Faculty of Pharmacy
Department of Pharmaceutical Microbiology Projects

Awards

 

 • Meral Özalp, Melike Ekizoğlu, Didem Öztürk. (2009) The Effect of The Hydrogen Peroxide Colloidal Silver on Reducing the Colonization and Growth of Heterotrophic Bacteria in Dental Unit Waterlines 6.th National Sterilisation Disinfection Congress, 1-5 April 2009, Antalya-Turkey (Poster award).
 • Umut Salgın G.,Gokhan-Kelekci N.,Ozgur G., Koysal Y., Kılıc E., Isık, Ş., Aktay G.,Ozalp M., (2008) Acylthiosemicarbazides, 1,2,4-triazole-5(4H)-thiones,1,3,4-thiadiazoles and hydrazones containing 5-methyl-2-benzoxazolinones: Synthesis, analgesic-anti-inflammatory and antimicrobial activities. (Novartis award)
 • Meral Özalp, Melike Ekizoğlu, Ekrem Kılıç. (2000) Chlorhexidine susceptibility of some hospital isolated gram negative bacteria. 3. th National Sterilisation Disinfection Congress, Samsun-Turkey (Poster award).

 

Grants

 

Didem Kart; Predoctoral Research Fellow at Ghent University, Belgium

August 2012- Jan 2013. TUBITAK

 

Melike Ekizoglu, International Postdoctoral Research Scholarship Programme, USA- University of Illinois at Urbana-Champaign, July-September 2008, TUBITAK

 

Research Projects

 

National Projects  

 • Poliüretan Üretral Stentlerde Enfeksiyon ve Taşlaşma direncine sahip özgün yüzeylerin geliştirilmesi (2012), Tübitak 1001
 • Medikal cihaz uygulamalarına bağlı olarak gelişen biyofilm bazlı osteomiyelit tedavisi için polimerik ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu ve in vitro/in vivo değerlendirilmesi (2012), Tübitak 1002
 • Helicobacter pylori virülans genlerinin stok kültürlerinden PCR ile tanımlanması (2009), HÜ BAB
 • Fosfolipit ve lipozomal formülasyonların gama radyasyonla sterilizasyonu üzerinde çalışmalar (2008), Tübitak 1002
 • Klinik Örneklerden İzole edilen Streptococcus pneumoniae 3,5,7,8,9,11,15 ve 23 serotiplerinin belirlenmesinde kapsül şişme reaksiyonu ile heterodupleks yönteminin karşılaştırılması (2008), HÜ BAB
 • Gebelerdeki vajinal enfeksiyonların tedavisi için kullanılabilecek etkin antibiyotik/antibiyotiklerin belirlenmesi ve bu antibiyotik/antibiyotikler için etkin doz/dozların ayarlanması (2007), Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
 • Diş Hekimliğinde kullanılan bazı kimyasallar ve malzemelerin gama radyasyonla sterilizasyonu üzerine çalışmalar (2007), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi.
 • Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Dersi Öğrenci Laboratuvarlarının Alt Yapısının Oluşturulması (2002), Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
 • Bazı dezenfektanların hastane kaynaklı ve antibiyotiklere dirençli/duyarlı bakteriler üzerindeki etkinliklerinin araştırılması (2001), Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
 • Ortopedide enfekte kemik doku defektlerinin doldurulmasında antibiyotik içeren mikrokürelerin biyolojik parçalanabilen polimerler ile formülasyonlarının geliştirilmesi ve etkinliğinin gösterilmesi(2000), Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri.
 • Derin ven trombuslarının teşhisi ve sintigrafik görüntülenmesi amacıyla geliştirilen ilaç taşıyıcı sistemler üzerinde in vitro ve in vivo çalışmalar (2000), Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
 • İnvaziv fungal infeksiyonların tanı ve izleminde fluoresans rezonans enerji transferi ve fluorometrik ısı döngü sistemi ile serumda fungal metabolit saptanmasının karşılaştırılması”, Tübitak Araştırma Projesi.
 • Kozmetiklerin, deterjanların ve sabunların deri üzerindeki etkilerinin kozmetolojik, dermatolojik ve mikrobiyolojik açıdan incelenmesi, İleri Araştırma Projesi.( DPT).
 • Bazı kozmetiklerin ve kozmetik hammaddelerin gama radyasyonla sterilizasyon/dekontaminasyonu üzerinde çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi  

 

International Projects

 

 • The Use of Radiation Processing for Sterilization or Decontamination of Pharmaceuticals and Pharmaceutical Raw Materials (1998), IAEA (International Atomic Energy Agency).