farmakolojik yaklaşımlar. Ayrıca gebelik ve pediatride güvenli ilaç kullanımında dikkat edilecek noktalar.

Ders : ECF412 Uygulamalı Farmakoloji II
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik :  Bazı kardiyovasküler, solunum yolu hastalıkları, santral, geriatrik ve jinekolojik hastalıklar tedavide farmakolojik yaklaşımlar

Ders : ECF444 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler-I
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 1-0-2 
İçerik : Enterik sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi, kalp-damar sistemi ilaçları, iyon kanallarını etkileyen ilaçlar, endokrin sistemi ilaçları ile solunum sistemi ilaçlarının farmakolojik ve birbirleri ile etkileşimlerinin hücre kültüründe, deney hayvanlarında ve bilgisayarda simülasyon programı aracılığı ile incelenmesi

 

Ders : ECF488 Müstahzar Bilgisi I

Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Farmasötik müstahzarlar ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, kardiyovasküler, kas-iskelet ve santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan müstahzarlar ile enfeksiyon ve malign hastalıklarda kullanılan müstahzarlar ve reçete örnekleri

 

Ders : ECF529 Müstahzar Bilgisi II

Dönem ve yıl : Güz, beş
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik :            Farmasötik müstahzarlar ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, endokrin, solunum, genito-üriner, immünolojik, gastrointestinal sistem hastalıkları ile obstetrik ve deri, göz, kulak, burun ve orofarinkshastalıklarında kullanılan müstahzarları ve reçete örnekleri.

 

Ders : ECF539 Akılcı İlaç Uygulamaları

Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 1-2-2
İçerik :            İlaç tedavisi uygulamasında etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kavramları ile gebe, çocuk, yaşlılarda ve özel hasta gruplarında (ör: karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi) ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar ve ilaç etkileşmelerini kapsar. Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü reçete örnekleri ile simulasyon kullanılarak öğrenciye bu özelliklerin öğretilmesine yöneliktir. Öğrencilere vücut sistemlerine göre sınıflandırılmış hastalıklarda yazılan reçeteleri bilgisayar destekli laboratuvar ortamında çözümleyebilecekleri pratik (uygulamalı) farmakoterapi eğitimi verilecektir

 

Ders : ECF555 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler-II
Dönem ve yıl : Güz, beş
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 1-0-2 
İçerik : Santral sinir sistemi ilaçları, antiinflamatuvar ve analjezik ilaçlar, nöromüsküler ilaçların farmakolojik etkilerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin deney hayvanlarında ve bilgisayarda simülasyon programı aracılığı ile incelenmesi

 

Farmakoloji Anabilim Dalı ayrıca dekanlık dersleri olan Anatomi-Fizyoloji derslerinin koordinasyonunu yapmaktadır.

Ders : TIP104 Anatomi-Fizyoloji I
Dönem ve yıl : Bahar, bir
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 5-0-5
İçerik : Kalp-damar, kas-iskelet, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, endokrin, üreme ve sinir sistemi ile duyu organları anatomisi ve fizyolojisi.

Ders : TIP204 Anatomi-Fizyoloji II
Dönem ve yıl : Bahar, iki
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 1-0-1
İçerik : Santral sinir sistemi hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar, ağrı ve romatizmal hastalıklar.

Ders : TIP305 Anatomi-Fizyoloji III
Dönem ve yıl : Güz, üç
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 1-0-1
İçerik :            Kalp-damar sistemi hastalıkları

Ders : TIP306 Anatomi-Fizyoloji IV
Dönem ve yıl : Bahar, üç
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 1-0-1
İçerik :            Solunum, üriner ve santral sinir sistemi infeksiyonları, tüberküloz hastalığı, mantar, malarya, protozoa ve helmint infeksiyonları, ektoparaziter ve viral infeksiyonlar, deri hastalıkları ve kanser

Ders : TIP405 Anatomi-Fizyoloji V
Dönem ve yıl : Güz, dört
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2
İçerik :            Solunum, gastrointestinal ve endokrin sistem hastalıkları, işitme, denge ve görme bozuklukları

  • Eczacılık Lisans Ders Programı ve dersler ile ilgili ayrıntılı bilgi Hacettepe Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi Sayfasında  yer almaktadır.
  • Farmakoloji Anabilim Dalı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Programında yer alan Tıbbi Terminoloji ve İlaç Bilgisi I-II derslerini ve Elektronörofizyoloji Programında yer alan Farmakoloji derslerini vermektedir.

Eczane Hizmetleri Programı

Elektronörofizyoloji Programı