Dekanlık
  • Dekan v.
  • Prof. Dr. Terken Baydar
  • Dekan Yardımcıları    
  • Doç. Dr. Suna Erdoğan

 

  • Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci
  • Fakülte Sekreter v.
  • Pelin KIRAN
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77