Faculty of Pharmacy
Department of Pharmacognosy Projecs and Cooperation
Department of Pharmacognosy Projecs and Cooperation

PROJECTS

 • Çay Artıklarındaki Kafeinin Değerlendirilmesi (1973). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-TBAB-146. Proje Yürütücüsü: Dr. Ekrem Sezik

 

 • Türk Çövenleri ve Kalitesi (1978). Merck Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ekrem Sezik

 

 • Kastamonu Salebinin  Menşei ve Kastamonu Civarının Orkideleri (1983). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-TBAG-424. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ekrem Sezik

 

 • Thymus eigii (M.Zohary & P.H. Davis)  Jalas Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1985). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-85 01 013 03. Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Ekrem Sezik 

 

 • Origanum sipyleum L.Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1985). Hacettepe Üniveristesi Araştırma Fonu: HÜAF-85 01 013 06. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ekrem Sezik 

 

 • Türkiye’de Halk İlacı ve Çay Olarak Kullanılan Sideritis perfoliata Üzerinde Araştırmalar (1985) Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-85 01 013 08. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ekrem Sezik

 

 • Origanum saccatum L. Uçucu Yağının Aydınlatılması (1985).  Hacettepe Üniveristesi Araştırma Fonu: HÜAF- 85 01 013 010. Proje yürütücüsü: Doç. Ekrem Sezik  

 

 • Thymus argaeus Boiss. et BallUçucu Yağı Üzerinde GLC ile Araştırmalar (1985). Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-85 01 013 011. Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Ekrem Sezik 

 

 • Research on Traditional Madicine and Medicinal Plant Recources in Turkey (1986). Japan Ministery of Science, Culture and Education: 60041048. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ekrem Sezik ve Prof. Dr. M. Tabata 

 

 • Türkiye’de Halk İlacı ve Çay Olarak Kullanılan Bitkilerden Nepeta caesarea Boiss(Lamiaceae) Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1988). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-88 04 02. Proje yürütücüsü: Dr. İclal Saraçoğlu  

 

 • Phlomis linearis Boiss et Bal. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1988). Hacettepe Üniveristesi Araştırma Fonu: HÜAF-88 02 013 03. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. A. Ahmet Başaran 

 

 • Arbutus antrachne Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1988). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-88 02 013 02. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Koray  Sakar 

 

 • Juniperus feotidissima Diterpenleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1989). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-89 04 013 001. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Koray Sakar 

 

 • Pedicularis comosa var. acmodonta’nın Taşıdığı İridoid ve Fenilpropanoid Heterozitlerinin Kimyasal Yapılarının Tayini (1990). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-90 01 013 002. Proje Yürütücüsü: Dr. Zeliha Ş. Akdemir

 

 • Angelica sylvestris Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1994). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF- 94 01 013 008 Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Türkiye de kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin İmmunomodulatör Aktiviteleri (1994). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-94 01 013 005. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Ahmet Başaran 

 

 • Phytolacca americana L. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (1994). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-94 01 013 006. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha Ş. Akdemir

 

 • Juniperus excelsa ve Juniperus drupacea (Cupressaceae) Bitkilerinin Diterpenleri Üzerinde Kimyasal ve Biyolojik Araştırmalar  (1994). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-94 01 013 007. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Koray Sakar

 

 • Cyclamen coum ve Cyclamen mirabile’den Elde Edilen Triterpenik Saponinler ve Antimikrobial ve Uterokontraktif Aktiviteleri (1996). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-SBAG 1233.  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Phlomis Türlerinin Terpenik Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (1996). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-96-01-301-003. Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. İclal Saraçoğlu

 

 • Urtica dioica L.’dan İzole Edilen Flavonoitlerin in vitro İmmünomodülatör ve Mutajenik Aktivitelerinin Araştırılması (1997). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-97 01 013 00. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. A. Ahmet Başaran 

 

 • Hücre Kültürü Tekniği Kullanılarak Doğal Kaynaklarda İlaç Araştırma Geliştirme (AR-GE) Teknolojisi (1997). Devlet Planlama Teşkilatı: DPT 97 K 121360. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Doç. Dr. İclal Saraçoğlu, Doç. Dr. İnci   Erdemli 

 

 • Terpenoids, Flavonoids and Phenylethanoids in Scrophulariaceae, Lamiaceae and Rubiaceae Plants from Bulgaria and Turkey (1998). TÜBİTAK Destekli. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış (H.Ü.E.F.) ve  Prof. Dr. Simeon Popov (B.A.S.)

 

 • Antikanser Etkili Doğal İlaçların Geliştirilmesi (1998). Devlet Planlama Teşkilatı: DPT-98 K 121 750. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha Ş. Akdemir

 

 • Rumex patientia Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (1998) Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-98 T01 102 011. Proje Yürütücüsü: Ecz. Ayşe Kuruüzüm

 

 • Centranthus longıflorus subsp. longıflorus Bitkisi Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar (1998). Atatürk, Üniversitesi Araştırma Fonu: Proje No:1996/31. Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Zuhal Güvenalp, Doç. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Astragalus Türlerinden Elde Edilen  Sikloartan Tipi Triterpenik Saponozitler Üzerinde Araştırmalar (1999). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-SBAG 1688. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Yaygın Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Mutajenik ve Antimutajenik Aktiviteleri (1999). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-99 01 301 004. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. A. Ahmet Başaran. 

 

 • Türkiye’ de Yetişen Bazı Sedum Türleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar, (1999). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-99 02 3001 0021. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Koray Sakar 

 

 • Türkiye Denizlerinde Yaşayan Canlılar Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2000). Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-SBAG-1818. Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Tayfun Ersöz

 

 • Verbascum lasianthum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2000). Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu: HÜAF-00 01 301 003. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha Ş. Akdemir

 

 • Türkiyede Sıklıkla Kullanılan Bazı Bitkiler ve Aktif Bileşiklerinin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması (2001). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-01 03 6045. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.  A. Ahmet Başaran 

 

 • Polygonum alpinum Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar (2001). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-01 01 301 002. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Centranthus longıflorus subsp. longıflorus Bitkisinin Köklerinden İridoit Heterozitleri ve Valepotriatların İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2002) Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu: Proje No:2000. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zuhal Güvenalp,  Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Bazı Tıbbi Bitkilerden Etken Maddelerin Ayırımları ve Saflaştırılmaları İle Mutajenik Etkileri Üzerinde Çalışmalar (2002). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-02 02 301 003. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. A. Ahmet Başaran  

 

 • Türkiye’nin Tıbbi Bitkileri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2002). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-02 02 301 007. Proje Yürütücüsü: Dr. Ü. Şebnem Harput

 

 • Melatoninin Eritrosit Deformabilitisine Etkisinin İncelenmesi (2002). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-02 G 114. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Neslihan Dikmenoğlu, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ercil

 

 • Asperula arvensis Bitkisinin Topraküstü Kısımlarından Fenolik ve Terpenik Maddelerin İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2002), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zuhal Güvenalp, Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Bazı Anchusa Türleri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2003). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-03 02 301 005. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz

 

 • Antioksidan Etki Gösteren Doğal Bileşiklerin Asetilkolinesteraz İnhibitörü Etki ile İlişkilendirilmesi (2003). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-03 02 301 004. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Sekonder Metabolitlerin Sitotoksik Aktivitelerinin  Araştırılması (2003). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-03 02 301 010. Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr. İclal Saraçoğlu

 

 • Lamium eriocephalum var. eriocephalum ve L. garganicum subsp. pulchrum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2003). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB- 03 02 301 011. Proje Yürütücüsü: Dr. Funda Nuray Yalçın

 

 • Galium humifusum Bitkisinin Toprakaltı Kısımlarından Fenolik ve Terpenik Maddelerin İzolasyonu ve Spektral Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması (2003). Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zuhal Güvenalp, Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Centranthus longıflorus subsp. longiflorus ‘ un Topraküstü Kısmının Sulu Ekstresinin Deney Hayvanlarındaki Farmakolojik Etkileri (2003). Atatürk, Üniversitesi Araştırma Fonu: Proje No:2001. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zuhal Güvenalp, Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Türkiye Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsinin Kemotaksonomisi (2004). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-SBAG 2304. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Bazı Verbascum Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2004). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-04 T05 102 001. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha Ş. Akdemir

 

 • Verbascum dudleyanum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2004). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-04 D05 301 002. Proje Yürütücüsü: Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya

 

 • Gentiana pyrenaicaGentiana verna subsp.  balcanica ve Gentiana verna subsp. pontica Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2006). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-06 01 301 004. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Tayfun Ersöz

 

 • PROHEALTH; Protecting and prevention of Health by awareness-raising and information (2006).  9 ortaklı Avrupa Birliği (Sokrates Grundtvig) Projesi. Proje Yürütücüsü: Hümeyra Baykan ve FFD Derneği adına Prof. Dr. L. Ömür Demirezer

 

 • Globularia Türlerinden Biyoaktif Metabolitlerin İzolasyonları ve Yapı Tayinleri  (2007). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-02 G076. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Kansere Özgün Etken Madde Tarama ve Preklinik İlaç Geliştirme Teknolojileri Projesi (2007). Devlet Planlama Teşkilatı. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. İhsan Çalış

 

 • Bitki Çaylari İçin Analiz Yöntemleri (2007). İnönü Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Narin Sadıkoğlu, Doç. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz, Doç. Dr. Şebnem Harput

 

 • Geranium psilostemon Ledeb. Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2008). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-08D02301001. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Koray Sakar

 

 • Verbascum mucronatum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2008). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-08 01 301 007. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeliha Ş. Akdemir.

 

 • Plantaginaceae Familyasının Kemotaksonomisi ve Biyolojik Etkili Doğal Bileşiklerin İzolasyonu (2009). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: TÜBİTAK-108T518. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ü. Şebnem Harput

 

 • Arnebia purpurea’dan Apoptotik Etkili İlaç Adayı Moleküllerin İzolasyonu ve Kaspaz Aktivitelerinin Araştırılması (2009). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-09 01 301 001. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz

 

 • Potentilla astracanica Jacq. Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-010 D03 301004. Proje Yürütücüsü: Dr. Didem Şöhretoğlu

 

 • Linaria pyramidata Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar (2011). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi: HÜBAB-011 D01 301 001. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Dilek Ercil

 

 

 

 

INTERNATIONAL COOPERATION

 

Germany

J.W. Goethe University-Frankfurt

University of Göttingen

Leipzig University

University of Berlin

Regensburg University

Münster University

Dortmund University

Karlsruhe University

HeinrichHeine University-Dusseldorf

USA

University of Utah

University of Missisipi  

Bulgaria

Bulgarian Academy of Science

Denmark

Denmark Technical University

France

University of Lillé

England

University of London

Sweden

University of Lund

Switzerland

University of Zurich

Italy

University of Salerno

Japan

Nagoya City University

Kyoritsu Pharmacy College

Kinjo Gakuin University

Meiji University

Aichigakuin University of

Nihon Pharmacy University

Hungary

Budapest University

 

 

 

 

 

 

NATIONAL COOPERATION

 

l  Atatürk University Faculty of Pharmacy-Erzurum

l  İnönü University Faculty of Pharmacy -Malatya

l  Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Arts and Sciences-Burdur

l  Abant İzzet Baysal University Faculty of Arts and Sciences -Bolu

l  Yeditepe University Faculty of Pharmacy -İstanbul

l  Near East University Faculty of Pharmacy -Lefkoşa