Radyofarmasi Anabilim Dalı Projeleri

Radyofarmasi Anabilim Dalı Projeleri

-          Antiepileptik İlaç - Nydrane'in Mikroenkapsülasyonu. Endüstri Projesi (Tek İlaç) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Ofis No:830 143), 1983. 

-          Antiepileptik İlaç - Nydrane'in Süspansiypn Formülasyonunun Hazırlanması. Endüstri Projesi (Tek İlaç) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Ofis No: 830 143), 1983.

-          Antiepileptik İlaç - Nydrane'in Tablet Formülasyonunun Hazırlanması. Endüstri Projesi (Tek İlaç) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Ofis NO: 830 143), 1983.

-          Sağlık Sektörü için Master Programında Eczacılık Bölümü - İlaç Kısmı. DPT için Waters Price House Projesi. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara–Türkiye, 1990. 

-          Primakin Difosfat Lipozomlarının Formülasyonu, İn Vitro Salım ve İn Vivo Dağılım Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 89-02-013-001. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara–Türkiye,1990. 

-          Oral Aftöz Stomatit Tedavisinde Kullanılan DSP Lipozomları Üzerinde İn Vivo Çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 94-02-013-012. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Ankara– Türkiye,1994. 

-          Radyopak Lipozom ve Niozom Çalışmaları . Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 94-02-013-012. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara–Türkiye,1994. 

-          DTPA Lipozom ve Niozom Çalışmaları ve DTPA Kitlerinin Kalite Kontrolü. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No : 95-02-013-006. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Ankara– Türkiye,1995. 

-          Böbrek Görüntülenmesinde Kullanılan Ajanların Radyofarmasötik Kit Haline Getirilmesi ve Kalite Kontrolü Üzerine Çalışmalar (TÜBİTAK - SBAG 1767 Nolu Projesi), 1997.

 

-          Sülfa Grubu İlaçlar ve Farmasötik Şekillerinin Gama Radyasyonuyla sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar (IAEA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Projesi), 1998.

 

-          Derin Ven Trombuslarının Teşhisi ve Sintigrafik Görüntülenmesi Amacıyla Geliştirilen İlaç Taşıyıcı Sistemler Üzerinde in vitro vein vivo Çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 99.02.301-001. Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2000.

 

-          Derin Ven Trombuslarının Teşhisi ve Sintigrafik Görüntülenmesi Amacıyla Geliştirilen Streptokinaz İçeren İlaç Taşıyıcı Sistemler Üzerinde In Vitro ve In Vivo Çalışmalar, TUBITAK SBAG, Proje No: 100S055, SBAG-2303, 2000.

 

-          Bazı Kozmetik Ürünlerin ve Kozmetik Ürün Hammaddelerinin Gama Radyasyonla Sterilizasyonu / Dekontaminasyonu Üzerinde Çalışmalar.  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 01.013.01.006. Hacettepe Univ,  Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD.,  Ankara- Türkiye, 2001.

 

-          Nükleer Teknolojinin Eczacılık/ Sağlık Alanında Uygulamaları ve Radyoaktif İşaretli Radyoaktif Sistem Hazırlamada Kullanılacak Radyofarmasi Laboratuvarı Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 02G-075. Hacettepe Univ,  Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD.,  Ankara- Türkiye, 2003.

 

-          Gamma Radyasyonla İlaçlar ve İlaç Hammaddeleri, Kozmetikler ve Kozmetik Hammaddeleri ile Tıbbi Malzemelerinin Sterilizasyonunda Kullanımı ve Bu Malzemelerin Kalite Kontrollerinin Yapılabilmesi için Uygun Laboratuarın Kurulması Çalışmaları. HU Bilimsel Araştırmalar Birimi No: 03G017. Hacettepe  Univ,  Fac  Pharm,  Dep  Radiopharm,  Ankara- Türkiye, 2003 .

 

-          Yeni ve Ofisinal Radyofarmasötikler Üzerinde Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapıldığı GMP ve GRP Kurallarına Uygun Laboratuvarın Kurulması Çalışmaları. HU Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 04A 301 002. Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2004.

 

-          Eczacılık Teknolojisine Bağlı Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Teknoloji ve Radyofarmasi Anabilim Dallarının Eğitim ve Araştırma ile ilgili Donanımlarının Tamamlanması. HU Bilimsel Araştırmalar Birimi: 04.A.301.001, Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2005.

 

-          Yeni ve Ofisinal Radyofarmasötikler Üzerinde Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılacağı GMP ve GRP Kurallarına Uygun Laboratuvarın Kurulması Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 04A 301 002, 2007.

 

-          Diş Hekimliğinde Kullanılan Bazı Kimyasalların ve Malzemelerin Gama Radyasyonuyla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar. HU Bilimsel Araştırmalar Birimi No: 07.01.301.008. Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2007.

 

-          Polişelat Yapıcı Polimer İçeren Konvansiyonel ve Immunolipozomlarla Gama Sintigrafi ve Bilgisayarlı Tomografi Yöntemleri Kullanarak Tümör Görüntülenmesi ve Teşhisi, HU Bilimsel Araştırmalar Birimi No: 07-013-01-004, Ankara- Türkiye, (devam ediyor).

 

-          Fosfolipit ve Lipozomal Formülasyonların Gama Radyasyonla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar. TÜBİTAK, Proje No: SBAG-HD-232 (107S140). Hacettepe Univ,  Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2007.

 

-          Fosfolipid ve Lipozomla Formülasyonlar ile Gama Radyasyonu Üzerinde Çalışmalar. TUBITAK, Proje No: 107S140. Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2009.

 

-          Diş Hekimliğinde Kullanılan Bazı Tıbbi Cihazların Gama Radyasyonu ile Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar, HU Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: H.Ü. BAB. 07.01.301.008 Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD., Ankara- Türkiye, 2009.

 

-          Hibrid Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılacak Diagnostik Ajan İçeren Nanoboyutta Lipozomal Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi. TUBİTAK, Proje No: 108S058 SBAG-3939. Hacettepe Univ, Eczacılık Fak., Radyofarmasi AbD.,, Ankara- Türkiye, 2011.

 

-          Parkinson Hastalığı’nın Teşhis ve Tedavisi İçin Teragnostik İmmünolipozom Formülasyonlarını Hazırlama, TUBITAK, Proje No: 112S244, Kasım 2013.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr