Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : (0 312) 305 18 72 - (0 312) 324 03 33
Faks : (0 312) 305 18 72 / 120  
e-posta : pharmchem@hacettepe.edu.tr