Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 309 29 58 
+90 312 310 35 45 / 2178 
Faks : + 90 312 311 47 77
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77