Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları: Protein biyokimyası, biyokimyasal kinetik, klinik biyokimya, ilaç metabolizması, monoaminerjik ve serotonerjik sistem biyokimyası, triarilmetan boya-protein ilişkileri.

Akademik Personel

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Biyokimya Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 310 15 24  +90 312 310 35 45 / 2168 
Faks : +90 312 311 47 77
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77