Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Ders : ECF 202 Farmasötik Botanik 
Dönem ve yıl : Bahar, İki 
Tipi ve kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik : Farmasötik Botanik tanımı ve eczacılıktaki önemi, genel kavramlar. Bitkilerin ve drogların adlandırılması ve sınıflandırılması, bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri. Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma. Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; monokotil ve dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar, bitkiler, drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları. Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Farmasötik Botanik'te modern biyoteknolojik uygulamalar.

Ders : ECF203 Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar ve Terminoloji
Dönem ve yıl : Güz, İki
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2
İçerik : Bitki sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, mesleki latince, nomenklatür; bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji; makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi.

Ders : ECF 204 Farmasötik Botanik Laboratuvarı 
Dönem ve yıl : Bahar, İki. 
Tipi ve Kredisi :Zorunlu, 0-3-1 
İçerik : Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması, eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: Kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; Tıbbi bitkilerin teşhisi: eczacılıkta ve Türkiye florasında önemli Coniferae ve Angiospermae bitkilerinin familyalarının tayini.

Ders : ECF 303 Dünyada Geleneksel Tedavi Sistemleri ve Mitolojide Tıbbi Bitkiler
Dönem ve yıl : Güz, Üç
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Geleneksel tedavide kullanılan temel kavramlar, etnobotanik, etnofarmakoloji ve fitofarmakoterapi esasları, Geleneksel tedavide doğal kaynaklar ile ilgili bilgiler, Dünyada ve Türkiye'de uygulanan temel geleneksel tedavi sistemleri, Geleneksel tedavi sistemlerinin tarihçeleri, temel prensipleri ve uygulama alanları, Mitolojide yer alan ve geçmişten günümüze kullanımı olan tıbbi bitkiler.

Ders : ECF 305 Genetik Olarak Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkiler Ve Biyogüvenlik
Dönem ve yıl : Güz, Üç
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki üretimi ve amaçları, Bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, Transgenik bitki üretim teknikleri, Türkiye ve Dünya'da transgenik ürünlerin durumu, Transgenik bitkilerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri, Transgenik bitkilerin eczacılık açısından önemi, Gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler, Biyogüvenlik kanunu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, Transgenik bitkilerin geleceği.

Ders : ECF406 Türkiye Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi
Dönem ve yıl : Bahar, Dört
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Ön bilgiler. Türkiye florası ve eczacılık bakımından önemli bitkiler.     Drogların ve tıbbi bitkilerin ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri yönünden değerlendirilmesi. Tıbbi bitkilerin ve drogların Türkiye ve Dünyadaki ticareti, ihraç edilen yabani bitkiler ve alınması gereken önlemler. Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler. İthal edilen bitkiler ve droglar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler. Bitkisel ilaçlar, bitkisel çaylar ve Türkiye'deki kullanımları. Bitkisel ilaçlar ve bitkisel ürünler ilgili yönetmelikler.

Ders : ECF501 Eczacılıkta Bitki Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları 
Dönem ve yıl :
 Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Bitki doku kültürü ve bitki moleküler biyolojisi hakkında temel bilgiler, Kültür tipleri ve uygulama amaçları, Bitki doku ve hücre kültürü ile sekonder metabolit üretimi ve regülasyonu, Biyotransformasyon, Bitkilerden genetik materyalin izolasyonu ve klonlanması, gen aktarımı ve uygulamaları, Sekonder metabolit sentezinde moleküler tekniklerin uygulaması

Ders : ECF503 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Bitkisel Drogların Kalitesi ve Standardizasyonu
Dönem ve yıl : Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Bitkisel drogların kalitesi ve standardizasyon ile ilgili genel bilgiler. Tıbbi bitkilerin ve drogların ulusal ve uluslararası standartları. Türk ve Avrupa Farmakopesi, Komisyon E, WHO ve diğer monograflarda bulunan bitkisel drog ve bitkisel drog preparatlarıyla ilgili tanımlar, sinonimler, yerel isimler, botanik; organoleptik özellikler, makroskopik ve mikroskopik özellikler, genel tanıma, saflık, biyolojik güvenilirlik ve diğer testler, analizler, tescil edilmiş ve geleneksel etki ve tıbbi kullanımlar. Avrupa Farmakopesi adaptasyonu Türk Farmakopesi'ndeki drog kalitesi, standardizasyonlar ve monograflar ve tartışma.

Ders : ECF559 Kozmetiklerde Kullanılan Bitkisel Kaynaklar ve Fitokozmetikler
Dönem ve yıl : Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Fitokozmetiklerde kullanılan bitkisel kaynaklar Fitokozmetiklerde kullanılan bitkilerin/drogların karakterizasyonu ve analizleri Aromafarmasi ve spa ürünleri Kozmetik preparatlarda bulunması istenmeyen veya miktarı kısıtlanan bitkiler veya ekstreleri /etken maddeler Fitokozmetiklerde yeni yaklaşımlar

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr