Genel Tanıtım

1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu, 11 Şubat 1971 tarih ve 71/216 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senatosu Kararı ile “Eczacılık Fakültesi” olmuştur. Fakültemiz, Türkiye’de açılan üçüncü eczacılık fakültesidir.

İlaç ve eczacılık biliminin gelişmesine yapmış olduğumuz çok kıymetli katkılar dolayısı ile kuruluşumuzun 50.yılında, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2017 Hizmet Ödülü ve Başarı Beratını ilk alan eczacılık fakültesidir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Avrupa Birliği standartlarında, Bologna sürecini tamamlamış 5 yıllık lisans programı, yüksek lisans/doktora programları, araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi için 06/01/2015-06/01/2021 tarihleri arasında Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır; standartların sürdürülebilirliğini gösterir Öz Değerlendirme Ara Raporu ile ECZAKDER Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) tarafından 2017 yılında da, "3.yıl ara değerlendirmeyi" başarı ile tamamlamıştır.

İlklerin Fakültesi olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Klinik Eczacılık, Radyofarmasi ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalları ile Kozmetik ve Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dallarının yer alması ve bu alanların lisans ve lisansüstü eğitime katkı vermesi, Ülkemizdeki diğer eczacılık fakültelerine göre farkındalığımızdır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi "araştırmacı eczacı" mezun vermektedir.

ÖSYM tarafından üniversitelere giriş sınavlarında MF-3 türünde 2015 yılında 426,43310 taban puan ve 444,71967 tavan puan; 2016 yılında 446,13850 taban puan ve 463,05273 tavan puan; 2017 yılında 440,08364 taban puan ve 473,23979 tavan puan ve 2018 yılında 442,63835 taban puan ve 505,57888 tavan puan ile başarı sıralamasında birinci olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2019 yılında da yine birinci (İLK) olmuştur:

Eczacılık Fakülteleri İlk 5 Başarı Sıralaması, 2019 yılı SAY Puanı.

      Sıra    

Üniversite

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

1

HACETTEPE

449,99201

495,12467

2

İSTANBUL (İngilizce)

448,89817

470,02925

3

MARMARA

447,50561

464,84024

4

EGE

445,71251

466,88026

5

ANKARA

444,81465

463,36612

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, <eczacılık fakülteleri içerisinde> en iyisini isteyenlerin adresidir. Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhiye Yerleşkesinde bulunan Fakültemizde eğitim, 2 adet 200 kişilik ve 1 adet 60 kişilik amfi, 4 öğrenci laboratuvarı, 1 adet 200 kişilik Konferans Salonu, 25 kişilik Seminer Salonu ile 1 adet 25 kişilik kütüphane ile sürdürmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisinde "Eski Türk Eczanesi Müzesi-Şehremini Merkez Eczanesi" bulunmaktadır ve bu eczane bir üniversite içerisinde yer alan ilk müze eczanedir. 1922 yılında Ecz.Ahmet Hamdi Emgen tarafından Ecz.Konstantin Sava Mondiana'nın eşinden satın alınan eczane, 1980 yılına kadar Ecz.Ahmet Hamdi Emgen ve kızı Ecz.İhsan Gezgin tarafından işletilmiştir. 85 yaşında kapatılan eczane, 1981 yılında Fakültemiz kurucuları arasında bulunan öğretim üyesi Prof.Dr.Ekrem Sezik hocamızın önerisi ile Ecz.İhsan Gezgin tarafından müzeye dönüştürülmesi uygun bulunmuş; bütün dolapları, mobilyaları, ilaçları ve belgeleri ile birlikte Fakültemize kurularak 23 Aralık 1983 tarihinde Eski Türk Eczanesi Müzesi olarak açılmıştır.

Öğrencilerimizin stajlarına daha güncel bir eğitimle başlangıç yapabilmeleri için 2015 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası Eğitim ve Simülasyon Merkezi içerisinde yer alan SİMÜLASYON ECZANE 2016 yılında devreye alınmış ve bu sayede 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere öğrencilerimize staj ve diğer eczane uygulamaları için olanak sağlanmıştır. Fakültemiz öğrencilerinin eczacılık uygulamalarını öğrenebilmeleri amacıyla yıllar önce kurulan Uygulama Eczanesi ise evrilerek  işlevselleştirilmiş ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ile ECZACILIK UYGULAMALARI İSTASYONU adı ile ikinci Simülasyon Eczanesi olarak etkin hale getirilmiştir.

Fakültemizin 1981'den bu yana yayımladığı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy) yılda 2 sayı olarak çıkarılmaktadır. Çevre dostu Dergimizi e-dergi olarak, TÜBİTAK DergiPark üzerinden yayımlanmaktadır (Erişim Adresi: //dergipark.gov.tr/hujpharm).

Uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanan "Hacettepe Pharmacy" anahtar kelimeleri ile yapılan taramada Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adresli makalelerin sayısı akademik gurur kaynağımızdır: 159 (2015), 156 (2016), 175 (2017), 176 (2018) ve 127 (Ağustos, 2019) makale [Erişim Tarihi: 22.08.2019 ve Erişim adresi:. //apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C2ZMUy7dLSCnw2ygzuA&search_mode=GeneralSearch&prID=50df35dd-215f-442a-a62f-eef7991c4d3d]

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB), klinik etkinlik, toksisite ve zehirlenme tedavisi ile ilgili güncel bilgi iletimini hızlı bir şekilde sağlayarak rasyonel ilaç kullanımı ve hasta tedavisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. İlaç ve zehir bilgi hizmetini birlikte sunan HİZBİB Koordinatörlüğü temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek; etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlamaktır. Bunun yanı sıra Teratojenite Bilgi Birimi ile toplumu ve sağlık profesyonellerine güncel bilgilendirme yapılmaktadır.

“Daha ileriye, En iyiye” felsefesiyle çıktığımız yolda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kapıları ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektörlerine ilgisi olan tüm aday lisans ve lisansüstü öğrencilere, araştırma ve geliştirme için tüm akademisyenlere ve katkı vermek isteyen tüm paydaşlara açıktır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr