Fakülte / Yönetim Kurulları

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulları

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Terken Baydar   Dekan
Prof. Dr. İclal Saraçoğlu     Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sema Çalış   Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erhan Palaska   Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. İpek Eroğlu
   Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Doç.Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi    Biyokimya Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi Bilge Sözen Şahne   Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı  
Ecz. Nihan İzat   Araş. Gör. Temsilcisi

 

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Terken Baydar      Dekan 
Prof.Dr. Filiz Öner      Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Gülberk Uçar      Eczacılık Temel Bilimleri Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Selma Saraç Tarhan      Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İmran Vural      Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Birsen Tozkoparan Köprücü      Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ayşe Uz       Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Emirhan Nemutlu      Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu      Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mine Silindir Günay      Radyofarmasi Anabilim Dalı

 

   Fakülte Dışı Temsilciler:

  İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Baş Eczacısı
  Ankara Ecza Odası Temsilcisi

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr