Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Alanları

-          İlaç Taşıyıcı Sistemlerin (Lipozom, Niozom, Sfingozomlar, Mikrokapsüller, Kitosan Mikropartikülleri) Formülasyonları, İşaretlenmesi ve In Vitro-In Vivo Davranışları Üzerinde Çalışmalar

 

-          Radyofarmasötikler ve Kalite Kontrolleri, Görüntülemede Kullanımları Üzerinde Çalışmalar

 

-          Radyofarmasötik Kit Formülasyonları, Stabiliteleri ve Görüntülemenin İyileştirilmesi Üzerinde Çalışmalar

 

-          Tıbbi Malzemeler, Regülasyonlar ve Radyasyonla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar

 

-           Çeşitli İlaç Etkin Maddeleri ve Farmasötik Formlarının Radyasyonla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar

 

-          Moleküler Görüntüleme

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr