Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : (0 312) 305 18 72 - (0 312) 324 03 33
Faks : (0 312) 305 18 72 / 120  
e-posta : pharmchem@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77