HÜEF Aşı Ar-Ge Laboratuvarı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Aşı Ar-Ge Laboratuvarı, Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı tarafı ile ortak kullanılmaktadır (01.04.2019-   ).

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr