Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı Projeler

 

 1. Alzheimer Hastalığında Kullanılabilecek Yeni Bir Doğal Kaynak: Prunella vulgaris L. ve Etkin Bileşikleri (2021).
  TÜBİTAK
 2. Türkiye'de yetişen bazı Centaurea türlerinin in vitro enzim inhibisyon ve antioksidan kapasite tayinleri ile antidiyabetik potansiyellerinin araştırılması (2021).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 3. Meme kanseri hücre hatlarında okside ve redükte kinon türevlerinin potansiyel antikanser etkilerinin, yapı-aktivite ilişkisi ve moleküler mekanizma temelinde
  -omik teknolojilerin entegrasyonu ile araştırılması
  (2021).
  TÜBİTAK
 4. Üzerlik bitkisi (Peganum harmala L.) tohumlarının metanolik ekstresi ve alkaloitlerinin antihemoroidal etkisinin matriks metalloproteinaz inhibitör aktiviteleri üzerinden değerlendirilmesi (2021).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 5. Türkiye'de Yetişen Echinophora L. Türlerinde Fitokimyasal Analizler, Genotoksisite, Antigenotoksisite ve Antioksidan Kapasite Araştırmaları (2021).
  TÜBİTAK
 6. Bazı Lamiaceae familyası bitkilerinin osteoartrite karşı etkilerinin matriks metalloproteinaz-3 (MMP-3) inhibitör etki tayini ile tespiti (2020).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 7. Potentilla speciosa Wild var speciosa Wild ve sekonder metabolitlerinin glukozidaz ve tirosinaz inhibitör etkilerinin araştırılması (2020).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 8. Endemik Scutellaria rubicunda Hornem. subsp. brevibracteata J.R.Edm. Bitkisinin Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılması ve Muhtemel Etki Mekanizmasının Açıklanması (2019).
  TÜBİTAK
 9. Halk İlacı Olarak Kullanılan Peganum harmala L. (Üzerlik) Tohumları Üzerinde Potansiyel İlaç Araştırması (2019).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 10. Halk İlacı ve Gıda Olarak Kullanılan Prunus mahaleb L. Tohum ve Meyve Kabuklarında in vitro Antidiyabetik Çalışmalar (2019).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 11. Acanthus spinosus L. den Antioksidan, Sitotoksik ve Antienflamatuvar Etkili Bileşiklerin İzolasyonu (2019).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 12. Ziziphus jujuba'nın alfa-Glukozidaz Enzim İnhibitörü Etkisi ve Etki Mekanizmalarının Bilgisayarlı Modelleme Yöntemleriyle In vitro ve In siliko Araştırılması (2019).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 13. Endemik Cynoglottis chetikiana Vural & Kit Tan subsp. chetikiana üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2019).
  TÜBİTAK
 14. Quercus pontica’nın HDAC inhibitör etki mekanizmalarının in vitro ve in siliko yöntemlerle araştırılması (2019).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
  TÜBİTAK
 15. Antidiyabetik amaçla geleneksel kullanımı olan Eleagnus angustifolia L. ve Paliurus spina-christi Miller bitkilerinden etkiden sorumlu maddelerin biyoaktivite yönlendirmeli izolasyonu ve karakterizasyonu (2018).
  TÜBİTAK
 16. Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Üzerinde Biyolojik Aktivite Rehberli Çalışmalar (2018).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 17. Bazı Flavonoitlerin alpha-Glukozidaz ve Tirosinaz Enzim İnhibitörü Etki Mekanizmalarının Kinetik ve Bilgisayarlı Modelleme Yöntemleriyle In vitro ve In Silico Araştırılması (2018).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 18. Bayrak Tür Polygala azizsancarii'nin Biyolojisi Biyoçeşitliliği ve Koruması (2018).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 19. Türkiye Polygala L. (Polygalaceae) Cinsinin Biyosistematik ve Kemosistematik Yaklaşımla Taksonomi, Filogeni ve Filocoğrafyası (2018).
  TÜBİTAK
 20. Polidatin ve Kirsosplenetinin DNA Bağlanma Modları Topoizomeraz Enzim İnhibitörü Etkilerinin In vitro ve In siliko Araştırılması (2018).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 21. Rumex acetosella L. bitkisinden potansiyel ilaç adayı moleküllerin izolasyonu ve moleküller üzerinde in siliko, in vitro araştırmalar (2018).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 22. Scrophulariaceae ve Plantaginaceae Familyalarına Ait Bitkilerin Biyolojik Etki ve Etki Mekanizmalarının Moleküler Düzeyde Araştırılması (2017).
  Mevlana Değişim Programı
 23. Rosa damascena'nın kimyasal profilinin belirlenmesi ve cilt yaşlanmasını geciktirici etkilerinin araştırılması (2017).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 24. Acanthus dioscoridis L. var. dioscoridis L.'den Antioksidan, Sitotoksik ve   Antienflamatuvar Etkili Bileşiklerin İzolasyonu (2017).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 25. İlaç Hammaddesi Kaynağı Bazı Scutellaria L. Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2017).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 26. Plantago holosteum Scop. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2017).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 27. Polygonum equisetiforme Sibth. et Sm. üzerinde fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmaları (2017).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 28. Bazı Gentianella türlerinin fitokimyasal analizleri ve ksantonlarının BDNF (Beyin türevli nörotropik faktör) yolağı üzerindeki etkileri (2017).
  TÜBİTAK
 29. Haberin Olsun 2015 Teknik Destek Programi Eğitim Projesi (2016).
  T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
 30. Türkiye’de Yetişen Arnebia Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2016).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 31. Bazı Digitalis Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2016).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 32. Türkiye için ekonomik önemi olan bazı tıbbi bitkilerin kimyasal profillerinin belirlenmesi (2016).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 33. Bazı Ferula L.Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2016).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 34. Rumex crispus ekstreleri ve sekonder metabolitlerinin MMPs inhibitör aktiviteleri, antioksidan kapasiteleri ve SPF değerlerinin araştırılarak, ciltteki kollajen dokuyu onarıcı fitokozmetik ürün geliştirilmesi (2015).
  TÜBİTAK
 35. Studies on Iridoids and Phenylethanoid glycosides from Phlomis pungens (2015).
  Azerbaycan Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Azerbaycan
 36. Plantago holosteum Scop. Bitkisinden Antienflamatuvar Etkili Bileşiklerin İzolasyonu (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 37. Ganoderma lucidum polisakkaritlerinin everolimusun antikanser aktivitesine etkisi (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 38. Bazı Papaver türlerinin BDNF yolağı üzerine etkileri (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 39. Astragalus compactus Lam. ‘ın fitokimyasal analizi ve izole edilen bileşiklerin sitotoksik etkilerinin belirlenmesi (2015).
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu
 40. Bazı Tanen ve Tanen Prekürsörlerinin Sitotoksik Potansiyellerinin Araştırılması (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 41. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarının (HÜNİKAL) Akreditasyonu Projesi (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 42. Ferula caspica Bieb. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2015).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 43. Rumex türleri üzerinde fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmaları (2014).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 44. Scutellaria salviifolia BENTHAM’ın Antioksidan Potansiyeli ve Aktif Bileşikleri Üzerinde Çalışmalar (2014).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 45. Sedum spurium L. Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2014).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 46. Chemical and ecological study of the Turkish coasts benthic invertebrates (2014).
  TÜBİTAK
 47. Web Tabanli ve Karar Destek Özellikleri Olan Eczane Yönetim ve Entegrasyon Yazilimi, Tasarimi, Geliştirilmesi Ve Süreç İyileştirme (2013).
  TÜBİTAK
 48. Biological and Phytochemical Studies on Incarvillae emodi (Royle ex Lindl.) Chatterjee (2013). 
  Hazara University, Pakistan
 49. ß-Amiloid Peptidle İndüklenmiş Nörotoksisitede Çeşitli Salvia Türlerinin Gsk-3ß İnhibisyonu Üzerinden Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi (2013).
  TÜBİTAK
 50. Salvia fruticosa Mill. (S. triloba)' nın ß-Amiloid Peptidle İndüklenmiş Nörotoksisitede GSK-3ß İnhibisyonu Üzerinden Koruyucu Etkisinin İncelenmesi (2012).
  Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu
 51. Gentiana pyrenaica, Gentiana verna subsp. balcanica ve Gentiana verna subs. pontica Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2012).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 52. Linaria pyramidata Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2011).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 53. Lamium eriocehalum var. eriocephalum ve L. garganicum subsp. pulchrum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2010).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 54. Denizel aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin elde edilmesi (2010).
  TÜBİTAK
 55. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin iyileştirilmesi (2010).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 56. Potentilla astracanica Jacq. Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2010).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 57. Plantaginaceae Familyasının Kemotaksonomisi ve Biyolojik Etkili Doğal Bileşiklerin İzolasyonu (2009).
  TÜBİTAK
 58. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Uluslararası Standartlara Uygun Güvenli Koşullarda Depolanma Çalışması (2009).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 59. Arnebia purpurea’dan Apoptotik Etkili İlaç Adayı Moleküllerin İzolasyonu ve Kaspaz Aktivitelerinin Araştırılması (2009).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 60. Geranium psilostemon Ledeb. Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2008).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 61. Verbascum mucronatum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2008).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 62. Lonicera etrusca bitkisinin yaprak ve çiçeklerinden etken madde izolasyonu ve spektral metotlarla yapılarının aydınlatılması (2008).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 63. Nepeta heliotropifolia bitkisinin toprak üstü kısımlarından fenolik, terpenik maddelerin ve iridoitlerin izolasyonu ve spektral metotlarla yapılarının aydınlatılması (2008).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 64. Globularia Türlerinden Biyoaktif Metabolitlerin İzolasyonları ve Yapı Tayinleri (2007).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 65. Kansere Özgün Etken Madde Tarama ve Preklinik İlaç Geliştirme Teknolojileri Projesi (2007).
  Devlet Planlama Teşkilatı
 66. Bitki Çayları İçin Analiz Yöntemleri (2007).
  İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu
 67. Gentiana pyrenaicaGentiana verna subsp.  balcanica ve Gentiana verna subsp. pontica Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2006).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 68. PROHEALTH; Protecting and prevention of Health by awareness-raising and information (2006). 
  Avrupa Birliği (Sokrates Grundtvig) Projesi
 69. Bazı Verbascum Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2004).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 70. Verbascum dudleyanum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2004).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 71. Bazı Anchusa Türleri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 72. Anchusa azurea Miller var. azurea Bitkisi Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik araştırmalar (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 73. Antioksidan Etki Gösteren Doğal Bileşiklerin Asetilkolinesteraz İnhibitörü Etki ile İlişkilendirilmesi (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 74. Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Sekonder Metabolitlerin Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 75. Lamium eriocephalum var. eriocephalum ve L. garganicum subsp. pulchrum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 76. Galium humifusum Bitkisinin Toprakaltı Kısımlarından Fenolik ve Terpenik Maddelerin İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2003).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 77. Antioksidan etki gösteren doğal bileşiklerin asetilkolinesteraz inhibitörü etki ile ilişkilendirilmesi (2003).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 78. Centranthus longıflorus subsp. Longiflorus’un Topraküstü Kısmının Sulu Ekstresinin Deney Hayvanlarındaki Farmakolojik Etkileri (2003).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 79. Centranthus longıflorus subsp. longıflorus Bitkisinin Köklerinden İridoit Heterozitleri ve Valepotriatların İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2002).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 80. Bazı Tıbbi Bitkilerden Etken Maddelerin Ayırımları ve Saflaştırılmaları ile Mutajenik Etkileri Üzerinde Çalışmalar (2002).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 81. Türkiye’nin Tıbbi Bitkileri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2002).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 82. Melatoninin Eritrosit Deformabilitisine Etkisinin İncelenmesi (2002).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 83. Asperula arvensis Bitkisinin Topraküstü Kısımlarından Fenolik ve Terpenik Maddelerin İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2002).
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 84. Türkiye’de Sıklıkla Kullanılan Bazı Bitkiler ve Aktif Bileşiklerinin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması (2001).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 85. Polygonum alpinum Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar (2001).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 86. Geranium’lar Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2000).
  Freie Üniversitesi, Almanya
 87. Türkiye Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsinin Kemotaksonomisi (2000).
  TÜBİTAK
 88. Türkiye Denizlerinde Yaşayan Canlılar Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2000).
  TÜBİTAK
 89. Verbascum lasianthum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2000).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 90. Astragalus Türlerinden Elde Edilen Sikloartan Tipi Triterpenik Saponozitler Üzerinde Araştırmalar (1999).
  TÜBİTAK
 91. Yaygın Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Mutajenik ve Antimutajenik Aktiviteleri (1999).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 92. Türkiye’ de Yetişen Bazı Sedum Türleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar, (1999).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 93. Terpenoids, Flavonoids and Phenylethanoids in Scrophulariaceae, Lamiaceae and Rubiaceae Plants from Bulgaria and Turkey (1998).
  TÜBİTAK
 94. Antikanser Etkili Doğal İlaçların Geliştirilmesi (1998).
  Devlet Planlama Teşkilatı
 95. Rumex patientia Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (1998).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 96. Centranthus longiflorus subsp. longiflorus Bitkisi Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1998). Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu
 97. Urtica dioica L.’dan İzole Edilen Flavonoitlerin in vitro İmmünomodülatör ve Mutajenik Aktivitelerinin Araştırılması (1997).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 98. Hücre Kültürü Tekniği Kullanılarak Doğal Kaynaklarda İlaç Araştırma Geliştirme (AR-GE) Teknolojisi (1997).
  Devlet Planlama Teşkilatı
 99. Cyclamen coum ve Cyclamen mirabile’den Elde Edilen Triterpenik Saponinler ve Antimikrobial ve Uterokontraktif Aktiviteleri (1996).
  TÜBİTAK
 100. Phlomis Türlerinin Terpenik Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (1996).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 101. Angelica sylvestris Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1994).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 102. Türkiye de kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin İmmunomodulatör Aktiviteleri (1994).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 103. Phytolacca americana L. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1994).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 104. Juniperus excelsa ve Juniperus drupacea (Cupressaceae) Bitkilerinin Diterpenleri Üzerinde Kimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (1994).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 105. Pedicularis comosa var. acmodonta'nın Taşıdığı İridoid ve Fenilpropanoid Heterozitlerinin Kimyasal Yapılarının Tayini (1990).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 106. Juniperus feotidissima Diterpenleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1989).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 107. Türkiye’de Halk İlacı ve Çay Olarak Kullanılan Bitkilerden Nepeta caesarea Boiss(Lamiaceae) Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1988).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 108. Phlomis linearis Boiss et Bal. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1988).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 109. Arbutus antrachne Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1988).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 110. Research on Traditional Madicine and Medicinal Plant Recources in Turkey (1986).
  Japan Ministery of Science, Culture and Education, Japonya
 111. Thymus eigii (M.Zohary & P.H. Davis)  Jalas Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1985).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 112. Origanum sipyleum L. üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1985).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 113. Türkiye’de Halk İlacı ve Çay Olarak Kullanılan Sideritis perfoliata Üzerinde Araştırmalar (1985).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 114. Origanum saccatum L. Uçucu Yağının Aydınlatılması (1985). 
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 115. Thymus argaeus Boiss. et BallUçucu Yağı Üzerinde GLC ile Araştırmalar (1985).
  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
 116. Kastamonu Salebinin Menşei ve Kastamonu Civarının Orkideleri (1983).
  TÜBİTAK
 117. Türk Çövenleri ve Kalitesi (1978).
  Merck
 118. Çay Artıklarındaki Kafeinin Değerlendirilmesi (1973).
  TÜBİTAK