Fakülte Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Terken BAYDAR (Dekan, Farmasöitk Toksikoloji AbD)

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ (Farmasötik Teknoloji AbD)

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA (Farmasötik Botanik AbD)

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN (Klinik Eczacılık AbD)

Prof. Dr. Türkan ELDEM (Farmasötik Biyoteknoloji AbD)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Dekan Yrd., Radyofarmasi AbD)

Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ (Dekan Yrd., Farmakoloji AbD)

Prof. Dr. Fügen ÖZKANLI (Farmasötik Kimya AbD)

Prof.Dr. Meral SAĞIROĞLU (Farmasötik Mikrobiyoloji AbD)

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ (Analitik Kimya AbD)

Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Biyokimya AbD)

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM (Eczacılık Temel Bilimleri AbD)

Prof. Dr. Funda Nuray YALÇIN (Farmakognozi AbD)

Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU (Eczacılık İşletmeciliği AbD)

 

**08.01.2018 Tarih ve 2018/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı

   Komisyona Destek Verenler:  Ankara Eczacı Odası veya Türk Eczacıları Birliği Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr