Farmakognozi Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

LİSANS DERSLERİ

 

Ders : ECF 301 Farmakognozi I

Dönem ve yıl : Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik : Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri) kimyasal yapıları, Farmakognozi bil,iminde bu tip bileşiklerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi

 

Ders : ECF 302 Farmakognozi II

Dönem ve yıl : Bahar, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik : Terpen kimyası; Farmakognozi biliminde terpenik bileşiklerin yeri, önemi ve bu tip bileşik gruplarını taşıyan önemli tıbbi bitkilerin özellikleri, önemleri ve etkilerinin incelenmesi

 

Ders : ECF 307 Farmakognozi I Lab.

Dönem ve yıl : Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik : Mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz: Ergastik maddeler (billurlar: tek, ikiz, kum şeklinde, rafitler, nişasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüylerine örnekler; bazı epiderma ve stomalara örnekler), kök, rizom ve kabuk elemanları (ilişkili örneklerin araştırılması), meyva ve tohum elemanları (ilişkili elementlere örnekler); bilinmeyen toz droğun analizi. Oz miktar tayini, total kalitatif analizler, oz ve heterozit teşhis yöntemleri; saponinler, antranoitlerin, siyanogenetik heterozitler, tanenler ile ilgili kromatografi uygulamaları, basit proteinlerin teşhisi; enzimlerin teşhisi, sabit yağlara ait deneyler.

 

Ders : ECF 308 Farmakognozi II Lab.

Dönem ve yıl : Bahar, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik: Tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, kalitatif  ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması; volumetrik ve gravimetrik yöntemle uçucu yağ miktar tayini; O. Foeniculi’den Kolon Kromatografisi ile Anetol İzolasyonu;  Szygium aromaticum’dan ojenol eldesi; Total Aldehit Miktar Tayini; Total Alkol Miktar Tayini ve O. Menthae’de Terpen Sayısı Tayini; Oleum Thymi, Olea europaea’da Farmakope Analizi; Saponozitlerin Teşhis Reaksiyonları, Kardiyotonik Heterozitlerin Teşhis Reaksiyonları; İridoit  Teşhisi.

 

Ders : ECF 401 Farmakognozi III

Dönem ve yıl : Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 2-0-2-3

İçerik : Alkaloitlerin tanımı, teşhis reaksiyonları, miktar tayinleri, ekstraksiyon ve izolasyon metodları,kimyasal sınıflandırılmaları, alkaloit içeren familyalar, önemli alkaloit drogları, drogların özellikleri, kimyasal yapıları ve kullanılışları. Farmakognozi biliminde alkaloitlerin yeri ve önemi.

 

Ders : ECF 407 Farmakognozi III Lab.

Dönem ve yıl : Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Zorunlu, 0-3-1-2

İçerik : Alkaloitlerin Tanıma Reaksiyonları, Solanaceae Alkaloitlerinin Kolorimetrik Miktar Tayini, C. Chinae´de Total Alkaloit Miktar Tayini, Müstahzarlarda Bulunan Alkaloitlerin Kromatografik Teşhisleri, Siyah Çaydan Kafein Elde Edilmesi ve Farmakope Analizi, Antibiyotik Aktivite Tayini, Bitki Çaylarında Total Kalitatif Analiz, Proje Sunumu.

 

Ders : ECF 205 Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar

Dönem ve yıl : Güz, iki

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik : Bitki, hayvan, mikroorganizma, deniz canlıları, mineraller gibi doğal ve biyolojik kaynaklardan elde edilen doğal ilaç, ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri hakkındaki temel kavramlar ile fitoterapi, kampo, aromaterapi ve homeopati gibi tamamlayıcı tedavi yöntemleri hakkındaki temel bilgileri kapsamaktadır.

 

Ders : ECF 309 Doğal İlaç Geliştirme

Dönem ve yıl : Güz, üç

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik : Doğal kaynaklardan ilaç geliştirilmesi aşamaları ham materyalden ürün piyasaya çıkıncaya kadar her aşamanın ayrı ayrı incelenmesi.

 

Ders : ECF 400 Zehirli Bitkiler ve Doğal Zehirler

Dönem ve yıl : Bahar, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik : Biyojen toksin kaynağı olan yaşayan organizmalardaki doğal toksinler, kimyasal yapları ve biyolojik etkileri; biyojen toksinlerin yapı ve aktivite ilişkileri, tehlikeli zehirlerin kaynağı olan organizmalar, biyolojik sistemlerde biyojen toksinlerin rolü. Monoterpen, seskiterpen, diterpen, triterpen ve steroit yapısındaki zehirli bileşikler; saponin, fenilpropan ve antrasen yapısında olanlar; aminoasit, amin, siyanojen ve glukozinolat yapılı bileşikler; izokinolin, tropolon ve indol yapısındaki zehirli bileşikler; kinazolin, pirolizidin, piridin yapıda olanlar; terpenoit ve steroidal alkaloitler; yüksek mantarlardaki peptit yapıdaki toksinler; Türkiye’nin zehirli bitkilerinin yayılış, taksonomisi ve botanik bilgileri.

 

Ders : ECF 403 Fitoterapi

Dönem ve yıl : Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik : Bitkilerle tedavinin bilimsel olarak yapılması için, hastalıklar ve bu hastalıklarda geleneksel olarak kullanılan bitkilerin etkileri ve yasal düzenlemelerin öğrencilere aktarılması.

 

Ders : ECF 404 Modern Farmakognozi

Dönem ve yıl : Bahar, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-2

İçerik : Doğal kaynaklardan izolasyon ve yapı tayini alanında son gelişmeler, biyolojik aktivite-rehberli çalışmalar kullanılarak doğrudan etkili bileşiklere ulaşma, bazı in vitro ve in vivo biyolojik aktivite tayin yöntemleri, farmakognozi konusundaki diğer yenilikler (metabolemikler vb.).

 

Ders : ECF 405 Farmasötik Biyoloji

Dönem ve yıl : Güz, dört

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik : Temel biyoteknolojik yollarla elde edilen tıbbi ürünler; mikroorganizmalar, fermentasyon, fermentasyonla üretilen bileşikler; antibiyotikler, aşılar, serumlar, mikrobiyolojik transformasyon: steroitler, terpenler, alkaloitler, rekombine biyoteknolojik ilaçlar, bitki doku kültürü, Agrobacterium türleri ve protoplastlar kullanılarak  bitki doku kültürlerinin transformasyonu  ve bu kültürlerden elde edilen sekonder metabolitler, monoklonal antikorlar, enzimler, hormonlar, yenilebilen aşılar, memeli hücre kültürlerinde üretilen bileşikler, kan ve kan ürünleri.

 

Ders : ECF 509 Fitofarmasötikler

Dönem ve yıl : Güz, beş

Tipi ve Kredisi (T-P-K-AKTS): Seçmeli, 2-0-2-3

İçerik : Bu ders bitkisel ilaç, mineraller, fitokimyasallar, vitaminler, amino asitlerin kullanılışları ile bitkisel ilaç ve bitkisel ürünlerin sentetik ilaçlarla oluşturduğu etkileşimleri kapsamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr