Faculty of Pharmacy
Department of Pharmacy Management Thesis
Department of Pharmacy Management Thesis

Thesis

 

Master Degree

 1. Selen Yeğenoğlu Onaran (1994), “Toplumun Eczacılık Hizmetlerine İlişkin Bilgi ve Beklentileri”, Advisor: Prof. Dr. İsmail Üstel
 2. Nazlı Sevgi Şencan (1994), “Ankara İlindeki Hastane ve Eczane Eczacılarının İş Doyumu”, Advisor: Prof. Dr. İsmail Üstel
 3. Nazan Celayir (1998), “Ankara İlinde Sunulmakta Olan Serbest Eczacılık Hizmetlerinin İEU (GPP) Işığında Değerlendirilmesi”, Advisor:: Prof. Dr. İsmail Üstel
 4. Müge Demir (2004), “Ankara’daki Hastanelerde Hizmet Veren Hastane Eczacılarının Rollerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Advisor:: Yrd. Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu
 5. Hale Emre (2005), “Türkiye’de Eğitim ve Üniversite Hastanelerinde Yürütülen Klinik İlaç Araştırmalarına Yönelik Eczacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesi”, Advisor:: Yrd. Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu
 6. Aylin Acar (2006), “Vancomycin ve Teicoplainin’in Maliyet-Minimizasyon Analiziyle Karşılaştırılması”, Advisor:: Yrd. Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu
 7. Zeynep Çalgan (2007), “TEB II. Bölge Ankara Eczacı Odası’nın 10 Bölgesine Kayıtlı Kent Merkezindeki Serbest Eczacıların Tükenmişlik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”, Advisor: Yrd. Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu, Doç. Dr. Dilek Aslan
 8. Bilge Sözen (2009), “Türkiye ve Dünyada İlaçlara Yönelik Reklamlar: Medikal Dergilerdeki İlaç Reklamlarının Ampirik Açıdan İncelenmesi”, Advisor:: Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu, Prof. Dr. Mithat Üner
 9. Simge Çağırcı (2010), “Eczane İşletmelerinin Fiziksel Ortam Kararları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Ankara İli Örneği”, Advisor:: Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu, Prof. Dr. Mithat Üner

 

Doctorate Degree

 1. Selen Yeğenoğlu (1999), “Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Eczacıların Rollerinin İyileştirilmesi”, Advisor: Prof. Dr. İsmail Üstel
 2. Ö. Nazan Celayir Erdoğan (2001), “Hastane Eczacılığı Hizmetlerinde Performans Geliştirme”, Advisor: Prof. Dr. M. Murat Şumnu, Prof. Dr. Mevlüt Ertan
 3. Nazlı Şencan (2011), “Türk İlaç Sanayiinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Advisor: Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu, Yrd. Doç. Dr. Belgin Aydıntan

5 doctorate students are continued their researches in the Department.