Misyon / Vizyon

Fakültemizin Misyonu:

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; sağlığa yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görev almaktır.

 

Fakültemizin Vizyonu:

Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77