Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Öğretim Görevlilerimiz

UNVAN

ADI- SOYADI

Anabilim Dalı/Görev yeri

Doç.Dr.

Ebru Uçaktürk

Doping Kontrol Merkezi (Analitik Kimya)

Dr. Bio.

Cem Varan

Farmasötik Teknoloji

Dr. Bio.

Seyhan Türk

Biyokimya

Dr. Kim.

Şükrü Öztürk

Eczacılık Temel Bilimleri

Dr. Ecz.

Tuğba Çopur

Farmasötik Teknoloji

Dr. Ecz. 

Yasemin Karaman

Farmakoloji

Ecz. 

Burcu Kelleci Çakır

Klinik Eczacılık

Ecz.  İzgi Bayraktar Klinik Eczacılık