Farmakognozi Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

YÜKSEK LİSANS – DOKTORA DERSLERİ

Ders : EFG 600 Özel Konular

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 4-0-4-30

İçerik : Tez konusunun belirlenmesi, konu ile ilgili literatür taramasının yapılması, araştırmanın planlanması, arazi çalışmalarının yapılması, deneysel çalışmaların yapılması, verilerin toplanması ve bulguların değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının rapor haline getirilmesi

 

Ders : EFG 601 Deniz Farmakognozisine Giriş

Dönem : Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-5

İçerik : Doğal bileşik kimyası çalışılabilen deniz canlıları hakkında temel bilgiler. Doğal bileşiklerin deniz canlıları içindeki dağılımı, hangi tip bileşiklerin hangi organizmalardan elde edildiği, organizmaların doğadan toplanması, ekstraksiyonu, bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini

 

Ders : EFG 602 Doğal Ürünlerin Elde Edilme Yöntemleri ve Kimyasal Çözümlemelerde Temel Prensipler

Dönem : Güz/Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-3-3-8

İçerik : Doğal bileşiklerin izolasyonu, analizi, farmakope yöntemleri

 

Ders : EFG 603 Doğal Ürünlerde Kromatografik Çözümleme Yöntemlerine Giriş

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-3-3-8

İçerik : Farmakognozik araştırmalarda kullanılacak kromatografik yöntemler

 

Ders : EFG 606 Primer Metabolizma Ürünlerine Giriş

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-7

İçerik : Farmakognozi alanında önemli primer metabolitler ve drogları hakkında genel bilgiler verir. 

 

Ders : EFG 607 Sekonder Metabolizma Ürünleri-Şikimik Asit Biyosentez Yolağından Türeyenler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 4-0-4-8

İçerik : Fenolik bileşiklerin biyosentezleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sınıflandırılmaları, elde edildikleri kaynaklar ve elde etme yöntemleri ile saflaştırılmaları ile aktivite çalışmaları

 

Ders : EFG 608 Sekonder Metabolizma Ürünleri-Asetat Mevalonat Biyosentez Yolağından Türeyenler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 4-0-4-8

İçerik : Biyolojik aktiviteye sahip doğal steroitler hakkında öğrenme çıktılarına uygun temel kavramlar

 

Ders : EFG 612 Ekonomik Önemi Olan Bitkiler Ve Droglara Giriş

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-5

İçerik : Besin, ilaç hammaddesi veya doğal boyar madde gibi yaygın olarak kullanılan ve ekonomik öneme sahip bitkilerin botanik özellikleri, yetiştikleri yerleri,kültürünün yapıldığı yerler, toprak özellikleri ve bitkilerden elde edilen drogların primer ve sekonder metabolitleri ve kullanışları

 

Ders : EFG 613 Kanserde Doğal Bileşiklere Giriş

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-5

İçerik : Antitümör olarak kullanılan doğal kaynaklı bileşikler, kimyasal yapılarına göre sınıflandırılarak, yapı-etki ilişkileri ve etki mekanizmaları, kullanılış şekilleri ve dozları  anlatılmaktadır. Ayrıca, antitümöral aktivite tayininde kullanılan yöntemler, antitümöral bileşiklerin genel etki mekanizmaları ve antitümöral ilaç geliştirme süresince yapılması gereken faz çalışmaları da dersin kapsamı içindedir. 

 

Ders : EFG 615 Doğal Ürünlerde Farmakope ve Monograf Hazırlama Teknikleri

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 3-0-3-7

İçerik : Doğal ürünlerin kayıtlı olduğu Farmakopeler ve Monograf kitapları, bu monografların yapısı, farklılıkları, Avrupa Farmakopesi ve ESCOP için Monograf hazırlama teknikleri, Farklı Farmakope ve Monograflarda kayıtlı olan bitkiler ve diğer doğal ürünleren tanıtılması bu dersin kapsamı içinde yer alır. 

 

Ders : EFG 623 Eczacılıkta Literatür Tarama Teknikleri

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-7

İçerik : Kaynak araştırılması, literatür tarama, kaynağa ulaşma ve bilgilerin değerlendirilmesi 

 

Ders : EFG 624 Farmakognozi Semineri

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-2-3-7

İçerik : Seminer hazırlama yöntemleri, Konu seçimi, Kaynaklara ulaşım teknikleri, Seminer düzeni, Bilgilerin derlenmesi, Sunu hazırlanması ve sunumun yapılması 

 

Ders : EFG 625 Doğal Bileşiklerin Biyosentezi

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-7

İçerik : Doğal bileşiklerin biyosentez yolaklarını öğretir 

 

Ders : EFG 626 Bitki Doku Kültürü Ve Biyoteknolojik Uygulama Alanları

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-7

İçerik : İlaç olabilecek, önemli biyolojik aktiviteleri bulunan doğal bileşiklerin, kimyasal ve sentetik yollar dışında, mikroorganizmalar, bitki ve memeli hücre ve doku kültürleri kullanılmak suretiyle biyolojik olarak, in vitro yöntemlerle üretilmesi, elde edilme ve saflaştırılmaları ders kapsamı içinde yer almaktadır. 

 

Ders : EFG 627 Zehirli Bitkiler

Dönem : Güz

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-7

İçerik : Zehirli bitkilerin tanımlanması, zehirli kısımları, zehirlenme belirtileri, zehirlenmeden sorumlu bileşikler, kimyasal yapıları ve teşhisleri, zehirlenme tedavisi ve kullanılan antidotlar. Türkiye’de sıklıkla zehirlenmeye sebep olan bitkiler ve mantarlar, zehirlenme belirtileri ve zehirlenme tedavisi.

 

Ders : EFG 628 Fitoöstrojenler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-5

İçerik : Fitoöstrojen tanımı, Sağlık alanında fitoöstrojenlerin genel kullanılışı ile ilgili örnekler, Doğadaki yayılışları genel yapıları, Kimyasal formülleri, biyosentez yolakları tanıma,genel  ayırma yöntemleri Yapı tayinleri, Biyolojik aktivite yöntemleri, kullanılış ve piyasadaki ürünlere örnekler

 

Ders : EFG 700 Özel Konular

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 5-0-0-30

İçerik : Tez konusunun belirlenmesi, konu ile ilgili literatür taramasının yapılması, araştırmanın planlanması, arazi çalışmalarının yapılması, deneysel çalışmaların yapılması, verilerin toplanması ve bulguların değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının rapor haline getirilmesi 

 

Ders : EFG 701 Deniz Canlılarından Elde Edilen Biyoaktif Bileşikler

Dönem : Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-5

İçerik : Doğal bileşik kimyası çalışılabilen deniz canlıları hakkında temel bilgiler. Doğal bileşiklerin deniz canlıları içindeki dağılımı, hangi tip bileşiklerin hangi organizmalardan elde edildiği, organizmaların doğadan toplanması, ekstraksiyonu, bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini

 

Ders : EFG 702 Doğal Ürünlerin Elde Edilme Yöntemleri ve Kimyasal Çözümlemeleri

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-3-3-8

İçerik : Doğal bileşiklerin izolasyonu, analizi, farmakope yöntemleri 

 

Ders : EFG 703 Doğal Ürünlerde Kromatografik Çözümleme Yöntemleri

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-3-3-8

İçerik : Farmakognozik araştırmalarda kullanılacak kromatografik yöntemler 

 

Ders : EFG 704 Doğal Bileşiklerde İzgesel Çözümlemeler I

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 3-0-3-8

İçerik : İzgesel ÇözümlemelerdeTemel Bilgiler , Fenolik (Basit fenol, flavonoit, ksanton,kumarin, lignan, naftalen, antranoit vs.) yapı gösteren doğal bileşiklerin izgesel (UV, IR, MS, NMR) çözümlemeleri 

 

Ders : EFG 705 Doğal Bileşiklerde İzgesel Çözümlemeler II

Dönem : Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 3-0-3-8

İçerik : Doğal bileşiklerin yapı tayinin de kullanılan  izgesel analiz yöntemleri, kullanım alanları, problemler ve çözümler. Fenolik olmayan (iridoit, sekoiridoit) ve terpenik (Mono-, di-, triterpen) yapı gösteren doğal bileşiklerin izgesel (UV, IR, MS, NMR) çözümlemeleri

 

Ders : EFG 706 Primer Metabolitler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-7

İçerik : Şekerler, yağlar ve proteinlerin kimyası; Farmakognozi biliminde primer metabolitlerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi 

 

Ders : EFG 707 Sekonder Metabolitler-Fenolik Bileşikler

Dönem : Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 4-0-4-8

İçerik : Fenolik bileşiklerin biyosentezleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sınıflandırılmaları, elde edildikleri kaynaklar ve elde etme yöntemleri ile saflaştırılmaları ile yapı tayinleri, aktivite çalışmaları 

 

Ders : EFG 708 Sekonder Metabolitler – Steroitler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 4-0-4-8

İçerik : Biyolojik aktiviteye sahip doğal steroitler hakkında öğrenme çıktılarına uygun ileri düzeyde verilecek bilgiler 

 

Ders : EFG 709 Sekonder Metabolitler – Terpenoitler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Required, 4-0-4-8

İçerik : Biyolojik aktiviteye sahip ve sağlık ve endüstride önemli kullanılışları olan terpen yapısındaki bileşiklerin biyosentezleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sınıflandırılmaları, elde edildikleri kaynaklar ve elde etme yöntemleri ile saflaştırılmaları ile yapı tayinleri, aktivite çalışmaları 

 

Ders : EFG 710 Fitokimyasal Çalışmalarda Biyolojik Taramalar

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 4-0-4-9

İçerik : Bir bitkisel kaynaktan ilaç geliştirilmesi sırasında uygulanması gereken, biyolojik aktivite rehberli fraksiyonlama ve izolasyon yöntemleri anlatılmaktadır. Etnofarmakolojik, fitokimyasal ve biyolojik tarama yöntemleri, primer, sekonder, programlı ve geniş tabanlı biyolojik taramalara ait genel yöntemler ve toksisite testleri verilmektedir. Ayrıca, antimikrobiyal, antiviral, sitotoksik, antitümöral, antikanser, antienflamatuvar, immunomodulatör, antihepatotoksik ve antioksidan aktivitelere yönelik özel biyolojik aktivite tayin yöntemleri de ders kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

 

Ders : EFG 711 Alkaloitler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 3-0-3-7

İçerik : Alkaloit kimyası; Farmakognozi biliminde alkaloit bileşiklerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi 

 

Ders : EFG 712 Ekonomik Önemi Olan Bitkiler Ve Droglar

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-5

İçerik : Besin, ilaç hammaddesi veya doğal boyar madde gibi yaygın olarak kullanılan ve ekonomik öneme sahip bitkilerin botanik özellikleri, yetiştikleri yerleri,kültürünün yapıldığı yerler, toprak özellikleri ve bitkilerden elde edilen drogların primer ve sekonder metabolitleri ve kullanışları

 

Ders : EFG 713 Doğal Kaynaklı Antitümöral Bileşikler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-5

İçerik : Antitümör olarak kullanılan doğal kaynaklı bileşikler, kimyasal yapılarına göre sınıflandırılarak, yapı-etki ilişkileri ve etki mekanizmaları, kullanılış şekilleri ve dozları anlatılmaktadır. Ayrıca, antitümöral aktivite tayininde kullanılan yöntemler, antitümöral bileşiklerin genel etki mekanizmaları ve antitümöral ilaç geliştirme süresince yapılması gereken faz çalışmaları da dersin kapsamı içindedir. 

 

Ders : EFG 714 Doğal Tıbbi Ürünlerde Kalite

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-2-3-7

İçerik : Doğal tıbbi ürünlerin kalitesi ile ilgili gereklilikler, standartlar  ve kalite testleri

 

Ders : EFG 715 Doğal Ürünlerde Farmakope ve  Monograflar

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 3-0-3-7

İçerik : Doğal ürünlerin kayıtlı olduğu Farmakopeler ve Monograf kitapları, bu monografların yapısı, farklılıkları, Avrupa Farmakopesi ve ESCOP için Monograf hazırlama teknikleri, Farklı Farmakope ve Monograflarda kayıtlı olan bitkiler ve diğer doğal ürünleren tanıtılması bu dersin kapsamı içinde yer alır. 

 

Ders : EFG 716 Farmakognozi Semineri - II

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-2-3-4

İçerik : Seminer hazırlama yöntemleri, Konu seçimi, Kaynaklara ulaşım teknikleri, Seminer düzeni, Bilgilerin derlenmesi, Sunu hazırlanması ve sunumun yapılması, Verilerin değerlendirilmesi, Sonuçların yorumlanması. 

 

Ders : EFG 717 Adli Farmakognozi

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-2-3-7

İçerik : Adli vakalarda karşılaşılan ve sıklıkla suistimali yapılan doğal ürünlerin bileşimlerinin aydınlatılması hakkında bilgi verilmesini amaçlar.

 

Ders : EFG 718 Aromaterapötikler

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-2-3-7

İçerik : Aromaterapötiklerin tanımı, tarihçesi, uçucu yağlar genel bilgiler ve özellikleri, , elde ediliş yöntemleri, kullanım yerleri, kullanım şekilleri, sabit yağlar genel bilgiler ve özellikleri, elde ediliş yöntemleri, Aromaterapötiklerin formülasyonları, kalite kontrol analizleri, kullanıldığı alanlar, maruziyette karşılaşılan riskler, ruhsatlandırma koşulları ve önemi 

 

Ders : EFG 719 Endofitlerden Elde Edilen Biyoaktif Bileşikler

Dönem : Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-6

İçerik : Doğal bileşik kimyası çalışılabilen mikroorganizmalar hakkında temel bilgiler. Doğal bileşiklerin mikroorganizmalar içindeki dağılımı, hangi tip bileşiklerin hangi organizmalardan elde edildiği, organizmaların doğadan toplanması, ekstraksiyonu, bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini 

 

Ders : YET 790 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Dönem : Güz / Bahar

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-4-2-30

İçerik : Doktora yeterlilik sınavına hazırlanma, lisans ve lisansüstü dersler, pratik çalışmalar, Farmakognozi alanındaki temel uygulamalar, yeni gelişmeler bu dersin içeriği içinde yer alır 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr