2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimler)
     
GÜZ YARIYILI    
     
Yeni Başvurular Başlangıç

Bitiş

Hacettepe Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Yabancı uyruklu öğrencilerin son başvuru tarihi  

29 Haziran 2012

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi  

07 Ağustos 2012

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **  

14 Ağustos 2012

Dış Kurumlardan yatay geçiş son başvuru tarihi  

17 Ağustos 2012

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi  

24 Ağustos 2012

Üniversite içi yatay geçiş son başvuru tarihi  

05 Eylül 2012

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları 03 Eylül 2012

07 Eylül 2012

Yeni kayıt yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *  

10 Eylül 2012

Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından başarısız olan öğrenciler ile Türkçe Öğrenme yükümlülüğü olmayan veyaTürkçe yeterlik/düzey belirleme sınavından başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı ** 11 Eylül 2012

14 Eylül 2012

     
Ders Program Kayıtları Başlangıç

Bitiş

Dış Kurumlardan yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

31 Ağustos 2012

Üniversite içi yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

20 Eylül 2012

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

20 Eylül 2012

Ders programlarının yapılması 24 Eylül 2012

10 Ekim 2012

Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

14 Ekim 2012

Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü  

01 Ekim 2012

     
Dersler Ve Sınavlar Başlangıç

Bitiş

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihi 03 Eylül 2012

23 Eylül 2012

Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

25 Eylül 2012

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı **

26 Eylül 2012

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları 01 Ekim 2012

05 Ekim 2012

Hazırlık-Lisans ve Önlisans programlarında ders dönemi 01 Ekim 2012

06 Ocak 2013

Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi  

03 Ocak 2013

Yabancı Dil Yeterlilik sınavı  

10 Ocak 2013

Yarıyıl genel sınavları 14 Ocak 2013

27 Ocak 2013

Yarıyıl genel sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

31 Ocak 2013

Güz yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

15 Şubat 2013

Güz yarıyılı bütünleme sınavı 04 Şubat 2013

17 Şubat 2013

Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

21 Şubat 2013

Bütünleme sınavının Güz yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

08 Mart 2013

     
Resmi Tatiller Başlangıç

Bitiş

Cumhuriyet Bayramı tatili*** 28 Ekim 2012

29 Ekim 2012

Kurban Bayramı tatili*** 24 Ekim 2012

28 Ekim 2012

Yılbaşı 01 Ocak 2013  
Yarıyıl tatili 18 Şubat 2013

03 Mart 2013

     
* Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr