2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimleri)

Yeni Başvurular Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi   31 Temmuz 2009
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı *   10 Ağustos 2009
Hacettepe Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Yabancı uyruklu öğrencilerin son başvuru tarihi   07 Ağustos 2009
Yatay geçiş son başvuru tarihi   14 Ağustos 2009
Yabancı Dil Hazırlık Sınavında İlişiği kesilen veya hazırlık eğitiminde başarısız olup lisans eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin yeterlik/düzey belirleme sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi   28 Ağustos 2009
Yeni öğrenci kayıtları 31 Ağustos 2009 07 Eylül 2009
Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınavında İlişiği kesilen veya hazırlık eğitiminde başarısız olup lisans eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin yabancı dil ve yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı * 08 Eylül 2009 11 Eylül 2009
     
Ders Program Kayıtları Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.'na gönderilmesinin son günü   11 Eylül 2009
Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü   24 Eylül 2009
Ders programlarının yapılması 28 Eylül 2009 02 Ekim 2009
Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   04 Ekim 2009
Katkı payı dekontlarının ÖİDB.'na gönderilmesinin son günü   07 Ekim 2009
Ders ekleme bırakma günleri 14 Ekim 2009 16 Ekim 2009
Ders ekle-sil programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   18 Ekim 2009
Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü   12 Ekim 2009
     
Dersler Ve Sınavlar Başlangıç Bitiş
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Özel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin yeterlik sınavı *   01 Ekim 2009
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları 05 Ekim 2009 09 Ekim 2009
Hazırlık-Lisans ve önlisans programlarında ders dönemi 05 Ekim 2009 10 Ocak 2010
Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi   06 Ocak 2010
Yabancı Dil Yeterlilik sınavı   13 Ocak 2010
Yarıyıl genel sınavları ve öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları 11 Ocak 2010 24 Ocak 2010
Yarıyıl genel sınavları ile ek sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.'na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü   27 Ocak 2010
     
Resmi Tatiller ** Başlangıç Bitiş
Ramazan Bayramı tatili 19 Eylül 2009 22 Eylül 2009
Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2009 29 Ekim 2009
Kurban Bayramı tatili 26 Kasım 2009 30 Kasım 2009
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2010 07 Şubat 2010
Yılbaşı tatili   01 Ocak 2010

* Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir. 
** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr