Komisyonlar

ECZACILIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI*

Eğitim Komisyonu**

Prof. Dr. Terken BAYDAR (Dekan, Farmasöitk Toksikoloji AbD)

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ (Analitik Kimya AbD)

Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Biyokimya AbD)

Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU (Eczacılık İşletmeciliği AbD)

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM (Eczacılık Temel Bilimleri AbD)

Prof. Dr. Funda N. YALÇIN (Farmakognozi AbD)

Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ (Farmakoloji AbD, Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Türkan ELDEM (Farmasötik Biyoteknoloji AbD)

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA (Farmasötik Botanik AbD)

Prof. Dr. Fügen ÖZKANLI (Farmasötik Kimya AbD)

Prof.Dr. Meral SAĞIROĞLU (Farmasötik Mikrobiyoloji AbD)

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ (Farmasötik Teknoloji AbD)

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN (Klinik Eczacılık AbD)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Radyofarmasi AbD, Dekan Yrd.)

**08.01.2018 Tarih ve 2018/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı

   Komisyona Destek Verenler:  Ankara Eczacı Odası veya Türk Eczacıları Birliği Temsilcisi

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Komisyonları

  • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Ayla BAYKAN

Doç. Dr. Zekiye Tuğba TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ

Doç. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Melike Hacer ÖZKAN

  • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof. Dr. Terken BAYDAR

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Prof. Dr. Nezahat Tuğba KANDİLCİ

  • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nuran ÖZALTIN

Prof. Dr. Ülkü ÜNDEĞER BUCURGAT

Dr. Öğr. Üyesi Kevser BİBEROĞLU

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Doç. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu

Fakülte Sekreteri, Pelin KIRAN

Sağlık Teknisyeni, Cengiz ÇİÇEK

Sağlık Teknikeri, Murat AKYÜZ

  • Taşınır Mal Sayım Komisyonu

Prof. Dr. Nezire SAYGILI

Prof. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Dr.Öğr.Üyesi Kevser BİBEROĞLU

  • Kayıt Silme Komisyonu

Prof. Dr. Meral SAĞIROĞLU

Prof.Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Doç.Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

  • Değer Tespit Komisyonu

Prof. Dr. M. Serdar UMA

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Prof. Dr. Birsen KÖPRÜCÜ

Doç. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Suat SARI

  • Devir Teslim Komisyonu

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN

  • Yurtdışında Görevli ve İzinli Gidişler Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM

Prof. Dr. Erem BİLENSOY

  • Mesleki Standart Oluşturma Komisyonu

Prof. Dr. Lütfiye Ömür DEMİREZER

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Prof. Dr. Aylin GÜRBAY

               *Güncelleme Tarihi: 03.10.2016

 

HÜEF LİSANS STAJ KOMİSYONLARI (2019-2022)

24.09.2019 tarihli Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu kararına istinaden oluşturulmuştur.

ECF 291 STAJ I
Prof. Dr. Terken Baydar
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sözen Şahne
Dr. Öğr. Üyesi Selin Seda Timur
Dr. Ecz. Duygu Paslı
Uzm. Ecz. Merve Zengin
 
ECF 392 STAJ II 
Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran
Prof. Dr. Birsen Tozkoparan Köprücü
Prof. Dr. Erhan Palaska
Prof. Dr. İffet İrem Çankaya
Prof. Dr. Mehmet Serdar Uma
Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi
Prof. Dr. Nezahat Tuğba Kandilci
Prof. Dr. Sedef Kır
Prof. Dr. Selma Saraç Tarhan
Prof. Dr. Sibel Pehlivan
Prof. Dr. Ülkü Ündeğer Bucurgat
Prof. Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu
Doç. Dr. Turgut Emrah Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi Melike Hacer Özkan
TEB ve TEB II.Bölge AEO Temsilcisi(leri)
 
ECF 491 STAJ III (Farmasötik Bakım Uygulamaları)
Prof. Dr. Salih Kutay Demirkan
Doç. Dr. Aygin Ekincioğlu
 
ECF 495 ENDÜSTRİ STAJI ve ECF 499 KURUM STAJI 
Prof. Dr. Erem Bilensoy
Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın
Prof. Dr. Fügen Özkanlı
Prof. Dr. Hakan Eroğlu
Prof. Dr. İmran Vural
Prof. Dr. İncilay Süslü
Prof. Dr. Reyhan Neslihan Gürsoy
Prof. Dr. Selma Şahin
Prof. Dr. Sema Çalış
Prof. Dr. Suna Erdoğan
Prof. Dr. Türkan Eldem
Doç. Dr. Oya Ünsal Tan
Doç. Dr. Z. Tuba Tüylü Küçükkılınç
İEİS - AİFD - Paydaş kurum temsilcisi
 
ECF 497 HASTANE ECZANESİ STAJI ve ECF 592 HASTANE ECZANESİ STAJI 
Prof. Dr. Ayla Balkan
Prof. Dr. Aylin Gürbay
Prof. Dr. Gülberk Uçar
Prof. Dr. Rahime Şimşek
Prof. Dr. Salih Kutay Demirkan 
Prof. Dr. Selen Yeğenoğlu
Prof. Dr. Sevtap Aydın
Doç. Dr. Dilek Ercil
Doç. Dr. Gözde Girgin
Dr. Öğr. Üyesi Banu Cahide Tel
Dr. Öğr. Üyesi Kevser Biberoğlu
Dr. Ecz. Beyza Ayazgök
Hacettepe Hastaneleri/Kamu Hastaneleri Eczacısı 
 
ECF 594 SERBEST ECZANE STAJI 
Prof. Dr. Ayşe Uz
Prof. Dr. İffet İrem Çankaya
Prof. Dr. Özden Tacal
Prof. Dr. Pelin Kelicen Uğur
Prof. Dr. Reyhan Neslihan Gürsoy
Prof. Dr. Sevda Şenel
Prof. Dr. Zeliha Şükran Akdemir
Doç. Dr. Aygin Ekincioğlu
Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu
Doç. Dr. İpek Eroğlu
Doç. Dr. Miyase Gözde Gündüz
Doç. Dr. Oya Ünsal Tan
Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kahraman
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Öztürk Atar
Dr. Öğr. Üyesi Mine Silindir Günay
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Erdoğar
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Gülsün İnal
Dr. Öğr.Üyesi Merve Denizaltı
Dr.Öğr. Üyesi Suat Sarı
Dr. Öğr.Üyesi Yasin Genç
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Akdağ Çaylı
Dr. Ecz. Aydan Çağlayan
Dr. Ecz. Aylin Balcı
Dr. Ecz. Gökçen Telli
Dr. Ecz. İnci Kazkayası
Dr. Ecz. Mine Uzun
Dr. Ecz. Nadire Özenver
Dr. Ecz. Seda Önder
Dr. Ecz. Vahap Murat Kutluay
Dr. Ecz. Zeynep Doğan
AEO Temsilcileri
 
ECF 596 ENDÜSTRİ STAJI
Prof. Dr. Suna Erdoğan
Prof. Dr. Hakan Eroğlu
Prof. Dr. Levent Öner
Prof. Dr. Lütfiye Ömür Demirezer
Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi
Prof. Dr. Emirhan Nemutlu
İEİS Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr