Emekli İdari Personelimiz

Ecz. Sevgi KESKİN

 

Birgül UYSAL (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)

 

M. Ali ERSAN (FAKÜLTE SEKRETERİ)

M. Mustafa BAYKAL (FAKÜLTE SEKRETERİ)

 

A. Zafer ÖZDEMİR (ŞEF)

 

Hamiyet SÜYÜNCÜ (MEMUR)

Güler ÖZMEN (MEMUR)

 

Mehmet AYRANCI (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Dursun EKİCİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Mualla GEYİK (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Ülfet Ataytür (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

 

Şengül ÖZBELİBAĞLI (SAĞLIK TEKNİKERİ)

Fatma TUTAR (SAĞLIK TEKNİKERİ)

Resul BAŞTUĞ (SAĞLIK TEKNİKERİ)

 

Fehmi ÇETİN (HİZMETLİ)

Mustafa KAYA (HİZMETLİ)

Sevim YILMAZ (HİZMETLİ)

Hasan GÜNSEL (HİZMETLİ)

Eftal BAŞOL (HİZMETLİ)

Kahriman DUMAN (HİZMETLİ)

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77