Faculty of Pharmacy
Biyokimya Anabilim Dalı Projeler, Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

 HÜAFP 95-02-013-008

Akciğer hastalıklarında serum ACE düzeyleri ve tanısal önemi

Gülberk Uçar, Ebru Ataol, Zeki Yıldırım, 1996.

 HÜAFP 95-02-013-002

Amfizemde a-1-PI varyantlarının incelenmesi

Nilgün Sümer, Özden Tacal, 1996.

 HÜAFP 96-01-301-004

ADA izozimlerinin ayırımı ve düzeylerinin hemopoetik hastalıklardaki tanısal önemi.

Gülberk Uçar, Ebru Ataol, 1997.

 

 TÜBİTAK SBAG-AYD 118

Amfizemde alfa-1-proteaz inhibitörü varyantlarının belirlenmesi

Nilgün Sümer, Özden Tacal, 1997.

 TÜBİTAK TBAG-1395

Tripsinin a1-proteinaz inhibitörü ve a2-makroglobulin arasında paylaşımını etkileyen faktörler

İnci Özer, Nilgün Sümer, Selma (Yılmaz) Dejgaard, Oya Ortapamuk, Hilal Şimşek, 1997. 

 TWAS 93-354  RG/BIO/AS

Ligand binding properties of a1-proteinase inhibitor

İnci Özer, 1997.

 

 HÜAFP 97-01-018-005

Pulmoner hastalıklarda ADA izozimlerinin ayırıcı tanıdaki önemi

Gülberk Uçar, Ebru Ataol, Çağatay Ataol, 1998.

 

 HÜAFP 97-02-301-007

a1-Proteinaz inhibitörü ile plazma proteinleri arasındaki fiziksel ilişkilerin incelenmesi

İnci Özer, Nilgün Sümer, Eda Baltacıoğlu, Hatice Dilsiz, Özden Tacal, 1999.

  TÜBİTAK SBAG-AYD-195

MAO izozimlerinin substrat ve inhibitör özgüllüklerinin saptanması

Gülberk Uçar, Akgül Yeşilada, Ebru Ataol, 2000.

 HÜAFP 97-02-301-004

Depresyon ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde yararlanılabilecek yeni bir grup MAO inhibitörünün sentezi ve bu bileşiklerin farmakolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması.

Altan Bilgin, Akgül Yeşilada, Gülberk Uçar, Nesrin Gökhan, 2001.

 HÜAFP 00-01-301-001

Proteinlerin bifonksiyonel çapraz bağlayıcılar aracılığıyla konjugasyonunda önkomplekslemenin verime etkisi

İnci Özer, Özden Tacal, Akgül Yeşilada, Berna Asal, 2002.

 HÜAFP 99-02-301-005

Psikiyatrik hastalıklarda MAO izozim düzeyleri ve nöroleptik ilaçlarla etkileşimi.

Gülberk Uçar, İrem Nemutlu Sevinç, Başaran Demir, 2003.

 

 TÜBİTAK TBAG-20-95

Androctonus crassicauda ve Mesobuthus gibbosus (BUTHIDAE) akrep venomlarının  saflaştırılması, karekterizasyonu ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi 

Aşkın Tümer, Ali Demirsoy, Gülberk Uçar, M.Ali Onur, Canan Taş, Eda Topaloğlu, 2004.

 

 TÜBİTAK TBAG-2124

Triarilmetan boya – protein ilişkileri

İnci Özer, Özden Tacal, Yasemin Eldem, Tuba Tüylü, Fırat Ulutaş, 2004.

 

 HÜGAP Altyapı Projesi 02 G-017

Bazı Yeni  Hidrazon Türevi Bileşiklerin Sentezi, Analizi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

İnci Özer, Akgül Yeşilada, Gülberk Uçar, Semra Koyunoğlu, Nezire Saygılı, Nilgün Sümer, Tuba Tüylü, Meral Özalp, Melike Ekizoğlu, Ekrem Kılıç, Nuran Özaltın, Emirhan Nemutlu, İncilay Süslü, Emine Yıldız, 2004.

 

 HÜGAP Güdümlü Altyapı Projesi  03-G014

Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Yanıtını Belirlemede Platelet Serotonin Düzeyleri

Gülberk Uçar, Başaran Demir, Eda Topaloğlu, Banu Özkan, Berna Uluğ

 

 HÜGAP Güdümlü Altyapı Projesi 02-G050

Primer Hücre Kültür Sisteminin Kurulması

Nilgün Sümer, İnci Özer, Gülberk Uçar, Özden Tacal, Eda Topaloğlu, İrem Nemutlu

 

 TÜBİTAK SBAG-2670 (103S009) Sürüyor

Sıçan İzole Akciğerinde İskemi İle Oluşturulan Önkoşullamanın MAO aktivitesi ve MAO-bağımlı Hidroksil Radikal Oluşumuna Etkisi

Gülberk Uçar, Bülent Gümüşel, Eda Topaloğlu, Burak Kandilci

 

 HÜBAB Kapsamlı Araştırma 04-01-301-005

Triarilmetan Boyaların İnsan Eritrosit ve Sıçan Karaciğer Kaynaklı Katalaz Enzimi İle Etkileşimleri

Gülberk Uçar, Eda Topaloğlu, Samiye Yabanoğlu

 

 HÜBAB 05-D06-301-001 Sürüyor

1-N-sübstitüe tiyokarbamoyil-3-fenil-5-tienil–2-pirazolin türevlerinin  sıçan akciğer kaynaklı semikarbazid-duyarlı amin oksidaz (SSAO) enzimi üzerindeki inhibitör etkilerinin incelenmesi

Gülberk Uçar, Nesrin Gökhan, Samiye Yabanoğlu

 TÜBİTAK SBAG-2912 Sürüyor

Triarilmetan ve fenoksazin yapılı bileşiklerin kolinesteraz ligandı özelliklerinin değerlendirilmesi İnci Özer, Tuba Tüylü, Yasemin (Eldem) Yücel

 TÜBİTAK SBAG-HD-3 Sürüyor

Triarilmetan ve fenoksazin grubu boya-protein ilişkileri

Nilgün Sümer, Fırat Ulutaş