2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi
2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimleri)
     
     
BAHAR YARIYILI    
     
Yeni Başvurular

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi  

26 Ocak 2011

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **  

28 Ocak 2011

Yatay geçiş son başvuru tarihi  

04 Şubat 2011

     
Ders Program Kayıtları

Başlangıç

Bitiş

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

10 Şubat 2011

Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

18 Şubat 2011

Ders programlarının yapılması

14 Şubat 2011

18 Şubat 2011

Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

20 Şubat 2011

Katkı payı dekontlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

23 Şubat 2011

Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü  

25 Şubat 2011

Güz yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

03 Mart 2011

Ders ekleme bırakma günleri

02 Mart 2011

04 Mart 2011

Ders ekle-sil programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

06 Mart 2011

     
Dersler Ve Sınavlar

Başlangıç

Bitiş

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihi

04 Şubat 2011

11 Şubat 2011

Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

16 Şubat 2011

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı **  

17 Şubat 2011

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları

21 Şubat 2011

25 Şubat 2011

Hazırlık-Lisans ve önlisans programlarında ders dönemi

21 Şubat 2011

29 Mayıs 2011

Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi  

25 Mayıs 2011

Yabancı Dil yeterlik sınavı

06 Haziran 2011

10 Haziran 2011

Yarıyıl genel sınavları ve öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları

30 Mayıs 2011

12 Haziran 2011

Yarıyıl genel sınavları ile ek sınav sonuçlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

16 Haziran 2011

Bahar yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’ nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

14 Temmuz 2011

     
Resmi Tatiller

Başlangıç

Bitiş

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili  

19 Mayıs 2011

*Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden öğrenilecektir.    
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr