Genel Tanıtım

1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu, 11 Şubat 1971 tarih ve 71/216 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senatosu Kararı ile “Eczacılık Fakültesi” olmuştur. Fakültemiz, Türkiye’de açılan üçüncü eczacılık fakültesidir.

İlaç ve eczacılık biliminin gelişmesine yapmış olduğumuz çok kıymetli katkılar dolayısı ile kuruluşumuzun 50.yılında, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2017 Hizmet Ödülü ve Başarı Beratını ilk alan eczacılık fakültesidir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Avrupa Birliği standartlarında, Bologna sürecini tamamlamış 5 yıllık lisans programı, yüksek lisans/doktora programları, araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi için 06/01/2015-06/01/2021 tarihleri arasında Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır; standartların sürdürülebilirliğini gösterir Öz Değerlendirme Ara Raporu ile ECZAKDER Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) tarafından 2017 yılında da, "3.yıl ara değerlendirmeyi" başarı ile tamamlamıştır.

İlklerin Fakültesi olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Klinik Eczacılık, Radyofarmasi ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalları ile Kozmetik ve Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dallarının yer alması ve bu alanların lisans ve lisansüstü eğitime katkı vermesi, Ülkemizdeki diğer eczacılık fakültelerine göre farkındalığımızdır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi "araştırmacı eczacı" mezun vermektedir. 2017 yılında MF-3 türünde 440,08364 taban puan ve 473,23979 tavan puan ile başarı sıralamasında birinci olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2018 yılında da yine birinci olmuştur:

Eczacılık Fakülteleri İlk 5 Başarı Sıralaması, 2018 yılı SAY Puanı.

      Sıra            Üniversite                  En Düşük Puan            En Yüksek Puan      
       1     HACETTEPE      442,63835      505,57888
       2     MARMARA      439,90889      468,61586
       3     EGE      439,44625      473,53690
       4     İSTANBUL      437,34611      472,72248
       5     ANKARA      435,41312      444,02297

Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhiye Yerleşkesinde bulunan Fakültemizde eğitim, 2 adet 200 kişilik ve 1 adet 60 kişilik amfi, 4 öğrenci laboratuvarı, 1 adet 200 kişilik Konferans Salonu, 25 kişilik Seminer Salonu ile 1 adet 25 kişilik kütüphane ile sürdürmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisinde "Eski Türk Eczanesi Müzesi-Şehremini Merkez Eczanesi" bulunmaktadır ve bu eczane bir üniversite içerisinde yer alan ilk müze eczanedir. 1922 yılında Ecz.Ahmet Hamdi Emgen tarafından Ecz.Konstantin Sava Mondiana'nın eşinden satın alınan eczane, 1980 yılına kadar Ecz.Ahmet Hamdi Emgen ve kızı Ecz.İhsan Gezgin tarafından işletilmiştir. 85 yaşında kapatılan eczane, 1981 yılında Fakültemiz kurucuları arasında bulunan öğretim üyesi Prof.Dr.Ekrem Sezik hocamızın önerisi ile Ecz.İhsan Gezgin tarafından müzeye dönüştürülmesi uygun bulunmuş; bütün dolapları, mobilyaları, ilaçları ve belgeleri ile birlikte Fakültemize kurularak 23 Aralık 1983 tarihinde Eski Türk Eczanesi Müzesi olarak açılmıştır.

Fakültemiz öğrencilerinin eczane uygulamalarını öğrenebilmeleri amacıyla kurulmuş birimlerimizden biri, Uygulama Eczanemizdir. Öğrencilerimizin stajlarına daha güncel bir eğitimle başlangıç yapabilmeleri için 2015 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası Eğitim ve Simülasyon Merkezi içerisinde yer alan SİMÜLASYON ECZANE devreye alınmıştır. Simülasyon Eczanemiz sayesinde, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından başlamak üzere öğrencilerimize staj ve diğer eczane uygulamalarına olanak sunulmaktadır.

Fakültemizin 1981'den bu yana yayımladığı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy) yılda 2 sayı olarak çıkarılmaktadır. Çevre dostu Dergimizi e-dergi olarak, TÜBİTAK DergiPark üzerinden yayımlanmaktadır (Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/hujpharm).

Uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanan "Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adresli" makalelerin sayısı akademik gurur kaynağımızdır: 115 (2012), 90 (2013), 77 (2014), 85 (2015), 97 (2016) ve 120 (2017) makale.

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB), klinik etkinlik, toksisite ve zehirlenme tedavisi ile ilgili güncel bilgi iletimini hızlı bir şekilde sağlayarak rasyonel ilaç kullanımı ve hasta tedavisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. İlaç ve zehir bilgi hizmetini birlikte sunan HİZBİB Koordinatörlüğü temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek; etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlamaktır. Bunun yanı sıra Teratojenite Bilgi Birimi ile toplumu ve sağlık profesyonellerine güncel bilgilendirme yapılmaktadır.

“Daha ileriye, En iyiye” felsefesiyle çıktığımız yolda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kapıları ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektörlerine ilgisi olan tüm aday öğrencilere, araştırma ve geliştirme için tüm akademisyenlere ve katkı vermek isteyen tüm paydaşlara açıktır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr