Fakülte / Yönetim Kurulları

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulları

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Terken Baydar   Dekan
Prof. Dr. İclal Saraçoğlu     Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selma Saraç Tarhan   Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof.Dr. Mutlu Aytemir   Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. İpek Eroğlu
   Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Doç.Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi    Biyokimya Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi Bilge Sözen Şahne   Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

 

 

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Terken Baydar      Dekan 
Prof.Dr. Fügen Özkanlı      Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Süeda Hekimoğlu      Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Gülberk Uçar      Eczacılık Temel Bilimleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Rahime Şimşek      Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof.Dr. Selma Şahin      Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ayşe Uz       Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Emirhan Nemutlu      Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu      Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Aygin Ekincioğlu      Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

   Fakülte Dışı Temsilciler:

  İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Baş Eczacısı
  Ankara Ecza Odası Temsilcisi

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr