Emekli Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Hülya AKGÜN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. A. Altan BİLGİN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Seyide Rümeysa DEMİRDAMAR (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakkı ERDOĞAN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Dilek Demir EROL (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurten EZER (Farmasötik Botanik Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. A. Atilla HINCAL (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Filiz HINCAL (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süheyla KAŞ (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Haluk ÖZYÖRÜK (Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Can PEKİNER (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. M. Koray SAKAR (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nilgün SÜMER (Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Gönül ŞAHİN (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. M. Murat ŞUMNU (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ayla TAMER (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. Aytekin TEMİZER (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. İsmail ÜSTEL (Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. Akgül YEŞİLADA (Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. Tayfun ERSÖZ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

       Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

      Prof. Dr. Hilal ÖZGÜNEŞ (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

      Prof. Dr. Sevim DALKARA (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

 

 

Doç. Dr. Erten ONUR (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

 

Yrd. Doç.Dr. Ziver BERKMAN (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Yrd. Doç.Dr. Meltem ÖZİPEK (Farmakognozi Anabilim Dalı)

 

Öğr. Gör. Filiz SAYIN (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr