2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri, Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) ile Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan tüm birimler)
     
GÜZ YARIYILI    
 

Başlangıç

Bitiş

Uluslararası öğrenci adaylarının son başvuru tarihi

04 Mayıs 2015

19 Haziran 2015

Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne son başvuru tarihi  

31 Temmuz 2015

Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **  

05 Ağustos 2015

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları

03 Agustos 2015

07 Ağustos 2015

Güz Dönemi Yandal / Çift Anadal (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar) kontenjanlarının açıklanması  

07 Ağustos 2015

Yabancı dil hazırlık programlarında önceki yıllarda başarısız olan öğrencilerin Muafiyet Sınavı için YDYO'na son başvuru tarihi

10 Ağustos 2015

21 Ağustos 2015

Kurum içi ve dışı yatay geçiş son başvuru tarihi  

12 Ağustos 2015

Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'na gönderilmesinin son günü  

28 Ağustos 2015

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

03 Eylül 2015

Uluslararası öğrenciler ve Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kayıtları

31 Ağustos 2015

04 Eylül 2015

Ek Yerleştirme kayıt tarihleri

31 Ağustos 2015

04 Eylül 2015

Modern Diller Birimi seçmeli yabancı dil derslerinin Düzey Belirleme Sınavı için YDYO'na elektronik ortamda başvuru tarihleri

19 Ağustos 2015

01 Eylül 2015

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin Muafiyet Sınavı için ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihleri

24 Ağustos 2015

03 Eylül 2015

Hazırlık programı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki yıllarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile Düzey Belirleme Sınavı **

31 Ağustos 2015

04 Eylül 2015

Yeni kayıt uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *  

08 Eylül 2015

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin  Muafiyet Sınavı **  

09 Eylül 2015

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Oryantasyon dersi

07 Eylül 2015

11 Eylül 2015

Ders programlarının yapılması

07 Eylül 2015

11 Eylül 2015

Güz Dönemi Yandal-Çift Anadal son başvuru tarihi  

11 Eylül 2015

Uluslararası öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

11 Eylül 2015

Modern Diller Birimi seçmeli yabancı dil derslerinin Düzey Belirleme Sınavı **  

11 Eylül 2015

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları

16 Eylül 2015

18 Eylül 2015

Güz Dönemi Yandal-Çift Anadal değerlendirme ve sonuçların ilanı  

23 Eylül 2015

Ekle-Sil haftası

28 Eylül 2015

02 Ekim 2015

Önlisans ve Lisans programlarında ders dönemi

14 Eylül 2015

25 Aralık 2015

Bahar Dönemi Yandal / Çift Anadal (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar) kontenjanlarının açıklanması

21 Aralık 2015

25 Aralık 2015

Hazırlık programları Yabancı Dil Yeterlik Sınavları **

04 Ocak 2016

08 Ocak 2016

Yarıyıl genel sınavları

28 Aralık 2015

08 Ocak 2016

Yarıyıl genel sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi

28 Aralık 2015

13 Ocak 2016

Bütünleme sınavları

18 Ocak 2016

22 Ocak 2016

Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi

18 Ocak 2016

27 Ocak 2016

Güz yarıyılı genel sınavlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB’na gönderilmesinin son günü  

28 Ocak 2016

Bahar Dönemi Yandal-Çift Anadal Son Başvuru Tarihi  

29 Ocak 2016

Bahar Dönemi Yandal-Çift Anadal Değerlendirme ve Sonuçların İlanı  

05 Şubat 2016

Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB’na gönderilmesinin son günü  

07 Şubat 2016

Resmi Tatiller

Başlangıç

Bitiş

Ramazan Bayramı ***

16 Temmuz 2015

19 Temmuz 2015

Kurban Bayramı tatili ***

23 Eylül 2015

27 Eylül 2015

Cumhuriyet Bayramı tatili ***

28 Ekim 2015

29 Ekim 2015

Yılbaşı

01 Ocak 2016

 
Yarıyıl tatili (Bütünleme Hariç)

09 Ocak 2016

31 Ocak 2016

 
* Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi  Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden (TÖMER) öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr