Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Mezuniyet Projesi Bilgilendirme Toplantısı

Değerli Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlarım,

 

Bildiğiniz gibi son sınıf öğrencilerimiz 9. ve 10. yarıyıl derslerimiz arasında yer alan ECF 567 Mezuniyet projesi I ve ECF 568 Mezuniyet projesi II dersleri kapsamında proje danışmanlarının gözetiminde projelerini hazırlamakta; 10. yarıyıl sonunda projelerini bir “proje raporu” formatında sunmakta ve jüri önünde bir de “sözlü sunum” yapmaktadırlar.

 

Dekanlığımız, mezuniyet projelerinin ve sunumlarının hazırlanmasında öğrencilerimize yardımcı olmak üzere bir günlük bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapmak üzere yola çıkmıştır. Bu toplantı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle 5. sınıfın güz yarı yılının (9. Yarıyıl) başında yapılacaktır. Ancak bu yıla özel olarak son sınıf öğrencilerimizin rapor hazırlığına yardımcı olmak üzere söz konusu toplantının ilkini 21 Ocak 2022 tarihinde saat 9.00-16.30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirmek istedik.

 

Toplantımıza 5. sınıf ve mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin tümünün katılması gerekmektedir. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz de diledikleri takdirde toplantıyı izleyebilirler.

Toplantı afişlerimiz ve zoom linkimiz ekte sunulmuştur.

 

Toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen değerli hocalarım Doç. Dr. Miyase Gözde Gündüz ve Dr. Öğretim Üyesi Bilge Sözen Şahne’ye içten teşekkürlerimi sunarım.

 

Saygı ve Selamlarımla,

 

Prof. Dr. Gülberk Uçar

Dekan

 

TOPLANTI TARİHİ: 21 OCAK 2022 CUMA

SAAT: 9.00-12.00  13.40-16.30

MEETING ID: 965 649 396 13