Misyon / Vizyon

Fakültemizin Misyonu:

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; sağlığa yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görev almaktır.

 

Fakültemizin Vizyonu:

Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr