İdari / Teknik Personel

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Görev Yeri

İş Telefonu

Ahmet Buyurucu

Memur

Döner Sermaye İşletme Koordinatörlüğü

2030

Ahmet Çalışkan

Memur

Dekanlık (Öğrenci İşleri)

1497

Ali Çakır

Hizmetli

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

1499-4110

Aydan Döver

Sağlık Teknikeri

Biyokimya/Analitik Kimya/Mikrobiyoloji A.D.

1499-4110

Ayfer Özgen

Bilgisayar İşletmeni

Farmasötik Toksikoloji/Klinik Eczacılık A.D.

2178-1484

Ayhan Özen

Hizmetli

Döner Sermaye İşletme Koordinatörlüğü

2030

Aytaç Ekinci

Memur

Dekanlık (Personel İşleri)

1498

Bekir Tanrıseven

Memur

Farmakoloji A.D

2131

Bülent Ecevit Üstündağ

Hizmetli

Dekanlık

1088

Cengiz Çiçek

Sağlık Teknisyeni

Dekanlık (Bakım-Onarım)

1498

Canan Kızılgedik Memur Radyofarmasi ve Farmasötik Biyoteknoloji AbD 2152

Derya Burtul

Eczacı

HİZBİB

2133

Dilek Yalçınkaya Memur Farmasötik Teknoloji AbD 1241

Ece Dinçsoy

Bilgisayar İşletmeni

Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

2353

Ekrem Kılıç

Eczacı

Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

2030

Ekrem Murat Gönülalan

Eczacı

HİZBİB

2133

Emsal Tombuloğlu

Memur

Dekanlık (Sekreterlik)

1088

Erdoğan Aksay

Sağlık Teknikeri

Farmakoloji A.D

2131

Erkan Karıncalı

Tekniker

Dekanlık (Taşınır Kayıt)

2151

Fatma Meta

Teknisyen Yardımcısı

Farmakognozi AbD

1089

Gülnur Yılmaz

Memur

Dekanlık (Sekreterlik)

1088

Hakan Bagçeli

Bilgisayar İşletmeni

Farmasötik Kimya/Eczacılık İşletmeciliği A.D.

1872

Hale Saraçoğlu

Eczacı

HİZBİB

2133

Hasan Toprak

Hizmetli

Dekanlık (Anfiler Sorumlusu)

2153

Haydar Durkun

Teknisyen Yardımcısı

Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

2030

Hülya Çalışkan

Memur

Dekanlık (Personel İşleri)

1498

İhsan Karadavut

Teknisyen Yardımcısı

Farmasötik Botanik A.D

1089-2170

İsa Demirözü

Hizmetl

Eczacılık Uygulamaları Birimi ve Ar-Ge Lab.

2030

Köksal Turan

Hizmetli

Eczacılık Uygulamaları Birimi ve Ar-Ge Lab.

2030

Mehmet Demirçin Bilgisayar İşletmeni Dekanlık (Öğrenci İşleri) 1497

Mehmet Galin

Hizmetli

Farmasötik Toksikoloji A.D.

1484-2178

Mehmet Güzel

Hizmetli

Dekanlık

1088-2148

Mikdat Burtul

Sağlık Teknikeri

Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

2030

Muharrem Şahan

Hizmetli

Farmasötik Kimya AbD. 

1872

Murat Akyüz

Sağlık Teknisyeni

Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

2030/24

Murat Bulunmaz

Sağlık Teknikeri

Farmasötik Toksikoloji A.D.

1484-2178

Murat Uslu

Hizmetli

Farmakognozi A.D.

1089-2170

Necati Şengönül

Hizmetli

Farmakoloji A.D

2131

Neşe Memiş

Sağlık Teknikeri

Farmasötik Kimya A.D.

1872

Nihat Mesci

Bilgisayar İşletmeni

Dekanlık (Depo Sorumlusu)

1497

Nuriye Ayhan

Sağlık Teknisyeni

Biyokimya A.D.

1499-4110

Orhan Çelik

Sağlık Teknisyeni

Farmasötik Teknoloji A.D.

1241-2168

Özge Kavaklı Bilgisayar İşletmeni Dekanlık (Satın Alma) 2151
Özgül Yılmaz Memur Farmakognozi-Farmasötik Botanik AbD. 1089

Özgür Aydın

Sağlık Teknikeri

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1499

Özlem Kutlu

Bilgisayar İşletmeni

Dekanlık (Öğrenci İşleri)

1497

Özlem Yurtalan

Memur

Eczacılık Temel Bilimleri A.D.

4018

Pelin Kıran

Enstitü Sekreteri

Dekanlık (Fakülte Sekreteri V.)

2148

Satı Canavar

Sağlık Teknisyeni

Döner Sermaye İşletme Koord.

2030

Songül Çidal Aksu

Bilgisayar İşletmeni

Biyokimya/Analitik Kimya/Mikrobiyoloji A.D

1499/4110

Şevket Yılmaz

Hizmetli

Farmasötik Teknoloji A.D.

2148-1241

Zekeriya Özdemir

Hizmetli

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

1499-4110

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr