Komisyonlar

ECZACILIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI*

Eğitim Komisyonu**

Prof. Dr. Terken BAYDAR (Dekan, Farmasöitk Toksikoloji AbD)

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ (Analitik Kimya AbD)

Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Biyokimya AbD)

Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU (Eczacılık İşletmeciliği AbD)

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM (Eczacılık Temel Bilimleri AbD)

Prof. Dr. Funda N. YALÇIN (Farmakognozi AbD)

Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ (Farmakoloji AbD, Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Türkan ELDEM (Farmasötik Biyoteknoloji AbD)

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA (Farmasötik Botanik AbD)

Prof. Dr. Fügen ÖZKANLI (Farmasötik Kimya AbD)

Prof.Dr. Meral SAĞIROĞLU (Farmasötik Mikrobiyoloji AbD)

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ (Farmasötik Teknoloji AbD)

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN (Klinik Eczacılık AbD)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Radyofarmasi AbD, Dekan Yrd.)

**08.01.2018 Tarih ve 2018/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı

   Komisyona Destek Verenler:  Ankara Eczacı Odası veya Türk Eczacıları Birliği Temsilcisi

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Komisyonları

 • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Ayla BAYKAN

Doç. Dr. Zekiye Tuğba TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ

Doç. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Melike Hacer ÖZKAN

 • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof. Dr. Terken BAYDAR

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Prof. Dr. Nezahat Tuğba KANDİLCİ

 • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nuran ÖZALTIN

Prof. Dr. Ülkü ÜNDEĞER BUCURGAT

Dr. Öğr. Üyesi Kevser BİBEROĞLU

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Doç. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

 • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu

Fakülte Sekreteri, Pelin KIRAN

Sağlık Teknisyeni, Cengiz ÇİÇEK

Sağlık Teknikeri, Murat AKYÜZ

 • Taşınır Mal Sayım Komisyonu

Prof. Dr. Nezire SAYGILI

Doç. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Dr.Öğr.Üyesi Kevser BİBEROĞLU

 • Kayıt Silme Komisyonu

Prof. Dr. Meral SAĞIROĞLU

Doç.Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Doç.Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

 • Değer Tespit Komisyonu

Prof. Dr. M. Serdar UMA

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Doç. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Prof. Dr. Birsen KÖPRÜCÜ

Doç.Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Dr. Ecz. Suat SARI

 • Devir Teslim Komisyonu

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN

 • Yurtdışında Görevli ve İzinli Gidişler Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM

Prof. Dr. Erem BİLENSOY

 • Eczacılık Fakültesi Dijital Ortam ve İnternet Sitesi Komisyonu

Doç. Dr. G. Miyase GÜNDÜZ

Arş.Gör. Ozan KAPLAN

 • Mesleki Standart Oluşturma Komisyonu

Prof. Dr. Lütfiye Ömür DEMİREZER

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Prof. Dr. Aylin GÜRBAY

               *Güncelleme Tarihi: 03.10.2016

 

STAJ KOMİSYONLARI

30.09.2016 tarihli Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu ve 03.10.2016 tarihli Fakülte Kurulu kararlarına istinaden oluşturulmuştur

ECF 291 STAJ I

Prof. Dr. Terken BAYDAR (Dekan)

Dr.Öğr.Üyesi Bilge SÖZEN ŞAHNE

ECF 392 STAJ II

Prof. Dr. Zeliha Ş. AKDEMİR, Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Sedef KIR

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Prof. Dr. Birsen TOZKOPARAN KÖPRÜCÜ

Prof.Dr.Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Prof. Dr. Ülkü ÜNDEĞER BUCURGAT

Prof.Dr. Sibel PEHLİVAN

Doç.Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

Doç.Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

AEO Temsilcisi

ECF 491 STAJ III

Prof.Dr.S. Kutay DEMİRKAN

Doç.Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

ECF 495 ENDÜSTRİ STAJI ve ECF 499 KURUM STAJI

Prof.Dr.Sema ÇALIŞ, Komisyon Başkanı

Prof.Dr. Yekta ÖZER

Prof.Dr.Fügen ÖZKANLI

Prof.Dr.Selma ŞAHİN

Prof.Dr.İmran VURAL

Prof.Dr.Mutlu AYTEMİR

Prof. Dr. Ayşe UZ

Prof.Dr.Reyhan Neslihan GÜRSOY

Prof.Dr.Suna ERDOĞAN

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ

Prof. Dr. Hakan EROĞLU

Doç.Dr.Emirhan NEMUTLU

Doç. Dr. Oya ÜNSAL TAN

Doç. Dr. Z.Tuba TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ

 

ECF 497 HASTANE ECZANESİ STAJI-I ve ECF 592 HASTANE ECZANESİ STAJI-II

 

Prof. Dr. Gülberk UÇAR, Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Rahime ŞİMŞEK

Prof. Dr. Aylin GÜRBAY

Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN

Doç. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Doç. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Banu C. TEL

Dr.Öğr.Üyesi Kevser BİBEROĞLU

H.Ü. Hastaneleri Başeczacısı

H.Ü. Hastaneleri Eczacısı

Kamu Hastaneleri Eczacısı

 

ECF 594 SERBEST ECZANE STAJI

Prof. Dr. Ayla BALKAN, Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Sevda ŞENEL

Prof. Dr. Ayşe UZ

Prof. Dr. R. Neslihan GÜRSOY

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

Doç. Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU

Doç. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

Doç. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Doç. Dr. Oya ÜNSAL TAN

Doç. Dr. İpek EROĞLU

Doç. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

Doç Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

Dr.Öğr.Üyesi Nazlı ERDOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Tuba Gülsün İNAL

Dr.Öğr.Üyesi Kıvılcım ÖZTÜRK ATAR

Dr.Öğr.Üyesi Keriman ÖZADALI SARI

Dr.Ecz. Aydan ÇAĞLAYAN

Dr. Ecz. Merve DENİZALTI

Dr.Ecz. Selin Seda TİMUR

Dr.Ecz. Suat SARI

Dr. Ecz. Merve YÜZBAŞIOĞLU BARAN

Dr. Ecz. Çiğdem KAHRAMAN

Dr. Ecz. Yağmur AKDAĞ ÇAYLI

AEO Temsilcileri


 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr