ISO 10993 Tıbbi Gereçlere Uygulanan Biyolojik Testler

ISO 10993 Tıbbi Gereçlere Uygulanan Biyolojik Testler:

ISO 10993-1: Değerlendirme ve deney

ISO 10993-2: Hayvan sağlığı ile ilgili özellikler

ISO 10993-12: Numune hazırlanması ve referans malzemeleri

 

İrritasyon ve sensitizasyon deneyleri (TS EN ISO 10993-10)

Akut sistemik toksisite deneyi (TS EN ISO 10993-11)

Pirojenite testi (TS EN ISO 10993-11, Avrupa Farmakopesi 7. Baskı)

In vitro sitotoksisite testleri (TS EN ISO 10993-5)

İmplantasyon sonrası lokal etkiler için deneyler (TS EN ISO 10993-6)

Biyolojik absorbsiyon deneyi (cerrahi poliglaktin iplik) (TS 7342)

Genositotoksisite (OECD-471)

Suya ekstre edilebilen proteinlerin tayini (bir kullanımlık tıbbi eldivenler) (TS EN 455-3)

Hemolitik etki deneyi (TS EN ISO 10993-4/A1, ASTM F756-08)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr