Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

 

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı tarafından lisans düzeyinde verilen dersler:

ECF 113 Eczacılık Tarihi ve Deontoloji (Zorunlu)

Yıl: 1, Dönem: 1

Kredi: 2

Amaç: Eczacılığın tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirmek, eczacılık mesleğinde geçerli olan etik kuralları benimsetmek ve örnek olay tartışmalarıyla bu kavramları pekiştirmek

 

ECF 486 Eczacılık Mevzuatı ve Sosyal Eczacılık (Zorunlu)

Yıl: 4, Dönem: 8

Kredi: 2

Amaç: Öğrencileri eczacılık mesleği ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmek ve uyması gereken kuralları aktarmak, eczacılık mesleğinin önemli bir bileşeni olan sosyal eczacılık hakkında bilgi vermek

 

ECF 498 Sağlık ve İlaç Ekonomisi (Seçmeli)

Yıl: 4, Dönem: 7

Kredi: 2

Amaç: Öğrencilere temel ekonomi bilgilerini vermek, sağlık ve ilaç ekonomisi konularında temel bilgileri kazandırmak

 

ECF 450 Hastane Eczacılığı İşletmeciliği (Seçmeli)

Yıl: 4, Dönem: 8

Kredi: 2

Amaç: Hastane eczacılığı ve eczacısının rolleri, görevleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, hastanelerde ilaç dağıtım sistemleri ve eczacının bu sistemlerde alabileceği rolleri tartışmak.

 

ECF 451 Eczane İşletmeciliği (Zorunlu)

Yıl: 4, Dönem: 8

Kredi: 2

Amaç: Eczane eczacılığı yapmayı düşünen öğrencilere eczane yeri seçerken dikkat edilmesi gereken konuları, hasta ile iletişim sürecindeki basamakları hasta-ilaç profilinin içeriğini iyi eczacılık uygulamaları çerçevesinde vermek

 

ECF 557 Sosyal Eczacılıkta Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

Yıl: 5, Dönem: 9

Kredi: 2

Amaç: Öğrencilerin görev yapabilecekleri yerlerde ve sosyal eczacılıkla ilgili çalışmalarda kullanabilecekleri temel araştırma yöntemlerinin çeşitli uygulamalarla aktarılması

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı Kapsamında Ön Lisans Düzeyinde Yürütülen Dersler:

ECF215 Eczane Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kuralla

ECF217 Eczane Hizmetleri Yönetimi

ECF200 Eczane İşletmesi Sistemleri

ECF206 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi

ECF212 Temel Eczane Uygulamaları